Recommended Posts

فرم گزارش هفتگی

 • نام شما در بازی:mr_ali
 • رنک شما:1
 • چند هفته در  گارد ملی بوده اید؟3 rooz
 • لینک گزارشات:http://s8.picofile.com/file/8318304542/jobs.zip.html
 • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Arrest=5 , Kill Rober=6 و ...)

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در هم اکنون، OmiT گفته است :

 

 • نام شما در بازی:OmiT
 • رنک شما:2
 • چند هفته در  گارد ملی بوده اید؟3
 • لینک گزارشات:http://uplod.ir/0ger9v62whw3/ss_MTA.rar.htm
 • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Arrest , Kill Rober و ...)131

@OmiT از 131ss شما 34 عدد رد و 97 عدد تعیید شد حقوق شما برار است با 196 هزار دلار است. @alikabei فایل شما ناقص است

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 14 ساعت قبل، mashty گفته است :

@OmiT از 131ss شما 34 عدد رد و 97 عدد تعیید شد حقوق شما برار است با 196 هزار دلار است. @alikabei فایل شما ناقص است

حقوق های شما داده شد .

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟Amin

سن واقعی شما؟15

اسم شما در بازی؟Amin82

لول /سطح شما در بازی؟22

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟7-8

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)Avengers_azeroth_pd

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)fac polici dost darm

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)CHON khili khobe 
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟bale

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)2-3

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی:Amin82
 • رنک شما:1
 • چند هفته در  گارد ملی بوده اید؟1
  • لینک گزارشات:
   6tv_mta-screen_2018-02-03_00-08-33.png
   8iop_mta-screen_2018-02-03_00-43-46.png
   5b2i_mta-screen_2018-02-04_21-14-10.png
   yxw_mta-screen_2018-02-04_21-16-19.png
   cupp_mta-screen_2018-02-04_21-18-39.png
   hff3_mta-screen_2018-02-04_21-21-45.png
   jsto_mta-screen_2018-02-04_21-26-09.png
   sfqy_mta-screen_2018-02-04_21-26-15.png
   cqj_mta-screen_2018-02-05_14-52-39.png
   c12p_mta-screen_2018-02-05_14-59-05.png
   r4f9_mta-screen_2018-02-05_17-15-35.png
   3s7a_mta-screen_2018-02-07_22-55-12.png
   tpjb_mta-screen_2018-02-08_02-27-03.png
   6pmm_mta-screen_2018-02-08_03-03-53.png
   gm4i_mta-screen_2018-02-08_13-16-37.png
   fwu3_mta-screen_2018-02-08_13-29-42.png
   mr9v_mta-screen_2018-02-08_13-29-42.png
   fddg_mta-screen_2018-02-08_13-38-37.png
   jb96_mta-screen_2018-02-08_17-17-28.png
   f12o_mta-screen_2018-02-08_18-13-48.png
   3y12_mta-screen_2018-02-08_18-15-35.png
   9obl_mta-screen_2018-02-08_18-16-22.png
   vc3_mta-screen_2018-02-08_18-20-58.png
 • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Arrest , Kill Rober و ...)22 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

 • نام شما در بازی:OmiT
 • رنک شما:Sub_Leader
 • چند هفته در  گارد ملی بوده اید؟4
 • لینک گزارشات:http://uplod.ir/i2z7srbdm1kj/ss_MTA.rar.htm
 • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Arrest , Kill Rober و ...)78

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در 2/2/2018 در 22:49، amin82 گفته است :

اسم واقعی شما؟Amin

سن واقعی شما؟15

اسم شما در بازی؟Amin82

لول /سطح شما در بازی؟22

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟7-8

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)Avengers_azeroth_pd

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)fac polici dost darm

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)CHON khili khobe 
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟bale

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)2-3

@amin82 لطفا اینجا اینجا درخواست را اشتباه نزارین در صورت مشاهده دوباره fw خواهید گرفت با تشکر .

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@amin82 از 22ss شما 21 عدد تعیید و 1 عدد رد حقوق شما معادل 42 هزار دلار به حسابتان واریز خواهد شد]] @OmiT از 78ss شما 75 عدد تعیید و 3 عدد رد حقوق شما معادل 150 هزار دلار به حسابتان واریز خواهد شد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در 2/9/2018 در 02:53، mashty گفته است :

@amin82 از 22ss شما 21 عدد تعیید و 1 عدد رد حقوق شما معادل 42 هزار دلار به حسابتان واریز خواهد شد]] @OmiT از 78ss شما 75 عدد تعیید و 3 عدد رد حقوق شما معادل 150 هزار دلار به حسابتان واریز خواهد شد.

حقوق های شما داده شد .

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی:arsalan_0098
 • رنک شما:1
 • چند هفته در  گارد ملی بوده اید؟1
 • لینک گزارشات:http://s8.picofile.com/file/8319510526/a.rar.html
 • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Arrest , Kill Rober و ...)7

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی: Dadmehr
 • رنک شما: 1
 • چند هفته در  گارد ملی بوده اید؟ 1
 • لینک گزارشات: http://s9.picofile.com/file/8319516800/Haftegi.rar.html
 • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Arrest , Kill Rober و ...) 19

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی:OmiT
 • رنک شما:1
 • چند هفته در  گارد ملی بوده اید؟5
 • لینک گزارشات:http://s8.picofile.com/file/8319520634/ss_MTA.rar.html
 • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Arrest , Kill Rober و ...)69

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@dadmehr از 19 ss شما 19 عدد تعیید و 0 عدد رد شد حقوق شما معادل 38 هزار دلار میباشد     @OmiT از 69 ss شما 1عدد رد و 68 عدد تعیید شد حقوق شما معادل 136 هزار دلار است

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی:arsalan_0098

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی:Mr_Radmehr
 • رنک شما:rank 1
 • چند هفته در  گارد ملی بوده اید؟1 هفته
 • لینک گزارشات:
 • http://uupload.ir/view/ejh6_ng.rar/
 • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Arrest , Kill Rober و ...)41

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@arsalan009 از 8 ss شما 8 عدد تعیید و 0 عدد رد شد حقوق شما معادل 16k میباشد     @MrRadmehr از 41 ss شما 3 عدد رد و 39 عدد تعیید شد حقوق شما معادل  78k میباشد

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی: mahdi0098behnia
 • رنک شما:1
 • چند هفته در  گارد ملی بوده اید؟1
 • لینک گزارشات:http://s9.picofile.com/file/8320674918/ng2.rar.html
 • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Arrest , Kill Rober و ...)18

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی: mahdi0098behnia
 • رنک شما:1
 • چند هفته در  گارد ملی بوده اید؟1
 • لینک گزارشات:http://s9.picofile.com/file/8320674918/ng2.rar.html
 • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Arrest , Kill Rober و ...)18

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی:illuSsioNxX
 • رنک شما:1
 • چند هفته در  گارد ملی بوده اید؟1
 • لینک گزارشات:http://s9.picofile.com/file/8320686050/weekly_report.zip.html
 • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Arrest , Kill Rober و ...)25

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی:_Saleh_
 • رنک شما:1
 • چند هفته در  گارد ملی بوده اید؟1
 • لینک گزارشات:http://s8.picofile.com/file/8320709776/Saleh.rar.html
 • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Arrest , Kill Rober و ...)19

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@mahdi0084 از 18 ss شما 18 عدد تعیید و 0 عدد رد شد حقوق شما معادل 36k میباشد 

@illuSsioNxX از  25ss شما  25 عدد تعیید و 0 عدد رد شد حقوق شما معادل 50k میباشد

@Saleh از 19ss شما 18 عدد تعیید و 1 عدد رد شد حقوق شما معادل 36k میباشد

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی:mahdi0098behnia

 • رنک شما:1
 • چند هفته در  گارد ملی بوده اید؟2
 • لینک گزارشات:http://s8.picofile.com/file/8321237342/ng1.rar.html
 • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Arrest , Kill Rober و ...)5

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
مهمان
شما به عنوان کاربر مهمان در حال حاضر دیدگاه ارسال می کنید. اگر دارای حساب کاربری در سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید.
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  حداکثر استفاده از ۷۵ شکلک مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.