رفتن به مطلب
Iran MTA News
  • برای باخبر شدن از آپدیت های جدید سرور در کانال تلگرام ما عضو شوید. : iranmta@
Parsa_AvengeR

نحوه صحیح ارسال پست درخواست مرخصی

پست های پیشنهاد شده

نام شما در سرور: PinkFloyd
رنک شما در فکشن: Rank 6
دلیل مرخصی: تولدمه 🙂
از چه تاریخی ( شمسی ) تا چه تاریخی ( شمسی ) درخواست مرخصی می‌کنید؟

از پنجشنبه 1399/5/16 تا 1399/5/17 !


 

  • Like 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در ۱ ساعت قبل، PinkFloyd گفته است :

نام شما در سرور: PinkFloyd
رنک شما در فکشن: Rank 6
دلیل مرخصی: تولدمه 🙂
از چه تاریخی ( شمسی ) تا چه تاریخی ( شمسی ) درخواست مرخصی می‌کنید؟

از پنجشنبه 1399/5/16 تا 1399/5/17 !


 

تولدت مبارک 

خوش باشی

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

☆☆☆☆                     ☆☆                    ☆☆☆☆
نام شما در سرور: _AwMiR_    
رنک شما در فکشن: R 2
دلیل مرخصی: رفتن برقا 

 

 

@ seyedomid
از چه تاریخی ( شمسی ) تا چه تاریخی ( شمسی ) درخواست مرخصی می‌کنید؟ فقد امروز نرسیدن به میتینگ

☆☆☆☆                  ☆☆                ☆☆☆☆

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 6 ساعت قبل، _AwMiR_ گفته است :

☆☆☆☆                     ☆☆                    ☆☆☆☆
نام شما در سرور: _AwMiR_    
رنک شما در فکشن: R 2
دلیل مرخصی: رفتن برقا 

 

 

@ seyedomid
از چه تاریخی ( شمسی ) تا چه تاریخی ( شمسی ) درخواست مرخصی می‌کنید؟ فقد امروز نرسیدن به میتینگ

☆☆☆☆                  ☆☆                ☆☆☆☆

هماهنگ کرده بودید تایید شده ...

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در سرور:NIGHT_ELF
رنک شما در فکشن:R1
دلیل مرخصی:باید برم دادگاه (ضرب و شتم)
از چه تاریخی ( شمسی ) تا چه تاریخی ( شمسی ) درخواست مرخصی می‌کنید؟یکشنبه 5/19 تا 6/10

  • Confused 1
  • Sad 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 4 ساعت قبل، NIGHT_ELF گفته است :

نام شما در سرور:NIGHT_ELF
رنک شما در فکشن:R1
دلیل مرخصی:باید برم دادگاه (ضرب و شتم)
از چه تاریخی ( شمسی ) تا چه تاریخی ( شمسی ) درخواست مرخصی می‌کنید؟یکشنبه 5/19 تا 6/10

با آرزوی حل مشکل برای شما درخواست مرخصی اجباری شما تایید شد

یا حق

  • Like 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در سرور:SAjjAD_Gh

رنک شما در فکشن:1

دلیل مرخصی:مشکلات

از چه تاریخی ( شمسی ) تا چه تاریخی ( شمسی ) درخواست مرخصی می‌کنید؟از ساعت ۶تا ۸

ویرایش شده توسط SAjjAD_Gh
Typ

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 4 ساعت قبل، SAjjAD_Gh گفته است :

نام شما در سرور:SAjjAD_Gh

رنک شما در فکشن:1

دلیل مرخصی:مشکلات

از چه تاریخی ( شمسی ) تا چه تاریخی ( شمسی ) درخواست مرخصی می‌کنید؟از ساعت ۶تا ۸

تاریخ دقیق شمسی نیازه !

در صورت تکرار با شما برخورد میشه !

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

☆☆☆☆                     ☆☆                    ☆☆☆☆
نام شما در سرور: _AwMiR_    
رنک شما در فکشن: R 2
دلیل مرخصی: ...

 

 

@ seyedomid
از چه تاریخی ( شمسی ) تا چه تاریخی ( شمسی ) درخواست مرخصی می‌کنید؟ فقد امروز نرسیدن به میتینگ

☆☆☆☆                  ☆☆                ☆☆☆☆

 
ویرایش شده توسط _AwMiR_
77777

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 46 دقیقه قبل، _AwMiR_ گفته است :

☆☆☆☆                     ☆☆                    ☆☆☆☆
نام شما در سرور: _AwMiR_    
رنک شما در فکشن: R 2
دلیل مرخصی: ...

