رفتن به مطلب

This is Dreadnought theme

Dreadnought is a modern, Creative, Super advanced theme comes with tons of features including responsive drop down navigation, Custom Google fonts, custom widgets, Custom forum category styles, Extra footer, Social links, News ticker, Six of awesome article templates and a powerful touch slider that can be integrated with (IP.Content) as a complete package for infinite slider.
Buy now
News Ticker
  • News ticker sample
  • News ticker sample
LastTime

در خواست عضویت در مافیای ازروس

Recommended Posts

اسم واقعی شما؟ممد

سن واقعی شما؟15

اسم شما در بازی؟MaXiMoV

لول /سطح شما در بازی؟9

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟10ساعت

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)مکانیک, 3روز انلاین نشدم کیک شدم |:

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)علاقه

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)دوس دارم فک کنم |:
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟اره

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)2-3ساعت

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سم واقعی شما؟محمود

سن واقعی شما؟25

اسم شما در بازی؟DELTA

لول /سطح شما در بازی؟5

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟10ساعت

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)....

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)علاقه و عشق حال

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) عشق حال
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟اره

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)2-3ساعت

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سن واقعی شما؟16

اسم شما در بازی؟_ExCell3nT_

لول /سطح شما در بازی؟21

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟6-7 SaaT

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)Fury Leader An Kamkar o Bad qol bod

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) Pish Dosta Va sherkat dar war

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)Pish dostm hstm
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟bale

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ حسین

سن واقعی شما؟ 25

اسم شما در بازی؟Ho3eiN_Mz

لول /سطح شما در بازی؟ 9

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ ساعت 17 تا آخر شب داخل سرورم

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود): معلم مدرسه، آنلاین نشدم کیک شدم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح): کمک به دوست عزیزم اسنیف

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) چون ممد اسنیف لیدرشه
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله.

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) درصورت نیاز دائما چک میکنم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ امیر

سن واقعی شما؟ 17

اسم شما در بازی؟ Outlaw

لول /سطح شما در بازی؟ 40

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 5 6 

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)  FBi ، پارتی بازی 

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) کشف اورانیوم

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) چون بو خوبی میده :D
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ نمیدونم

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) :D

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

اسم واقعی شما؟ محمدحسین

سن واقعی شما؟ 16

اسم شما در بازی؟ Max_p

لول /سطح شما در بازی؟ 5

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 3-4 ساعت

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) نداشتم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) از مافیا خوشم میاد و جاییه که میتونم اونجا خودمو بالا بکشم

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) میتونم در سرور پیشرفت کنم و لحظات خوبی در کناره هم داشته باشیم اگر لیدر صلاح بدونن عالی میشه
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) نیم ساعت یا 45 دقیقه

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ jafar

سن واقعی شما؟ 15

اسم شما در بازی؟CarlJanson

لول /سطح شما در بازی؟ 44

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ ziyad

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ یادم نیست

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟ نمیدونم

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟دوس دارم
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ یله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟ زیاد

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ مبین

سن واقعی شما؟ 14

اسم شما در بازی؟ LiNuX

لول /سطح شما در بازی؟ 33

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ زیاد

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) لیدر یاکوزا . به هم ریخت نمیتونم بگم چرا

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) کمک به مافیا و علاقه به مافیا

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) چون علاقه دارم
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)1 h

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما ؟ مهرشاد

سن واقعی شما ؟ 14

اسم شما در بازی؟ Ghost123

لول/سطح شما در بازی ؟ 5

در طول روز چقدر بازی میکنید؟ بیش از 5 ساعت

فکشن/مافیا قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ نداشتم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن/مافیا چیست؟ علاقه زیاد به مافیا بودن

چرا فکر می کنید که این فکشن/مافیا جای خوبی برای شما است؟ چون علاقه زیاد جنگ و مافیا دارم

ایا قوانین عمومی فکشن/مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله کاملا

روزانه چقدر از انجمن بازدید میکنید؟ زیاد

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟Amir

سن واقعی شما؟17

اسم شما در بازی؟AmirHayula

لول /سطح شما در بازی؟21

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟3

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)kheyr

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)Hamintori

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)hamintori
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟are

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 نام  شما؟ ممد

 

سن واقعی شما؟ 17

 

اسم شما در بازی؟ miJaX 

 

لول /سطح شما در بازی؟ 10

 

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 4

 

فکشن/ مافیا قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)

نداشتم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)

حال میکنم باهاش

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) همه خفنن :|

ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله

 

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)

 

 1

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟Ramin

سن واقعی شما؟15

اسم شما در بازی؟HackeR

لول /سطح شما در بازی؟28

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟10h

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)All Factions

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)nemidonam

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)Chon Ke Zira
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟Yes

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟Farhan

سن واقعی شما؟13

اسم شما در بازی؟GunGod

لول /سطح شما در بازی؟12

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟3

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)Kheyr

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)Hamintori

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)hamintori
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟are

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)1

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ بهروز

سن واقعی شما؟ 16

اسم شما در بازی؟ Behrooz

لول /سطح شما در بازی؟ 39

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟5

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) نمیدونم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) جنگ

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)رفیقا توشن
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بلع

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟سینا

سن واقعی شما؟ 16

اسم شما در بازی؟Sina_80

لول /سطح شما در بازی؟15

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟4

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)همه مافیا ها

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)زدن وار

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)زدن وار
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟نه

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)1ساعت

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

×