خوش آمدید به ایران ام تی ای

برای دسترسی به تمام ویژگی های ما، ثبت نام کنید. پس از ثبت نام و ورود به سیستم، شما می توانید با ارسال محتوای خود و یا پاسخ دادن به محتوای موجود به این سایت کمک کنید. شما قادر خواهید بود مشخصات خود را سفارشی کنید، امتیازات اعتباری را به عنوان پاداش برای ارسال محتوا دریافت کنید، در عین حال با سایر اعضا از طریق صندوق پستی خصوصی خود، و همچنین خیلی بیشتر ارتباط برقرار کنید!

پس از ورود به سیستم، این پیام حذف خواهد شد.

LastTime

در خواست عضویت در مافیای دارک سینتس

242 ارسال در این موضوع قرار دارد

در 19 ساعت قبل، Sorena5202 گفته است :


اسم واقعی شما؟ Sorena
سن واقعی شما؟17
اسم شما در بازی؟Sor1BlackEror
لول /سطح شما در بازی؟6
در طول روز چقدر بازی می کنید ؟3
فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) Avengers
هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)Mafia Bahalie
چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)Dostam Hastan Nabashi Dostam Hastan :|
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله
روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)5 Min

درخواست شما "قبول" شد !

آماده تست عملی باشید !

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟پوریا

سن واقعی شما؟14

اسم شما در بازی؟Dark_Knight00738

لول /سطح شما در بازی؟9

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟1تا 10 ساعت

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)نداشتم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)برای عضویت در یک مافیا و بازی کردن در گروه

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)زیرا شنیدم که اینجا مافیای خوبی است
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)خیلی

 
 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در ۱۳۹۶/۵/۲۶ ه‍.ش. در 13:10، DarkKnight00738 گفته است :

اسم واقعی شما؟پوریا

سن واقعی شما؟14

اسم شما در بازی؟Dark_Knight00738

لول /سطح شما در بازی؟9

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟1تا 10 ساعت

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)نداشتم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)برای عضویت در یک مافیا و بازی کردن در گروه

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)زیرا شنیدم که اینجا مافیای خوبی است
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)خیلی

 
 

درخواست شما "قبول" شد !

آماده تست عملی باشید !

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟سینا

سن واقعی شما؟۱۷

اسم شما در بازی؟sina7238

لول /سطح شما در بازی؟۳۷

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟۸-۹ساعت

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)ساب لیدز یاکوزا و ممبر اونجرس بودم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)پرچم فکشن را بالا ببرم

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)من عاصق این فکشن هستم
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله۱۰۰%

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)۳ساعت

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 2 دقیقه قبل، Sina7238 گفته است :

اسم واقعی شما؟سینا

سن واقعی شما؟۱۷

اسم شما در بازی؟sina7238

لول /سطح شما در بازی؟۳۷

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟۸-۹ساعت

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)ساب لیدز یاکوزا و ممبر اونجرس بودم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)پرچم فکشن را بالا ببرم

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)من عاصق این فکشن هستم
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله۱۰۰%

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)۳ساعت

 

درخواست شما "قبول" شد !

آماده تست عملی باشید !

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟بهروز

سن واقعی شما؟14

اسم شما در بازی؟behrooz

لول /سطح شما در بازی؟20

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟24

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)nr

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)کمک به رفیقام

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)چون دوستام توشن
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)24

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 6 دقیقه قبل، Behrooz گفته است :

اسم واقعی شما؟بهروز

سن واقعی شما؟14

اسم شما در بازی؟behrooz

لول /سطح شما در بازی؟20

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟24

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)nr

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)کمک به رفیقام

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)چون دوستام توشن
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)24

درخواست شما "قبول" شد !

آماده تست عملی باشید !

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ AliReza

سن واقعی شما؟ 17

اسم شما در بازی؟ Opticer

لول /سطح شما در بازی؟ 18

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 5 saat

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) Yakuza , chon Leader estefa dad va hame raftan

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) Baraye Bishtar Refaghate Beynemon

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) Chon Mafia Hayajan Darad
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 2 saat

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟Ali

سن واقعی شما؟17

اسم شما در بازی؟Ali_Sa

لول /سطح شما در بازی؟5

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟4-5ساعت.

