رفتن به مطلب

This is Dreadnought theme

Dreadnought is a modern, Creative, Super advanced theme comes with tons of features including responsive drop down navigation, Custom Google fonts, custom widgets, Custom forum category styles, Extra footer, Social links, News ticker, Six of awesome article templates and a powerful touch slider that can be integrated with (IP.Content) as a complete package for infinite slider.
Buy now
News Ticker
 • News ticker sample
 • News ticker sample

Recommended Posts

با سلام

طبق محاسبات این هفته حقوق شما به شکل زیر میباشد

SaDeGh : 65 Az 66 + Hoqooq Sabet = 270.000$

mamad0181 : 35 Az 38 + Hoqooq Sabet = 150.000$

Sniif : 55 Az 56 + Hoqooq Sabet = 230.000$

BloODTHIrsty : 35 Az 53 + Hoqooq Sabet = 150.000$

با تشکر از زحمات شما

خسته نباشید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 18 ساعت قبل، HoseinKhan گفته است :

با سلام

طبق محاسبات این هفته حقوق شما به شکل زیر میباشد

SaDeGh 65 Az 66 + Hoqooq Sabet = 270.000$

mamad0181 35 Az 38 + Hoqooq Sabet = 150.000$

Sniif 55 Az 56 + Hoqooq Sabet = 230.000$

BloODTHIrsty 35 Az 53 + Hoqooq Sabet = 150.000$

با تشکر از زحمات شما

خسته نباشید.

حقوق شما به لیدر داده شد!

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی: Justice
 • رنک شما:  1
 • چند هفته در  گارد ملی بوده اید؟1
 • لینک گزارشات:  http://s8.picofile.com/file/8339019634/Justice_NG_.rar.html
 • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق:  80= 45Kills + 35arrest
 •  

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی:SaDeGh
 • رنک شما:1
 • چند هفته در  گارد ملی بوده اید؟3
 • لینک گزارشات:http://uupload.ir/view/r1s_کم_حجم3.rar/
 • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Arrest , Kill Rober و ...)51

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی:mamad0181
 • رنک شما:Rank 1
 • چند هفته در  گارد ملی بوده اید؟3
 • لینک گزارشات:https://files.fm/u/afp4vbcn
 • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Arrest , Kill Rober و ...)27

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
ویرایش شده در توسط FireLord

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با سلام

طبق محاسبات این هفته حقوق شما به شکل زیر میباشد

Justice : 80 Az 80 + Hoqooq Sabet = 330.000$

SaDeGh : 51 Az 51 + Hoqooq Sabet = 214.000$

mamad0181 : 26 Az 27 + Hoqooq Sabet = 230.000$

Fire(LorD) : 73 Az 73 + Hoqooq Sabet = 302.000$

عزیزانی که گزارش کار نذاشتند +1 عدد اخطار اقلیتی دریافت خواهد کرد

با تشکر از زحمات شما

خسته نباشید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با سلام

طبق محاسبات این هفته حقوق شما به شکل زیر میباشد

Justice : 80 Az 80 + Hoqooq Sabet = 330.000$

SaDeGh : 51 Az 51 + Hoqooq Sabet = 214.000$

mamad0181 : 26 Az 27 + Hoqooq Sabet = 114.000$

Fire(LorD) : 73 Az 73 + Hoqooq Sabet = 302.000$

DarcyEliot New Member

عزیزانی که بدلیل نذاشتن گزارش کار +1 عدد اخطار اقلیتی دریافت کردند :

Heroshayan

با تشکر از زحمات شما

خسته نباشید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 20 ساعت قبل، HoseinKhan گفته است :

با سلام

طبق محاسبات این هفته حقوق شما به شکل زیر میباشد

Justice 80 Az 80 + Hoqooq Sabet = 330.000$

SaDeGh 51 Az 51 + Hoqooq Sabet = 214.000$

mamad0181 26 Az 27 + Hoqooq Sabet = 114.000$

Fire(LorD) 73 Az 73 + Hoqooq Sabet = 302.000$

DarcyEliot New Member

عزیزانی که بدلیل نذاشتن گزارش کار +1 عدد اخطار اقلیتی دریافت کردند :

Heroshayan

با تشکر از زحمات شما

خسته نباشید.

