خوش آمدید به ایران ام تی ای

برای دسترسی به تمام ویژگی های ما، ثبت نام کنید. پس از ثبت نام و ورود به سیستم، شما می توانید با ارسال محتوای خود و یا پاسخ دادن به محتوای موجود به این سایت کمک کنید. شما قادر خواهید بود مشخصات خود را سفارشی کنید، امتیازات اعتباری را به عنوان پاداش برای ارسال محتوا دریافت کنید، در عین حال با سایر اعضا از طریق صندوق پستی خصوصی خود، و همچنین خیلی بیشتر ارتباط برقرار کنید!

پس از ورود به سیستم، این پیام حذف خواهد شد.

GodFather

گزارش های هفتگی گارد ملی

220 ارسال در این موضوع قرار دارد

 • نام شما در بازی:NitroEx
 • رنک شما:1
 • چند هفته در  گارد ملی بوده اید؟2
 • لینک گزارشات: http://s8.picofile.com/file/8307749534/NitroEx.rar.html
 • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Arrest , Kill Rober و ...)52

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سرباز گاردملی محترم  @ehsanghamnavaz   14 عدد عکس های شما مورد تایید قرار گرفت.

<< حقوق دریافتی قانونی شما: 28.000$>> هریک عددعکس: 2.000$
 

سرباز گاردملی محترم  @NitroEx   52  عدد عکس های شما مورد تایید قرار گرفت.

<< حقوق دریافتی قانونی شما: 104.000$>> هریک عددعکس: 2.000$

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی: NitroEx
 • رنک شما: 2
 • چند هفته در  گارد ملی بوده اید؟ 3
 • لینک گزارشات: http://s8.picofile.com/file/8308349568/NitroEx.rar.html
 • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Arrest , Kill Rober و ...) 102

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سرباز گاردملی محترم  @NitroEx   100  عدد عکس های شما مورد تایید قرار گرفت.

<< حقوق دریافتی قانونی شما: 200.000$>> هریک عددعکس: 2.000$
<< 2 عکس شما  خاطر سقف عکس ها رد شد (هر هفته 100 عکس) >>

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی: NitroEx
 • رنک شما: 3
 • چند هفته در  گارد ملی بوده اید؟ 4
 • لینک گزارشات: http://s8.picofile.com/file/8308957976/NitroEx.rar.html
 • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Arrest , Kill Rober و ...) 86

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی: OvErLoRd

ویرایش شده در توسط overlord

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سرباز گاردملی محترم @overlord   58 عدد عکس های شما مورد تایید قرار گرفت.

<< حقوق دریافتی قانونی شما: 116.000$>> هریک عددعکس: 2.000$
 

سرباز گاردملی محترم  @NitroEx   85  عدد عکس های شما مورد تایید قرار گرفت.

<< حقوق دریافتی قانونی شما: 170.000$>> هریک عددعکس: 2.000$

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی: NitroEx
 • رنک شما: Sub-Leader
 • چند هفته در  گارد ملی بوده اید؟ 5
 • لینک گزارشات: http://s9.picofile.com/file/8309559900/NitroEx.rar.html
 • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Arrest , Kill Rober و ...) 41

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عضو محترم گارد ملی @NitroEx  41 عدد از عکس های شما مورد تایید بود.

-شما 82000$ حقوق دریافت خواهید کرد. موفق باشید.

 

امضا AliSa

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی: OvErLoRd
 • رنک شما: 3
 • چند هفته در  گارد ملی بوده اید؟ 2 ماه
 • لینک گزارشات:http://uplod.ir/26oiynlnj2dj/gozaresh_kar_OvErLoRd.rar.htm
 • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: 75
 • ملاحظات: 2 تا از ss ها 4 تا حساب میشن چون تو یکیش دو تا ارست کردم تو یکی دیگشم 2 تا رابر با هم زدم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بازیکن @overlord
شما به دلیل خارج شدن از فکشن حقوقی دریافت نمی کنید و گزارش کار شما رد شد!

امضا AliSa

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی: NitroEx
 • رنک شما: Sub-Leader
 • چند هفته در  گارد ملی بوده اید؟ 6
 • لینک گزارشات: http://s8.picofile.com/file/8310122250/NitroEx.rar.html
 • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Arrest , Kill Rober و ...) 27

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی: NitroEx
 • رنک شما: Sub-Leader
 • چند هفته در  گارد ملی بوده اید؟ 6
 • لینک گزارشات: http://s8.picofile.com/file/8310130892/GozareshKar.rar.html
 • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Arrest , Kill Rober و ...) 27
  به دلیل اینکه گذارش قبلیم به دلیل بالا بودن حجم رد شد دوباره اپلود کردم و این 1مپ بیشتر حجم نداره

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عضو محترم گارد ملی  @NitroEx
 تعداد  12 عکس از شما مورد تایید قرار گرفت، و سعی کنید بیشتر به تاریخ های اسکیرین دقت کنید.
-شما 24000$ حقوق دریافت خواهید کرد.

امضا AliSa

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی:alireza99
 • رنک شما:1
 • چند هفته در  گارد ملی بوده اید؟1
 • لینک گزارشات:http://s8.picofile.com/file/8310730984/New_folder_3_.zip.html
 • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Arrest , Kill Rober و ...)36

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عضو محترم گارد ملی، @alireza6666

تعداد 37 عکس  از شما تایید شد.
حقوق دریافتی شما: 74000$ موفق باشید.

 

عضو محترم گارد ملی، @king.Mahdi

تعداد  عکس 44 از شما مورد تایید قرار گرفت.

حقوق دریافتی شما: 88000$ موفق باشید.

 

امضا AliSa

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عضو محترم گارد ملی، @king.Mahdi

تعداد 83 عکش از گزارش کار شما مورد تایید قرار گرفت.

حقوق دریافتی شما:166000$. موفق با شید.

 

امضا AliSa

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عضو محترم گارد ملی, @Seyed

تعداد 62 عکس از گزارش کار شما مورد تایید قرار گرفت.

حقوق دریافتی شما:124000$. موفق باشید.

 

امضا AliSa

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.

مگا فوتر

شما می توانید این محتوا را در داخل پنل خود در ویرایش قالب پیکربندی کنید.

درباره ما

شما می توانید این محتوا را در داخل پنل خود در ویرایش قالب پیکربندی کنید.