 

 

@ seyedomid
از چه تاریخی ( شمسی ) تا چه تاریخی ( شمسی ) درخواست مرخصی می‌کنید؟ فقد امروز نرسیدن به میتینگ

☆☆☆☆                  ☆☆                ☆☆☆☆

 

موفق باشید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در سرور:HoXtoR
رنک شما در فکشن:1
دلیل مرخصی:قطع شدن برق
از چه تاریخی ( شمسی ) تا چه تاریخی ( شمسی ) درخواست مرخصی می‌کنید؟همین میتینگ امروز

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 21 دقیقه قبل، HoXtoR گفته است :

نام شما در سرور:HoXtoR
رنک شما در فکشن:1
دلیل مرخصی:قطع شدن برق
از چه تاریخی ( شمسی ) تا چه تاریخی ( شمسی ) درخواست مرخصی می‌کنید؟همین میتینگ امروز

تایید شده

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در سرور:SAjjAD_Gh
رنک شما در فکشن:Rank1
دلیل مرخصی:سفر
از چه تاریخی ( شمسی ) تا چه تاریخی ( شمسی ) درخواست مرخصی می‌کنید؟از تاریخ 1399.5.24 تا تاریخ 1399.5.26

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در ۱ ساعت قبل، SAjjAD_Gh گفته است :

نام شما در سرور:SAjjAD_Gh
رنک شما در فکشن:Rank1
دلیل مرخصی:سفر
از چه تاریخی ( شمسی ) تا چه تاریخی ( شمسی ) درخواست مرخصی می‌کنید؟از تاریخ 1399.5.24 تا تاریخ 1399.5.26

موفق باشید

  • Like 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما:_EzZedin_
رنک شما در سرور: ۱
دلیل مرخصی: تعمیر سیستم امکان  زود تر  آمادنن  هم هست!
3 روز

از چه تاریخی ( شمسی ) تا چه تاریخی ( شمسی ) درخواست مرخصی می‌کنید؟ 30/05/99 تا 27/05/99

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 18 ساعت قبل، _EzZedin_ گفته است :

نام شما:_EzZedin_
رنک شما در سرور: ۱
دلیل مرخصی: تعمیر سیستم امکان  زود تر  آمادنن  هم هست!
3 روز

از چه تاریخی ( شمسی ) تا چه تاریخی ( شمسی ) درخواست مرخصی می‌کنید؟ 30/05/99 تا 27/05/99

موفق باشید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در 26 مرداد 1399 در 17:00، _EzZedin_ گفته است :

نام شما:_EzZedin_
رنک شما در سرور: ۱
دلیل مرخصی: تعمیر سیستم امکان  زود تر  آمادنن  هم هست!
2 روز

از چه تاریخی ( شمسی ) تا چه تاریخی ( شمسی ) درخواست مرخصی می‌کنید؟ 30/05/99 تا 32/05/99

 

ویرایش شده توسط _EzZedin_

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در 2 آذر 1397 در 21:57، Parsa_AvengeR گفته است :

نام شما در سرور:BuTCheR
رنک شما در فکشن:1
دلیل مرخصی:مسافرت  کاری
از چه تاریخی ( شمسی ) تا چه تاریخی ( شمسی ) درخواست مرخصی می‌کنید؟1399/05/30 تا تاریخ 1399/06/07

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در سرور: _AwMiR_
رنک شما در فکشن:3
دلیل مرخصی: خراب شدن گرافیک و هارد سیستم
از چه تاریخی ( شمسی ) تا چه تاریخی ( شمسی ) درخواست مرخصی می‌کنید؟1399/05/30 تا تاریخ1399/06/3

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در سرور: shayanadler
رنک شما در فکشن:1
دلیل مرخصی: ویندوزم خراب شده بود هرکاری کردم تا موقه میتینگ نتونستم درستش کنم
از چه تاریخی ( شمسی ) تا چه تاریخی ( شمسی ) درخواست مرخصی می‌کنید
فقط میتینگ

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 14 ساعت قبل، Shayanadler گفته است :