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) نداشتم.

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) به خاطر این که به این فکشن علاقه دارم و عاشق این کار هستم.

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) چون به این فکشن علاقه دارم و دست به گانمم خوبه.
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله.

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 1 ساعت.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟matin

سن واقعی شما؟13

اسم شما در بازی؟matin

لول /سطح شما در بازی؟5

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟4

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)nadashtam

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)alage

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)leader khob
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟bale

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 15 دقیقه قبل، matin گفته است :

اسم واقعی شما؟matin

سن واقعی شما؟13

اسم شما در بازی؟matin

لول /سطح شما در بازی؟5

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟4

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)nadashtam

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)alage

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)leader khob
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟bale

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)2

درخواست شما "قبول" شد !

آماده تست عملی باشید !

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ناصر
سن واقعی شما؟ 22
اسم شما در بازی؟ naser429
لول /سطح شما در بازی؟ ۸
 در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 5 ساعت
فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) medic زیرا هیچ هیجانی نداشت و تنها مدیک بازی من بودم
هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) دوس دارم تو ی گروه تبهکاری باشم
چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) زیرا از رنگ و افرادی ک در ان هستند خوشم میاد
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله
روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 1-2 ساعت

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ابوالفضل

سن واقعی شما؟12

اسم شما در بازی؟abolfazghdada

لول /سطح شما در بازی؟7

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟3 یا 5

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)خبرنگاری چون دوست نداشم .

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)چون من علاقه به مافیا دارم.

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)بله کاملا همچین چیزی است.
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله ولی نه دقیق.

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)زیاد

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 18 ساعت قبل، Mohamad7731 گفته است :

سم واقعی شما؟محمد

سن واقعی شما؟19

اسم شما در بازی؟Mohamad

لول /سطح شما در بازی؟5

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟8ساعت

فکشن/   قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)_

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مکانیک چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)عاشقشم

چرا فکر می کنید که این فکشن /مکانیک جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)چون عاشق این فکشنم واقعا چیز خوبیه کیف میده کارکردن توش  عضق میده به ادم
ایا قوانین عمومی و فکشن /مکانیک را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)هروز

درخواست شما "قبول" شد !

آماده تست عملی باشید !

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 16 ساعت قبل، abolfazghdada گفته است :

اسم واقعی شما؟ابوالفضل

سن واقعی شما؟12

اسم شما در بازی؟abolfazghdada

لول /سطح شما در بازی؟7

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟3 یا 5

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)خبرنگاری چون دوست نداشم .

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)چون من علاقه به مافیا دارم.

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)بله کاملا همچین چیزی است.
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله ولی نه دقیق.

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)زیاد

درخواست شما "قبول" شد !

آماده تست عملی باشید !

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ ali

سن واقعی شما؟ 15

اسم شما در بازی؟ Mehrab

لول /سطح شما در بازی؟ 8

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 6

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) medic chon kare vagebi dastam va bayad biron miamadam

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) chon dostam ingast va gunerim khobe

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) chon gunerim khobe va mikham inga khobtar bese
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ bale

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 7 دقیقه قبل، Mehrab گفته است :

اسم واقعی شما؟ ali

سن واقعی شما؟ 15

اسم شما در بازی؟ Mehrab

لول /سطح شما در بازی؟ 8

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 6

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) medic chon kare vagebi dastam va bayad biron miamadam

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) chon dostam ingast va gunerim khobe

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) chon gunerim khobe va mikham inga khobtar bese
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ bale

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 2

درخواست شما "قبول" شد !

آماده تست عملی باشید !

