رفتن به مطلب

This is Dreadnought theme

Dreadnought is a modern, Creative, Super advanced theme comes with tons of features including responsive drop down navigation, Custom Google fonts, custom widgets, Custom forum category styles, Extra footer, Social links, News ticker, Six of awesome article templates and a powerful touch slider that can be integrated with (IP.Content) as a complete package for infinite slider.
Buy now
News Ticker
  • News ticker sample
  • News ticker sample
LastTime

در خواست عضویت در مافیای ازروس

Recommended Posts

اسم واقعی شما؟ nima

سن واقعی شما؟ 17

اسم شما در بازی؟ nima_pn7

لول /سطح شما در بازی؟ 25

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ time wars

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) همه فکشن ها

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)  زیرا

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) چون ک 
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) ۱

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟MahDi

سن واقعی شما؟16

اسم شما در بازی؟_ExCell3nT_

لول /سطح شما در بازی؟10

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟12 Saat hdodn bdon afk

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)ndshtm

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)pool ndrm pool dr bshm ykm tjrbe ksb knm

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)az leaderesh khoshm omd va bhm komk kard
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ are

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 1 saat hdodn

ویرایش شده در توسط ExCell3nT

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 1 دقیقه قبل، ExCell3nT گفته است :

_ExCell3nT_

_ExCell3nT_  درخواست شما پذیرفته شد آماده تست باشید

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟هیمن

سن واقعی شما؟16

اسم شما در بازی؟hemen

لول /سطح شما در بازی؟17

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟24h

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)school va mafia dark

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)شرکت کردن در وار ها

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)چون گانرم
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)2H

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟|پامیر حسین

سن واقعی شما؟14

اسم شما در بازی؟ amirkhan

لول /سطح شما در بازی؟ 9

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 1-2

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ نداشتم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟چون خوبه عالیه

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟ چون خوبه و عالیه
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟محمد حسین

سن واقعی شما؟17

اسم شما در بازی?Alien

لول /سطح شما در بازی؟26

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟3تا10 ساعت

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)yakuza-بر کنار شدن لیدر

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)کمک به پیشرفت مافیا

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)فکر میکنم بتونم تو این مافیا پیشرفت کنم
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)10- دقیقه تا 1 ساعت

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟عماد

سن واقعی شما؟14

اسم شما در بازی؟Emad

لول /سطح شما در بازی؟13

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟2 ساعت به بالا

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)نداشتم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)کسب امتیاز

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)گانر خوب
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)5 ساعت

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟علی

سن واقعی شما؟18

اسم شما در بازی؟MaGnA

لول /سطح شما در بازی؟12

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟  20  ساعت

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود.  در هیچ فگشنی نبودم 

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)دوست دارم با فکشن های دیگه بجنگم . و با خصوصیات این فکشن و ادماش حال کردم : )

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) کلن از فکشن مافیا خوشم میاد بعد در این فکش هم بچهای خوبی وجود دارد 
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)  5 ساعت

ویرایش شده در توسط MaGnA

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟shayan

سن واقعی شما؟13

اسم شما در بازی؟emailshayan

لول /سطح شما در بازی؟16

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟5 saat be bala

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)hich

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)kasb emtiaz

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)gunner
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟bale

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)2 saat

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ علی

سن واقعی شما؟18

اسم شما در بازی؟ MaGnA

لول /سطح شما در بازی؟ 12

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 20

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) در هیچ فکشنی  نبودم اصلا 

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) علاقه زیادی به فکشنه مافیا دارم 

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)  فکشن مافیا در کله فکشنها جالب و هیجان زیادی دارد 
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 5 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ ماهان

سن واقعی شما؟17

اسم شما در بازی؟ Scorpion

لول /سطح شما در بازی؟ 21

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟  3 , 4

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) در تمامی مافیا ها بودم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) حضور دوست قدیمیم

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)  برای کمک به دوستان به این مافیا میرم
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 2

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ میلاد

سن واقعی شما؟207

اسم شما در بازی؟ Milad

لول /سطح شما در بازی؟ 14

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟  3 , 4

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) در تمامی مافیا ها بودم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) حضور دوست قدیمیم

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)  برای کمک به دوستان به این مافیا میرم
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

اسم واقعی شما؟بهروز

سن واقعی شما؟15

اسم شما در بازی؟BEhrppz

لول /سطح شما در بازی؟35

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟5

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) be to che

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) dost drm

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) chon khobe
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ na

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟Mohammad

 

سن واقعی شما؟16

 

اسم شما در بازی؟MrFuriouS

 

لول /سطح شما در بازی؟30

 

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟6ساعت

 

فکشن/ مافیا قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ Yakuza | نداشتن لیدر

 

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟i need money :/

 

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟ممبراش

 

ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بلع

 

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 1ساعت

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟مهرداد

سن واقعی شما؟17

اسم شما در بازی؟Tupac

لول /سطح شما در بازی؟19

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟5-6

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ fms - نداشتن فعالیت لیدر و ممبر ها

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟ بهتر شدن مافیا

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟ فکری نمیکنم xD
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟صادق

سن واقعی شما؟15

اسم شما در بازی؟sadegh3422

لول /سطح شما در بازی؟9

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟5

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)ندارم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟چون بسیار لیدر خوبی دارد

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟چون لیدر با افرادش خوب است
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سم واقعی شما؟رضا

سن واقعی شما؟17

اسم شما در بازی؟reza_jericho

لول /سطح شما در بازی؟10

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 4 الی 10 ساعت

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (پزشک خوب بود ولی داشت پاچیده میشد)

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟مافیا خوبیه لیدرش گانر خوبیه)

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(دومین فکشن من در سرور هست و فکر میکنم فک خوبیه)
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(1 ساعت)

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ mani

سن واقعی شما؟ 15

اسم شما در بازی؟ alonehero

لول /سطح شما در بازی؟ 34

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 3

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ Yadam nist

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟ hadafi nadaram

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟ chon jaye khobie
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ bale

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟1 sat

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سن واقعی شما؟207

اسم شما در بازی؟ Milad

لول /سطح شما در بازی؟ 14

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟  3 , 4

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) در تمامی مافیا ها بودم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) حضور دوست قدیمیم

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)  برای کمک به دوستان به این مافیا میرم
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟hadi

سن واقعی شما؟15

اسم شما در بازی؟pegah

لول /سطح شما در بازی؟11

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟7

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)نبودم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)کسب درامد و ترکوندن شهر

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)دوست دارم بیام
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟اره درمورد احترامه

 

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)5ساعت

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در 7/14/2017 در 05:42، LastTime گفته است :

 

اسم واقعی شما؟ abolfazl

سن واقعی شما؟ 16

اسم شما در بازی؟ kangi

لول /سطح شما در بازی؟ 7

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟5یا6

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ نداشتم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟کمک به تمامی دوستانم 

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟1.من دیوونه این فکشن هستم  
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟10min

 

 

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

×