نام شما در سرور: shayanadler
رنک شما در فکشن:1
دلیل مرخصی: ویندوزم خراب شده بود هرکاری کردم تا موقه میتینگ نتونستم درستش کنم
از چه تاریخی ( شمسی ) تا چه تاریخی ( شمسی ) درخواست مرخصی می‌کنید
فقط میتینگ

با احترام
دوست عزیز Meeting این هفته فکشن مکانیک ساعت 17:00 بوده ...
و شما بعد از
Meeting پست مرخصی گذاشتید که رد می شود!
و به دلیل عدم حضور در
Meeting
+1 Fw دریافت کردید!
و به دلیل دریافت
2/2 Fw در هفته اول از فکشن مکانیک کیک شدید
با تشکر

#GL
#Sub-Leader

  • Like 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Wrong Post

 

 

ویرایش شده توسط EM2P

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در سرور: SNiiF
رنک شما در فکشن:1
دلیل مرخصی:کار دارم
از چه تاریخی ( شمسی ) تا چه تاریخی ( شمسی ) درخواست مرخصی می‌کنید؟99.6.6 / 99.6.7

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 2 ساعت قبل، SNiiF گفته است :

نام شما در سرور: SNiiF
رنک شما در فکشن:1
دلیل مرخصی:کار دارم
از چه تاریخی ( شمسی ) تا چه تاریخی ( شمسی ) درخواست مرخصی می‌کنید؟99.6.6 / 99.6.7

با سلام و احترام

با درخواست شما موافقت شد.
لطفا مطالب و نکاتی که داخل
میتینگ گفته میشود رو جویا شوید.
موفق باشید.
╗═══════════◢◤◥◣═══════════╔
 The Trouble Is You Think You Have Time
Arian#
╝═══════════◥◣◢◤═══════════╚

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در سرور:
_Arian_
رنک شما در فکشن:
[Sub-LeadeR]
دلیل مرخصی:
مشکلات نت و مشکلات شخصی.
از چه تاریخی ( شمسی ) تا چه تاریخی ( شمسی ) درخواست مرخصی می‌کنید؟
5 شنبه و جمعه.

╗═══════════◢◤◥◣═══════════╔
 The Trouble Is You Think You Have Time
Arian#
╝═══════════◥◣◢◤═══════════╚
 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 9 ساعت قبل، _Arian_ گفته است :

نام شما در سرور:
_Arian_
رنک شما در فکشن:
[Sub-LeadeR]
دلیل مرخصی:
مشکلات نت و مشکلات شخصی.
از چه تاریخی ( شمسی ) تا چه تاریخی ( شمسی ) درخواست مرخصی می‌کنید؟
5 شنبه و جمعه.

╗═══════════◢◤◥◣═══════════╔
 The Trouble Is You Think You Have Time
Arian#
╝═══════════◥◣◢◤═══════════╚
 

با سلام و احترام

با درخواست شما موافقت شد.
لطفا مطالب و نکاتی که داخل
میتینگ گفته میشود رو جویا شوید.
موفق باشید.

 

╗══════════════════════╔

StorMRaGe

╝══════════════════════╚

  • Haha 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در سرور: _AwMiR_
رنک شما در فکشن:3
دلیل مرخصی: ...
از چه تاریخی ( شمسی ) تا چه تاریخی ( شمسی ) درخواست مرخصی می‌کنید؟فقد امروز نرسیدن به میتینگ

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 8 دقیقه قبل، _AwMiR_ گفته است :

نام شما در سرور: _AwMiR_
رنک شما در فکشن:3
دلیل مرخصی: ...
از چه تاریخی ( شمسی ) تا چه تاریخی ( شمسی ) درخواست مرخصی می‌کنید؟فقد امروز نرسیدن به میتینگ

با سلام و احترام

با درخواست شما موافقت شد.
لطفا مطالب و نکاتی که داخل 
میتینگ گفته میشود رو جویا شوید.
موفق باشید.
╗═══════════◢◤◥◣═══════════╔
 The Trouble Is You Think You Have Time
Arian#
╝═══════════◥◣◢◤═══════════╚

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در سرور:HoXtoR
رنک شما در فکشن:2
دلیل مرخصی:بد تایمی میتینگ گزاشتین 

میتینگ باید روز جمعه باشه روزه تعطیلی
از چه تاریخی ( شمسی ) تا چه تاریخی ( شمسی ) درخواست مرخصی می‌کنید؟فقط میتینگ امروز