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟میلاد

سن واقعی شما؟۱9

اسم شما در بازی؟milad

لول /سطح شما در بازی؟5

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟۸-۹ساعت

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)نداشتم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)خدمت کنم

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)فکشن عالی هستش
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)۳

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی:اریا

سن:17

اسم در بازی:Poker_Face

لول:6

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 5-6

فکشن نداشتم

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) چون دوستم توش هس

ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله کاملا

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟زیاد نیست

در در 8/3/2017 در 16:09، Behrooz گفته است :

وزانه چقدر از انج

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعي شما ؟ عليرضا

سن واقعي شما ؟ 14

اسم شما در بازي ؟ alireza99

لول / سطح شما در بازي ؟ 6

در طول روز چقدر بازي ميکنيد؟ 12 saat bedoon afk

فکشن / مافيا قبلي شما چيست و چرا ان را ترک کرديد ؟ نداشتم

هدف شما براي پيوستن به اين فکشن/مافياچيست ؟police shodan ro dost darm va man be khater police shodan be in server omadam

چرا فکر ميکنيد اين فکشن / مافيا جاي خوبي براي شما است ؟   mikham police sham betoonam be mardom  komak konam

ايا قوانين فکشن / مافيا را بلد هستيد و تسلط کامل داريد ؟ bale baladam

روزانه چقدر از انجمن بازديد ميکنيد ؟ 2 ساعت

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی:نیما

سن:16

اسم در بازی:nima_pn7

لول:13

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 10

فکشن/مافیا قبلی شما چیست و چرا ترک کردید؟

گارد ملی به دلیل اشتباه کیک شدم :|

مدیک هم چون جذابیت نداشت

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) چون دوستام توش هستن

ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله 100%

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟2،3 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ niloofar

سن واقعی شما؟ 16

اسم شما در بازی؟NILOOFAR

لول /سطح شما در بازی؟6

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟5

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)نداشتم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)بودن رفقا و دوستان

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)زیرا علاقه دارم
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله کامل

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟1بار

*بدلیل مشکلی ک پلیر niloofar داشتن من براشون درخواست گذاشتم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در ۱۳۹۶/۶/۱۹ ه‍.ش. در 23:52، alireza6666 گفته است :

اسم واقعي شما ؟ عليرضا

سن واقعي شما ؟ 14

اسم شما در بازي ؟ alireza99

لول / سطح شما در بازي ؟ 6

در طول روز چقدر بازي ميکنيد؟ 12 saat bedoon afk

فکشن / مافيا قبلي شما چيست و چرا ان را ترک کرديد ؟ نداشتم

هدف شما براي پيوستن به اين فکشن/مافياچيست ؟police shodan ro dost darm va man be khater police shodan be in server omadam

چرا فکر ميکنيد اين فکشن / مافيا جاي خوبي براي شما است ؟   mikham police sham betoonam be mardom  komak konam

ايا قوانين فکشن / مافيا را بلد هستيد و تسلط کامل داريد ؟ bale baladam

روزانه چقدر از انجمن بازديد ميکنيد ؟ 2 ساعت

 

درخواست شما "قبول" شد !

آماده تست عملی باشید !

 
  •  

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در ۱ ساعت قبل، Nimapn7 گفته است :

اسم واقعی شما؟ niloofar

سن واقعی شما؟ 16

اسم شما در بازی؟NILOOFAR

لول /سطح شما در بازی؟6

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟5

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)نداشتم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)بودن رفقا و دوستان

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)زیرا علاقه دارم
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله کامل

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟1بار

*بدلیل مشکلی ک پلیر niloofar داشتن من براشون درخواست گذاشتم

درخواست شما رد شد

باید خود پلیر درخواست بگذارد

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 4 ساعت قبل، Nimapn7 گفته است :

اسم واقعی:نیما

سن:16

اسم در بازی:nima_pn7

لول:13

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 10

فکشن/مافیا قبلی شما چیست و چرا ترک کردید؟

گارد ملی به دلیل اشتباه کیک شدم :|

مدیک هم چون جذابیت نداشت

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) چون دوستام توش هستن

ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله 100%

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟2،3 بار

درخواست شما "قبول" شد !

آماده تست عملی باشید !

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

مگا فوتر

شما می توانید این محتوا را در داخل پنل خود در ویرایش قالب پیکربندی کنید.

درباره ما

شما می توانید این محتوا را در داخل پنل خود در ویرایش قالب پیکربندی کنید.