رفتن به مطلب

This is Dreadnought theme

Dreadnought is a modern, Creative, Super advanced theme comes with tons of features including responsive drop down navigation, Custom Google fonts, custom widgets, Custom forum category styles, Extra footer, Social links, News ticker, Six of awesome article templates and a powerful touch slider that can be integrated with (IP.Content) as a complete package for infinite slider.
Buy now
News Ticker
  • News ticker sample
  • News ticker sample
LastTime

در خواست عضویت در مافیای دارک سینتس

Recommended Posts

اسم واقعی شما؟متین

سن واقعی شما؟هفده

اسم شما در بازی؟BaD_BoY01

لول /سطح شما در بازی؟5

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟بیش از 2 ساعت

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)فکشن نداشته ام

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)به دلیل درخواست دوستان و علاقه به این فکشن

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)به دلیل گانری خوب و علاقه به مافیا و وار
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)1

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟radmehr

سن واقعی شما؟14

اسم شما در بازی؟MR_Radmehr

لول /سطح شما در بازی؟13

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟2

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)nadashtam:(

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)komak be mafia baray pirozi

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)in mafia khili khob hastxD
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟bale 100%

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)shaba sar mizanam^_^

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟رادمهر

سن واقعی شما؟14

اسم شما در بازی؟MR_Radmehr

لول /سطح شما در بازی؟13

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟2

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)نداشتم:(

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)کمک به مافیا برای پیروزی در وار

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)این مافیا خیلی خوب هستxD
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله 100%

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)شبا سر میزنم^_^

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@MrRadmehr 

در 55 دقیقه قبل، MrRadmehr گفته است :

اسم واقعی شما؟radmehr

سن واقعی شما؟14

اسم شما در بازی؟MR_Radmehr

لول /سطح شما در بازی؟13

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟2

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)nadashtam:(

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)komak be mafia baray pirozi

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)in mafia khili khob hastxD
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟bale 100%

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)shaba sar mizanam^_^

@MrRadmehr درخواست شما رد شد

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 2 دقیقه قبل، MrRadmehr گفته است :

اسم واقعی شما؟رادمهر

سن واقعی شما؟14

اسم شما در بازی؟MR_Radmehr

لول /سطح شما در بازی؟13

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟2

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)نداشتم:(

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)کمک به مافیا برای پیروزی در وار

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)این مافیا خیلی خوب هستxD
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله 100%

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)شبا سر میزنم^_^

@MrRadmehr درخواست شما قبول شد

آماده تست عملی باشید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در ۱ ساعت قبل، Seyed گفته است :

اسم واقعی شما؟ میکائیل

سن واقعی شما؟ 16

اسم شما در بازی؟ Seyed

لول /سطح شما در بازی؟ 24

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 7ساعت

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) ng

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)مافیا خوبیه

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) دلیل خاصی ندارم
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 24 ساعته

درخواست شما رد شد.

مافیای مورد نظر کاملا پر است.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 3 دقیقه قبل، Seyed گفته است :

اسم واقعی شما؟ میکائیل

سن واقعی شما؟ 16

اسم شما در بازی؟ Seyed

لول /سطح شما در بازی؟ 24

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 7ساعت

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) ng

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)مافیا خوبیه

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) دلیل خاصی ندارم
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 24 ساعته

@Seyed درخواست شما قبول شد

آماده تست عملی باشید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟کیان

سن واقعی شما؟13

اسم شما در بازی؟superkiller

لول /سطح شما در بازی؟6

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)معلم و الکی کیک شدم لیدر av گرفت :)

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) کشتا کشتار

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) با حححححححا لههههههههههههه
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)7

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 3 دقیقه قبل، superkiller گفته است :

اسم واقعی شما؟کیان

سن واقعی شما؟13

اسم شما در بازی؟superkiller

لول /سطح شما در بازی؟6

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)معلم و الکی کیک شدم لیدر av گرفت :)

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) کشتا کشتار

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) با حححححححا لههههههههههههه
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)7

 

 

@superkiller درخواست شما رد شد.

شما میتوانید در مافیا های دیگر درخواست دهید!

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟mohammadreza

سن واقعی شما؟15

اسم شما در بازی؟redbull

لول /سطح شما در بازی؟7

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟5,6,7,8,9

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)ndrm

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)war khob

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)alaqe drm
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟re

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)5,10,15min

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟mohammadreza

سن واقعی شما؟15

اسم شما در بازی؟redbull

لول /سطح شما در بازی؟8

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟5,6,7,8,9,10

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)yukza vala kick kard mano baad kolan yukza pachid

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)komak vs kare khob

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)chon jahaye dige jaye khobi nistan
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ble

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)5,10 min

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟بهروز

سن واقعی شما؟ 14

اسم شما در بازی؟ behrooz

لول /سطح شما در بازی؟26

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟5 تا 8 ساعت

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) اونجرز

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) جنگ

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) چون دوستم اونجاس
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)5

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟جواد

سن واقعی شما؟18
اسم شما در بازی؟StarkBoy

لول /سطح شما در بازی؟11

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟7الی10

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) داشتم مافیا avengers

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) علاقه به پیوستن به این مافیا برای اهداف گروهی

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) گانری و اتحاد در کنار دوستان برای یک هدف بزرگ
ایا قوانین عمومی و فکشن مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 1

ویرایش شده در توسط StarkBoy

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ماهان

سن واقعی شما؟ 16

اسم شما در بازی؟ HunterXX

لول /سطح شما در بازی؟ 16

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 3/4

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) اداره اموزش به دلیل اینکه من به درد اونجا نمیخوردم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) از بنفش خوشم میاد

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) چون میزانه
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) سعی میکنم بیشتر بازدید کنم

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ مانی

سن واقعی شما؟ 14

اسم شما در بازی؟ AloneHero

 

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟20

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ دلیل خاصی نداشتم
هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟ هدف خاصی ندارم

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟ چون خوبه
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟ 1 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟مخحمدرضا

سن واقعی شما؟14

اسم شما در بازی؟redbull

لول /سطح شما در بازی؟11

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟3و74و5و6و

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)یاکوزا لیدر رفت

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)فکشن خوبیه

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)چون خوبه
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)کم

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

×