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با سلام و احترام

با درخواست شما موافقت شد.
لطفا مطالب و نکاتی که داخل 
میتینگ گفته میشود رو جویا شوید.
موفق باشید.
╗═══════════◢◤◥◣═══════════╔
 The Trouble Is You Think You Have Time
Arian#
╝═══════════◥◣◢◤═══════════╚

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در سرور:_Orion_
رنک شما در فکشن:1
دلیل مرخصی:Meeting Nistam
از چه تاریخی ( شمسی ) تا چه تاریخی ( شمسی ) درخواست مرخصی می‌کنید؟Emroz 6/6/99

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در 2 آذر 1397 در 19:27، Parsa_AvengeR گفته است :

در صورتی که برای مدت نسبتاً زیادی نمی‌توانید در سرور حضور داشته باشید، بهتر است از طریق فرم زیر و در زیر همین پست ( "ارسال پاسخ به این موضوع" ) درخواست مرخصی کنید:


نام شما در سرور
:Shayawn_EZzRaEiL
رنک شما در فکشن:1
دلیل مرخصی: Net Moshkel  Shaid Bashim 50% 50%
از چه تاریخی ( شمسی ) تا چه تاریخی ( شمسی ) درخواست مرخصی می‌کنید؟ Meeting Faght Emroz


*برای دریافت مرخصی بیش از یک هفته، با لیدر هماهنگ کنید.
*مرخصی بیش از 5 روز تنها یکبار در هر ماه مجاز است.
*تا زمانی که پست شما توسط لیدر تایید نشده است، تبعات و نتایج عدم حضور در سرور متوجه خودتان خواهد بود.
*لطفا حداقل 6 ساعت پیش از شروع زمان مرخصی‌تان، پست بگذارید.

 

ویرایش شده توسط Shayawn_EZzRaEiL
....

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 11 دقیقه قبل، Shayawn_EZzRaEiL گفته است :

 

پس گرفته شد مشکل هل شد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در سرور:_PedraM_
رنک شما در فکشن:2
دلیل مرخصی:Mosaferat
از چه تاریخی ( شمسی ) تا چه تاریخی ( شمسی ) درخواست مرخصی می‌کنید؟
از 1399/6/6 تا 1399/6/11

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در ۱ ساعت قبل، _Orion_ گفته است :

نام شما در سرور:_Orion_
رنک شما در فکشن:1
دلیل مرخصی:Meeting Nistam
از چه تاریخی ( شمسی ) تا چه تاریخی ( شمسی ) درخواست مرخصی می‌کنید؟Emroz 6/6/99

با سلام و احترام

با درخواست شما موافقت شد.
لطفا مطالب و نکاتی که داخل 
میتینگ گفته میشود رو جویا شوید.
موفق باشید.
╗═══════════◢◤◥◣═══════════╔
 The Trouble Is You Think You Have Time
Arian#
╝═══════════◥◣◢◤═══════════╚

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در ۱ ساعت قبل، _PedraM_ گفته است :

نام شما در سرور:_PedraM_
رنک شما در فکشن:2
دلیل مرخصی:Mosaferat
از چه تاریخی ( شمسی ) تا چه تاریخی ( شمسی ) درخواست مرخصی می‌کنید؟
از 1399/6/6 تا 1399/6/11

با سلام و احترام

با درخواست شما موافقت شد.
موفق باشید.
╗═══════════◢◤◥◣═══════════╔
 The Trouble Is You Think You Have Time
Arian#
╝═══════════◥◣◢◤═══════════╚

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در سرور:  Shayawn_EZzRaEiL
رنک شما در فکشن:1
دلیل مرخصی: Kharab Shodn PC
از چه تاریخی ( شمسی ) تا چه تاریخی ( شمسی ) درخواست مرخصی می‌کنید؟99/6/11 | 99/6/19

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بازم مثله همیشه مشکل حل شد . پس گرفته شد

ویرایش شده توسط Shayawn_EZzRaEiL
.....

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در سرور:HoXtoR
رنک شما در فکشن:2
دلیل مرخصی: کاری فوری
از چه تاریخی ( شمسی ) تا چه تاریخی ( شمسی ) درخواست مرخصی می‌کنید؟همین میتینگ امروز

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

×
×
  • جدید...

اطلاعات مهم

قوانین انجمن