LastTime

در خواست عضویت در مافیای ازروس

Recommended Posts

اسم واقعی شما؟Amir

سن واقعی شما؟17

اسم شما در بازی؟AsSaSiN

لول /سطح شما در بازی؟16

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟5h

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)لیدر دارک سینتس nr pd ng fbi va....

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)کسب در امد

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)در امد داره
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)دایمی

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

اسم واقعی شما؟بهروز

سن واقعی شما؟15

اسم شما در بازی؟BEhrppz

لول /سطح شما در بازی؟35

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟5

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) be to che

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) dost drm

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) chon khobe
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ na

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟Mohammad

 

سن واقعی شما؟16

 

اسم شما در بازی؟MrFuriouS

 

لول /سطح شما در بازی؟30

 

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟6ساعت

 

فکشن/ مافیا قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ Yakuza | نداشتن لیدر

 

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟i need money :/

 

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟ممبراش

 

ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بلع

 

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 1ساعت

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سن واقعی شما؟15

اسم شما در بازی؟aMiR_jAcKbReLlA

لول /سطح شما در بازی؟19

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟24 saat :)

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)fbi به دلیل حقوق ندادن و در اون زمان لیدر نداشت

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)کمک به فکشن و بالا بردن پرچم مافیا 

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)در امد زیادی نسبت به فکشن قبلی داره و هیجان انگیز تره
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)24 i

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ Amir

سن واقعی شما؟  17

اسم شما در بازی؟ AmirHayula

لول /سطح شما در بازی؟ 11

در طول روز چقدر بازی می کنید  Roozane 10 saat

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) Nadashtam

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) Kasb DarAmad

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) Chon Pool Tooshe
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ Bale

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 2 saat

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟مهرداد

سن واقعی شما؟17

اسم شما در بازی؟Tupac

لول /سطح شما در بازی؟19

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟5-6

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ fms - نداشتن فعالیت لیدر و ممبر ها

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟ بهتر شدن مافیا

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟ فکری نمیکنم xD
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟صادق

سن واقعی شما؟15

اسم شما در بازی؟sadegh3422

لول /سطح شما در بازی؟9

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟5

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)ندارم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟چون بسیار لیدر خوبی دارد

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟چون لیدر با افرادش خوب است
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سم واقعی شما؟رضا

سن واقعی شما؟17

اسم شما در بازی؟reza_jericho

لول /سطح شما در بازی؟10

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 4 الی 10 ساعت

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (پزشک خوب بود ولی داشت پاچیده میشد)

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟مافیا خوبیه لیدرش گانر خوبیه)

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(دومین فکشن من در سرور هست و فکر میکنم فک خوبیه)
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(1 ساعت)

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ mani

سن واقعی شما؟ 15

اسم شما در بازی؟ alonehero

لول /سطح شما در بازی؟ 34

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 3

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ Yadam nist

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟ hadafi nadaram

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟ chon jaye khobie
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ bale

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟1 sat

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سن واقعی شما؟207

اسم شما در بازی؟ Milad

لول /سطح شما در بازی؟ 14

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟  3 , 4

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) در تمامی مافیا ها بودم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) حضور دوست قدیمیم

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)  برای کمک به دوستان به این مافیا میرم
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟hadi

سن واقعی شما؟15

اسم شما در بازی؟pegah

لول /سطح شما در بازی؟11

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟7

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)نبودم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)کسب درامد و ترکوندن شهر

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)دوست دارم بیام
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟اره درمورد احترامه

 

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)5ساعت

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در 7/14/2017 در 05:42، LastTime گفته است :

 

اسم واقعی شما؟ abolfazl

سن واقعی شما؟ 16

اسم شما در بازی؟ kangi

لول /سطح شما در بازی؟ 7

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟5یا6

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ نداشتم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟کمک به تمامی دوستانم 

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟1.من دیوونه این فکشن هستم  
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟10min

 

 

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری