خوش آمدید به ایران ام تی ای

برای دسترسی به تمام ویژگی های ما، ثبت نام کنید. پس از ثبت نام و ورود به سیستم، شما می توانید با ارسال محتوای خود و یا پاسخ دادن به محتوای موجود به این سایت کمک کنید. شما قادر خواهید بود مشخصات خود را سفارشی کنید، امتیازات اعتباری را به عنوان پاداش برای ارسال محتوا دریافت کنید، در عین حال با سایر اعضا از طریق صندوق پستی خصوصی خود، و همچنین خیلی بیشتر ارتباط برقرار کنید!

پس از ورود به سیستم، این پیام حذف خواهد شد.

LastTime

در خواست عضویت در مافیای ازروس

197 ارسال در این موضوع قرار دارد

اسم واقعی شما؟ علیرضا

سن واقعی شما؟ 15

اسم شما در بازی؟justice

لول /سطح شما در بازی؟44

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟24

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)medic (estefa)

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)  کمک به مافیا

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)علاقه دارم
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)2

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟Ramin

سن واقعی شما؟16

اسم شما در بازی؟Ramin194

لول /سطح شما در بازی؟14

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟10saat be bala

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)nr/azeroth/dark/fms

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)chon tamamye dostam dar in mafia hastan

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)chon mafiaye khobi ast va goftam dostanam onja hastan
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟bale 100%

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)2ya 3bar bishtar

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Azeroth mafia تا اطلاع ثانوی تکمیل میباشد

لطفا درخواست ندهید

اگر نیاز به عضو شد در همین تاپیک اعلام خواهد شد لطفا پست ندهید .

یا حق

fgmn_mafias.jpg.7f8c7c9b0fc236c971804ddd4e0ae0a3.jpg

امضاء:leader mafia azeroth

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ محمد

سن واقعی شما؟ 15

اسم شما در بازی؟ Dragons

لول /سطح شما در بازی؟  33

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 8 ساعت یا بیشتر

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) همه فکشن ها | خسته شدن

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) مافیا خوبه 

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) لیدر خوب
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) همیشه

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Azeroth mafia تا اطلاع ثانوی تکمیل میباشد

لطفا درخواست ندهید

اگر نیاز به عضو شد در همین تاپیک اعلام خواهد شد لطفا پست ندهید .

یا حق

fgmn_mafias.jpg.7f8c7c9b0fc236c971804ddd4e0ae0a3.jpg

امضاء:leader mafia azeroth

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟amin

سن واقعی شما؟16

اسم شما در بازی؟0_DANGERGOD_)

لول /سطح شما در بازی؟18

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟هرچی خدا بخواهد

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) دارک  /لیدرش بد بود

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) پیوستن به رفقا

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)۳-۴

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ramin

سن واقعی شما؟16

اسم شما در بازی؟Ramin194

لول /سطح شما در بازی؟14

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟10h be bala

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)fms/nr/dark/azeroth

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)dostam injan

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)bala goftam
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟bale

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)2ya 3bar bishtar

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام

درخواست @Dangergod, @Ramin قبول شد .

فکشن فقط به یک عضو دیگر احتیاج دارد و به ترتیب نوبت پست تست گرفته میشود .اگر ایشو ن رد شدن نوبت شما میباشد

یا حق

fgmn_mafias.jpg.7f8c7c9b0fc236c971804ddd4e0ae0a3.jpg

امضاء:leader mafia azeroth

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Azeroth mafia تا اطلاع ثانوی تکمیل میباشد

لطفا درخواست ندهید

اگر نیاز به عضو شد در همین تاپیک اعلام خواهد شد لطفا پست ندهید .

یا حق

fgmn_mafias.jpg.7f8c7c9b0fc236c971804ddd4e0ae0a3.jpg

امضاء:leader mafia azeroth

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟reza

سن واقعی شما؟14

اسم شما در بازی؟reza_jericho

لول /سطح شما در بازی؟ 19

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟8

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)dark medic school azroth

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)fac khobih va ghavi

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)leadersh gole
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ye

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)1

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟MehDi

سن واقعی شما؟16

اسم شما در بازی؟_ExCell3nT_

لول /سطح شما در بازی؟17

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟6.7 SaaT

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)MediC Hal Nadashtm mikhstm brm to wara

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)Mikhm To Wara shrkt knm fac e khobie

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) Wara khob miznn time bala drn
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟bale

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)1 saat

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سم واقعی شما؟پرهام

سن واقعی شما؟14
اسم شما در بازی؟xpgamer

لول /سطح شما در بازی؟15

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟7

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)فکشن نیوز و فکشن مدیک دو هفه بودم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)بیکاری :/

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)خوف هست D:
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)۱ ساعت

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟Ramin

سن واقعی شما؟16

اسم شما در بازی؟Ramin194

لول /سطح شما در بازی؟15

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟10h be bala

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)nr/fms/dark (sub_leader)/azeroth

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)dost daram

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)alaghe
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟?bala shak dari

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)2ya3

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟محمد

سن واقعی شما؟15

اسم شما در بازی؟mohamadpro

لول /سطح شما در بازی؟18

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟12ساعت با بالا

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)یادم نیست

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)کمک به سورو

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)چون علاقه زیادی دارم
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)2ساعت

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ Mobin

سن واقعی شما؟ 15

اسم شما در بازی؟DeadLine

لول /سطح شما در بازی؟ 12

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ bishtar az 8 saat

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) دارک سینتز : لیدرش لفت داد..

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) یک مافیای خوب و پول خوب

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) خیلی خوب است.
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) نیم ساعت

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ خشایار

سن واقعی شما؟ 23

اسم شما در بازی؟ OvErLoRd

لول /سطح شما در بازی؟ 15

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 6 ساعت

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) لیدره FMS

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) علاقه به این فکشن

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) جای خوبیه
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟  پویا

سن واقعی شما؟  17

اسم شما در بازی؟  Mr_POOYA

لول /سطح شما در بازی؟ 15

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 9

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)  نداشتم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) علاقه به این فکشن

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) گانر های خوبی داره و جای خوبیه
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) کم ولی هستم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

کیرم به کسه اول و اخرتون حرومزاده ها ننتونو میگام من حالا اینجوری ولتون نمی کنم تا ننه داگ فادرو نگام ول نمیکنم منتظر پست های بعدی باشین

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

مگا فوتر

شما می توانید این محتوا را در داخل پنل خود در ویرایش قالب پیکربندی کنید.

درباره ما

شما می توانید این محتوا را در داخل پنل خود در ویرایش قالب پیکربندی کنید.