خوش آمدید به ایران ام تی ای

برای دسترسی به تمام ویژگی های ما، ثبت نام کنید. پس از ثبت نام و ورود به سیستم، شما می توانید با ارسال محتوای خود و یا پاسخ دادن به محتوای موجود به این سایت کمک کنید. شما قادر خواهید بود مشخصات خود را سفارشی کنید، امتیازات اعتباری را به عنوان پاداش برای ارسال محتوا دریافت کنید، در عین حال با سایر اعضا از طریق صندوق پستی خصوصی خود، و همچنین خیلی بیشتر ارتباط برقرار کنید!

پس از ورود به سیستم، این پیام حذف خواهد شد.

GodFather

گزارش های هفتگی گارد ملی

220 ارسال در این موضوع قرار دارد

@dadmehr از 19 ss شما 19 عدد تعیید و 0 عدد رد شد حقوق شما معادل 38 هزار دلار میباشد     @OmiT از 69 ss شما 1عدد رد و 68 عدد تعیید شد حقوق شما معادل 136 هزار دلار است

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی:arsalan_0098

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی:Mr_Radmehr
 • رنک شما:rank 1
 • چند هفته در  گارد ملی بوده اید؟1 هفته
 • لینک گزارشات:
 • http://uupload.ir/view/ejh6_ng.rar/
 • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Arrest , Kill Rober و ...)41

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@arsalan009 از 8 ss شما 8 عدد تعیید و 0 عدد رد شد حقوق شما معادل 16k میباشد     @MrRadmehr از 41 ss شما 3 عدد رد و 39 عدد تعیید شد حقوق شما معادل  78k میباشد

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی: mahdi0098behnia
 • رنک شما:1
 • چند هفته در  گارد ملی بوده اید؟1
 • لینک گزارشات:http://s9.picofile.com/file/8320674918/ng2.rar.html
 • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Arrest , Kill Rober و ...)18

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی:illuSsioNxX
 • رنک شما:1
 • چند هفته در  گارد ملی بوده اید؟1
 • لینک گزارشات:http://s9.picofile.com/file/8320686050/weekly_report.zip.html
 • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Arrest , Kill Rober و ...)25

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی:_Saleh_
 • رنک شما:1
 • چند هفته در  گارد ملی بوده اید؟1
 • لینک گزارشات:http://s8.picofile.com/file/8320709776/Saleh.rar.html
 • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Arrest , Kill Rober و ...)19

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@mahdi0084 از 18 ss شما 18 عدد تعیید و 0 عدد رد شد حقوق شما معادل 36k میباشد 

@illuSsioNxX از  25ss شما  25 عدد تعیید و 0 عدد رد شد حقوق شما معادل 50k میباشد

@Saleh از 19ss شما 18 عدد تعیید و 1 عدد رد شد حقوق شما معادل 36k میباشد

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی:illuSsioNxX
 • رنک شما:1
 • چند هفته در  گارد ملی بوده اید؟ 2
 • لینک گزارشات:  http://s9.picofile.com/file/8321242842/Weekly_report.zip.html
 • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Arrest , Kill Rober و ...) 32

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@mahdi0084 از 5 ss شما 5 عدد تعیید و 0عدد رد شد حقوق شما معاد 10k میباشد

@mohamad696 از 19 ss شما 19 عدد تعیید و 0عدد رد شد حقوق شما معادل 38k میباشد 

@illuSsioNxX از 32 ss شما 31عدد تعیید و 1 عدد رد شد حقئق شما معادل 62k میباشد 

 

جمع حقوق ها=110 هزار دلار میباشد

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی:_Saleh_
رنک شما:6(Sub-Leader)
چند هفته در  گارد ملی بوده اید؟4
لینک گزارشات: http://s9.picofile.com/file/8321806368/Gozaresh_kar.rar.html
تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Arrest , Kill Rober و ...)27

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی:illuSsioNxX
رنک شما:2
چند هفته در  گارد ملی بوده اید؟3
لینک گزارشات:http://s9.picofile.com/file/8321807200/Weekly_Report.zip.html
تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Arrest , Kill Rober و ...)26

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@Saleh از 27 ss شما 27 عدد تعیید و 0 عدد رد شد= 54k

@illuSsioNxX از 26 ss شما  25 عدد تعیید و 1عدد رد شد  =50k

 

 

جمع حقوق ها= 104 هزار دلار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی:Sniif
 • رنک شما:1
 • چند هفته در  گارد ملی بوده اید؟1
 • لینک گزارشات:https://ufile.io/n4wd6
 • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Arrest , Kill Rober و ...) 41

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی:illuSsioNxX
 • رنک شما:2
 • چند هفته در  گارد ملی بوده اید؟5
 • لینک گزارشات:http://s9.picofile.com/file/8322615592/WEEKLY_REPORT.zip.html
 • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Arrest , Kill Rober و ...)15

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی:_Saleh_
رنک شما:6(Sub-Leader)
چند هفته در  گارد ملی بوده اید؟6
لینک گزارشات: http://s9.picofile.com/file/8322626934/Gozaresh_kar.rar.html
تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Arrest , Kill Rober و ...)37

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@illuSsioNxX از 15ss شما 14 عدد تعیید و 1 عدد رد شد حقوق شما معادله 28 هزار دلار است

@Saleh از 37ss شما 37 عدد تعیید و 0 عدد رد شد حقوق شما معادل 74 هزار دلار است 

 

جمع حقوق ها= 102 هزار دلار 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی:Sniif
 • رنک شما:1
 • چند هفته در  گارد ملی بوده اید؟2
 • لینک گزارشات:http://s9.picofile.com/file/8322656734/NG.rar.html
 • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Arrest , Kill Rober و ...)52

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی:illuSsioNxX
 • رنک شما:3
 • چند هفته در  گارد ملی بوده اید؟7
 • لینک گزارشات:http://s8.picofile.com/file/8323048076/Weekly_report.zip.html
 • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Arrest , Kill Rober و ...)50

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی:ali_shadow
 • رنک شما:2
 • چند هفته در  گارد ملی بوده اید؟2
 • لینک گزارشات:

  http://uplod.ir/bg4adgqaop2f/ss_1.zip.htm

   

 • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Arrest , Kill Rober و ...)22

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی: Sniif
 • رنک شما: 2
 • چند هفته در  گارد ملی بوده اید؟ 3
 • لینک گزارشات:http://s8.picofile.com/file/8323057768/NG.rar.html
 • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Arrest , Kill Rober و ...) 45

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.

مگا فوتر

شما می توانید این محتوا را در داخل پنل خود در ویرایش قالب پیکربندی کنید.

درباره ما

شما می توانید این محتوا را در داخل پنل خود در ویرایش قالب پیکربندی کنید.