خوش آمدید به ایران ام تی ای

برای دسترسی به تمام ویژگی های ما، ثبت نام کنید. پس از ثبت نام و ورود به سیستم، شما می توانید با ارسال محتوای خود و یا پاسخ دادن به محتوای موجود به این سایت کمک کنید. شما قادر خواهید بود مشخصات خود را سفارشی کنید، امتیازات اعتباری را به عنوان پاداش برای ارسال محتوا دریافت کنید، در عین حال با سایر اعضا از طریق صندوق پستی خصوصی خود، و همچنین خیلی بیشتر ارتباط برقرار کنید!

پس از ورود به سیستم، این پیام حذف خواهد شد.

GodFather

گزارش های هفتگی گارد ملی

187 ارسال در این موضوع قرار دارد

تمامی اعضا باید گزارش های هفتگی خود را در مهلت تعیین شده توسط لیدر در این تاپیک ارسال کنند

 

فرم گزارش هفتگی

 • نام شما در بازی:
 • رنک شما:
 • چند هفته در  گارد ملی بوده اید؟
 • لینک گزارشات:
 • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Arrest , Kill Rober و ...)

توجه: در صورت بی توجهی به گزارش هفتگی و ارسال نکردن گزارش خود، شما حقوقی دریافت نمی کنید و رنک آپ نمی شوید!

حقوق این فکشن به ازای هر عکس 3 هزار دلار و حداکثر 100 عکس به ارزش 300 هزار دلار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی: ehsangh
 • رنک شما:1
 • چند هفته در  گارد ملی بوده اید؟1
 • لینک گزارشات:
 • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق:11 (شامل Arrest , Kill Rober و ...)

mta-screen_2017-08-02_18-06-00.png

mta-screen_2017-07-29_00-13-15.png

mta-screen_2017-07-29_18-21-24.png

mta-screen_2017-07-29_18-24-27.png

mta-screen_2017-08-01_17-31-36.png

mta-screen_2017-07-30_01-01-27.png

mta-screen_2017-08-02_12-43-08.png

mta-screen_2017-08-02_17-28-11.png

mta-screen_2017-08-02_16-49-43.png

mta-screen_2017-08-02_17-26-56.png

mta-screen_2017-08-02_17-34-36.png

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی:Dynamo
 • رنک شما:1
 • چند هفته در  گارد ملی بوده اید؟1
 • لینک گزارشات:http://s8.picofile.com/file/8302522484/DY_NG_.rar.html
 • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Arrest , Kill Rober و ...) :15عدد

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سرباز گاردملی محترم @nazarim801 30عدد عکس های شما مورد تایید قرار گرفت. << 3عدد عکس شما مورد تایید قرار نگرفت>>

سرباز گادرملی محترم @ehsanghamnavaz 11عدد عکس های شما مورد تایید قرار گرفت.

سرباز گادرملی محترم @Dynamo 15عدد عکس های شما مورد تایید قرار گرفت.

 

باتشکر از محمدرضاپالادین

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی:Alone_Hero
 • رنک شما:1
 • چند هفته در  گارد ملی بوده اید؟1
 • لینک گزارشات:http://s9.picofile.com/file/8303069334/1.zip.html
 • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Arrest , Kill Rober و ...)20

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سرباز گاردملی محترم @nazarim801 50عدد عکس های شما مورد تایید قرار گرفت.

سرباز گادرملی محترم @AloneHero 20عدد عکس های شما مورد تایید قرار گرفت

 

باتشکر از محمدرضاپالادین

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

 • نام شما در بازی:AlonE_HerO
 • رنک شما: 6
 • چند هفته در  گارد ملی بوده اید؟ 2
 • لینک گزارشات:http://s9.picofile.com/file/8303923934/11.rar.html
 • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: 33

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی: ViPeR
 • رنک شما: 1
 • چند هفته در  گارد ملی بوده اید؟ 1
 • لینک گزارشات: http://s8.picofile.com/file/8303927726/ViPeR.rar.html
 • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Arrest , Kill Rober و ...) 22
ویرایش شده در توسط ViPeR

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سرباز گاردملی محترم @ViPeR 22عدد عکس های شما مورد تایید قرار گرفت.

