رفتن به مطلب

This is Dreadnought theme

Dreadnought is a modern, Creative, Super advanced theme comes with tons of features including responsive drop down navigation, Custom Google fonts, custom widgets, Custom forum category styles, Extra footer, Social links, News ticker, Six of awesome article templates and a powerful touch slider that can be integrated with (IP.Content) as a complete package for infinite slider.
Buy now
News Ticker
  • News ticker sample
  • News ticker sample
LastTime

در خواست عضویت در مافیای اف ام اس

Recommended Posts

اسم واقعی شما؟reza

سن واقعی شما؟14

اسم شما در بازی؟NaTriouS

لول /سطح شما در بازی؟26

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟10h+

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) Leader Yakuza|Sub Leader Dark|Azroth|Fury|Fms|Fbi|Ng|Medhic|School

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)Hes Mikonm Slot Khali Darn

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)Mikham Gunner Sham
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟Bale

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)1 Sa'at

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ پویا

سن واقعی شما؟ 16

اسم شما در بازی؟ FilTeR

لول /سطح شما در بازی؟ 45

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟12

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) Mechanic | دلم برای مافیا تنگ شده بود

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) رفیقام اینجان

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) چون خوبه
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ ی

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ ramtin

 

سن واقعی شما؟ 16

 

اسم شما در بازی؟ ramtinhemat

 

لول /سطح شما در بازی؟ 10

 

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 7-8 ساعت

 

فکشن/ مافیا قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ عضو فکشنی نبوده ام.

 

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟ علاقه به مافیا و پیشرفت فکشن

 

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟ علاقه به مافیا و اعضای فکشن

 

ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله 100%

 

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟ اکثر اوقات بیکاری

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ حامی

سن واقعی شما؟ 22

اسم شما در بازی؟ infinity

لول /سطح شما در بازی؟ 14

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ هر موقع وقت کنم میام

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) دوباره دارم برمیگردمم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) گانرهای خوب داره

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) بله چون کامل بلدم
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ علی

سن واقعی شما؟ 23

اسم شما در بازی؟ Diablo

لول /سطح شما در بازی؟ 17

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 2+

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) Leader Dark - Leader Azeroth رفاقت:|

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) رفیقامن

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)  چون باعث پیشرفتمه
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ 100%

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 1+

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟مهرشاد

سن واقعی شما؟17

اسم شما در بازی؟MEhrshad_Sd

لول /سطح شما در بازی؟14

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟5-6

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) Azeroth - جابجایی

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) وار :D

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) گانری نسبتا خوب
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)  2-3

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ شهاب

سن واقعی شما؟ 17

اسم شما در بازی؟ VitoScaletta

لول /سطح شما در بازی؟ 17

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 6الی5

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)Azeroth

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) وار

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) دوستان هستند
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 1یا2بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

اسم واقعی شما؟ متین

سن واقعی شما؟ 18

اسم شما در بازی؟ BaD_BoY01

لول /سطح شما در بازی؟ 9

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ +2

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)Azeroth

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) وار

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) تجربه در وار
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 1یا2بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟محدرضا

سن واقعی شما؟16

اسم شما در بازی؟mmdsafa2838

لول /سطح شما در بازی؟5

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟5 یا 6

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)نداشتم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)لیدر خوب 

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)چون رفیقام و میفهمم مافیایه خوبیه
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله کامل کامل

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)2 یا 3

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما:آرمین

سن واقعی شما :18

اسم شما در بازی :overpass

لول/سطح:6

در طول روز چقد بازی میکنید:5 hours

فکشن یا مافیای قبلی:نداشتم

هدف برای پیوستن: علاقه و کسب تجربه بیشتر

چرا فکر میکنید این فکشن مناسب است؟به دلیل نظرات و پیشنهاد دوستام

آیا قوانین رو بلدید؟ خیر

روزانه چقد از انجمن بازید میکنید:۲ ساعت

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

اسم واقعی شما؟ محمد

سن واقعی شما؟18

اسم شما در بازی؟HP79

لول /سطح شما در بازی؟ 33

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 7ساعت

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) مافیا دارک سینتس

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)فور فان

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) نمیدونم
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)4ساعت

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟حمید

سن واقعی شما؟26

اسم شما در بازی؟Dynamo

لول /سطح شما در بازی؟15

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 6-7 ساعت

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)نداشتم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)...

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)....
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) نیم ساعت

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟mamad

سن واقعی شما؟17

اسم شما در بازی؟redbull

لول /سطح شما در بازی؟45

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟1

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)dashtm

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)nadaram

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)chon bad nsit
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟bale

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)2 daqiqe

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟آریا

سن واقعی شما؟19

اسم شما در بازی؟Poker_Face

لول /سطح شما در بازی؟29

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟زیاد نیست

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)Avengers

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)هدف خاصی ندارم

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)زیاد نیست

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟  Mersad

سن واقعی شما؟ 21

اسم شما در بازی؟ Rangeler

لول /سطح شما در بازی؟ 60

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ Nemidonam

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) همه جا بودم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) Baxe Khodemonan

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) IDK
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟  Bale

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)  1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سم واقعی شما؟  امیررضا

سن واقعی شما؟ 1521

اسم شما در بازی؟ SiR_AmIrReZA

لول /سطح شما در بازی؟ 1360

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 7 ساعت

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) NR

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) دوست دارم

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) فکر نمی کنم
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟  yes

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ علی

سن واقعی شما؟ 15

اسم شما در بازی؟ GodOfWar

لول /سطح شما در بازی؟ 7

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 6 یا 5

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) در فکشنی عضو نبودم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) چون این فکشن را دوست دارم

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) می دانم که می توانم در این فکشن فعالیت کنم
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 2 یا 3 ساعت

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

×