حقوق‌ها به لیدر تحویل داده شد!

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی:ReZa_JeRiChO
 • رنک شما:1
 • چند هفته در  گارد ملی بوده اید؟1
 • لینک گزارشات:http://uupload.ir/view/vluv_gozaresh_ng.zip/
 • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Arrest , Kill Rober و ...)20

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی:mamad0181
 • رنک شما:Rank 1
 • چند هفته در  گارد ملی بوده اید؟4
 • لینک گزارشات:https://files.fm/u/c5sayerc
 • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Arrest , Kill Rober و ...)29

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی:mamad0181
 • رنک شما:Rank 1
 • چند هفته در  گارد ملی بوده اید؟4
 • لینک گزارشات:https://files.fm/u/c5sayerc
 • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Arrest , Kill Rober و ...)29

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی:SaDeGh
 • رنک شما:Rank 2
 • چند هفته در  گارد ملی بوده اید؟4
 • لینک گزارشات:http://uupload.ir/view/amtd_کم_حجم_4.rar/
 • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Arrest , Kill Rober و ...)73

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با سلام

طبق محاسبات این هفته حقوق شما به شکل زیر میباشد

mamad0181 : 31 Az 31 + Hoqooq Sabet = 134.000$

SaDeGh : 72 Az 73 + Hoqooq Sabet = 298.000$

ReZa_JeRiChO : 72 Az 73 + Hoqooq Sabet = 110.000$

Sniif New Member

عزیزانی که بدلیل نذاشتن گزارش کار +1 عدد اخطار اقلیتی دریافت کردند :

(Fire(LorD

با تشکر از زحمات شما

خسته نباشید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با سلام

طبق محاسبات این هفته حقوق شما به شکل زیر میباشد

mamad0181 : 31 Az 31 + Hoqooq Sabet = 134.000$

SaDeGh : 72 Az 73 + Hoqooq Sabet = 298.000$

ReZa_JeRiChO : 25 Az 27 + Hoqooq Sabet = 110.000$

Sniif New Member

عزیزانی که بدلیل نذاشتن گزارش کار +1 عدد اخطار اقلیتی دریافت کردند :

(Fire(LorD

با تشکر از زحمات شما

خسته نباشید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 18 ساعت قبل، HoseinKhan گفته است :

با سلام

طبق محاسبات این هفته حقوق شما به شکل زیر میباشد

mamad0181 31 Az 31 + Hoqooq Sabet = 134.000$

SaDeGh 72 Az 73 + Hoqooq Sabet = 298.000$

ReZa_JeRiChO 25 Az 27 + Hoqooq Sabet = 110.000$

Sniif New Member

عزیزانی که بدلیل نذاشتن گزارش کار +1 عدد اخطار اقلیتی دریافت کردند :

(Fire(LorD

با تشکر از زحمات شما

خسته نباشید.

حقوق‌ها به لیدر تحویل داده شد!

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی: King_Miner

رنک شما: 1

چند هفته در  گارد ملی بوده اید؟ 1

لینک گزارشات:

http://s8.picofile.com/file/8340261976/NG_Hoqoq.rar.html

تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Arrest , Kill Rober و ...) 64

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی: Sniif
 • رنک شما: Sub-leader
 • چند هفته در  گارد ملی بوده اید؟ 1
 • لینک گزارشات: http://s9.picofile.com/file/8340266618/ssssssss.rar.html
 • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Arrest , Kill Rober و ...) 41

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی:SaDeGh
 • رنک :Rank 2
 • چند هفته در  گارد ملی بوده اید؟5
 • لینک گزارشات:http://uupload.ir/view/l83f_کم_حجم_5.rar/
 • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Arrest , Kill Rober و ...)58

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
مهمان
شما به عنوان کاربر مهمان در حال حاضر دیدگاه ارسال می کنید. اگر دارای حساب کاربری در سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید.
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  حداکثر استفاده از ۷۵ شکلک مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×