سرباز گادرملی محترم @AloneHero 33عدد عکس های شما مورد تایید قرار گرفت

 

باتشکر از محمدرضاپالادین

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی: ViPeR
 • رنک شما: 1
 • چند هفته در  گارد ملی بوده اید؟ 2
 • لینک گزارشات: http://s9.picofile.com/file/8304585684/Wantedss.zip.html
 • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Arrest , Kill Rober و ...) 22

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی: HosseinKhan
 • رنک شما: 6
 • چند هفته در  گارد ملی بوده اید؟ 2
 • لینک گزارشات: yon.ir/rJDiJ
 • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Arrest , Kill Rober و ...) Kill = 11 | Arrest = 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

 • نام شما در بازی:Alone_Hero
 • رنک شما:2
 • چند هفته در  گارد ملی بوده اید؟3
 • لینک گزارشات:http://s8.picofile.com/file/8304595084/13.zip.html
 • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Arrest , Kill Rober و ...) 39

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی:BuGaTTi
 • رنک شما:1
 • چند هفته در  گارد ملی بوده اید؟1
 • لینک گزارشات:mta_screen_2017_08_25_22_02_32.pngmta_screen_2017_08_23_16_39_58.png
 • mta_screen_2017_08_23_16_44_49.png
 • mta_screen_2017_08_23_17_00_06.png
 • mta_screen_2017_08_24_16_25_13.png
 • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Arrest , Kill Rober و ...)

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سرباز گاردملی محترم @HP1379 15عدد عکس های شما مورد تایید قرار گرفت.

<< حقوق دریافتی قانونی شما: 30.000$>> هریک عدد عکس: 2.000$

سرباز گاردملی محترم @Bugatti 5عدد عکس های شما مورد تایید قرار گرفت.

<< حقوق دریافتی قانونی شما: 10.000$>> هریک عددعکس: 2.000$

سرباز گادرملی محترم @AloneHero 39عدد عکس های شما مورد تایید قرار گرفت.

<< حقوق دریافتی قانونی شما: 78.000$>>هریک عدد عکس: 2.000$

سرباز گادرملی محترم @ViPeR 22عدد عکس های شما مورد تایید قرار گرفت.

<< حقوق دریافتی قانونی شما: 44.000$>>هریک عددعکس: 2.000$

ساب-لیدر گادرملی محترم @HoseinKhan 11عدد عکس های شما مورد تایید قرار گرفت.

<< حقوق دریافتی قانونی شما: 33.000$>>هریک عدد عکس: 3.000$

 

 

باتشکر از محمدرضاپالادین

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی: HosseinKhan
 • رنک شما: 2
 • چند هفته در  گارد ملی بوده اید؟ 4 هفته
 • لینک گزارشات: yon.ir/fC9CO
 • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Arrest , Kill Rober و ...) Kills = 8 | Arrests = 3

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی:BuGaTTi
 • رنک شما:1
 • چند هفته در  گارد ملی بوده اید؟2
 • لینک گزارشات:http://s9.picofile.com/file/8305278350/screenshots.rar.html
 • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Arrest , Kill Rober و ...)81

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سرباز گاردملی محترم @Bugatti 81عدد عکس های شما مورد تایید قرار گرفت.

<< حقوق دریافتی قانونی شما: 164.000$>> هریک عددعکس: 2.000$

سرباز گادرملی محترم @AloneHero 52عدد عکس های شما مورد تایید قرار گرفت.

<< حقوق دریافتی قانونی شما: 104.000$>>هریک عدد عکس: 2.000$

ساب-لیدر گادرملی محترم @HoseinKhan 11عدد عکس های شما مورد تایید قرار گرفت.

<< حقوق دریافتی قانونی شما: 33.000$>>هریک عدد عکس: 3.000$ به دلیل ساب لیدر بودن

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@Bugatti

 

164 هزار دلار تایید شد.

 

@AloneHero

 

104 هزار دلار تایید شد.

 

 

@HoseinKhan

 

33هزار دلار تایید شد.

 

تمامی حقوق ها به لیدر تحویل داده شد

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی : Zanjiri

رنک شما : 1

چند هفته در گارد ملی بودید ؟ 1

لینک گزارشات : http://uupload.ir/view/fs4d_ss_ng_2.zip

http://uupload.ir/view/3i6n_ss_ng.zip

تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق : 89 . به دلیل زیاد بودن حجم . گزارش ها به دو لینک تقسیم شده

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
مهمان
شما به عنوان کاربر مهمان در حال حاضر دیدگاه ارسال می کنید. اگر دارای حساب کاربری در سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید.
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  حداکثر استفاده از ۷۵ شکلک مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


مگا فوتر

شما می توانید این محتوا را در داخل پنل خود در ویرایش قالب پیکربندی کنید.

درباره ما

شما می توانید این محتوا را در داخل پنل خود در ویرایش قالب پیکربندی کنید.