رفتن به مطلب

This is Dreadnought theme

Dreadnought is a modern, Creative, Super advanced theme comes with tons of features including responsive drop down navigation, Custom Google fonts, custom widgets, Custom forum category styles, Extra footer, Social links, News ticker, Six of awesome article templates and a powerful touch slider that can be integrated with (IP.Content) as a complete package for infinite slider.
Buy now
News Ticker
 • News ticker sample
 • News ticker sample

Recommended Posts

تمامی اعضا باید گزارش های هفتگی خود را در مهلت تعیین شده توسط لیدر در این تاپیک ارسال کنند

 

فرم گزارش هفتگی

 • نام شما در بازی:
 • رنک شما:
 • چند هفته در  گارد ملی بوده اید؟
 • لینک گزارشات:
 • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Arrest , Kill Rober و ...)

توجه: در صورت بی توجهی به گزارش هفتگی و ارسال نکردن گزارش خود، شما حقوقی دریافت نمی کنید و رنک آپ نمی شوید!

حقوق این فکشن به ازای هر عکس 3 هزار دلار و حداکثر 100 عکس به ارزش 400 هزار دلار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی: ehsangh
 • رنک شما:1
 • چند هفته در  گارد ملی بوده اید؟1
 • لینک گزارشات:
 • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق:11 (شامل Arrest , Kill Rober و ...)

mta-screen_2017-08-02_18-06-00.png

mta-screen_2017-07-29_00-13-15.png

mta-screen_2017-07-29_18-21-24.png

mta-screen_2017-07-29_18-24-27.png

mta-screen_2017-08-01_17-31-36.png

mta-screen_2017-07-30_01-01-27.png

mta-screen_2017-08-02_12-43-08.png

mta-screen_2017-08-02_17-28-11.png

mta-screen_2017-08-02_16-49-43.png

mta-screen_2017-08-02_17-26-56.png

mta-screen_2017-08-02_17-34-36.png

 • reaction_title_1 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی:Dynamo
 • رنک شما:1
 • چند هفته در  گارد ملی بوده اید؟1
 • لینک گزارشات:http://s8.picofile.com/file/8302522484/DY_NG_.rar.html
 • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Arrest , Kill Rober و ...) :15عدد
 • reaction_title_1 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی:Alone_Hero
 • رنک شما:1
 • چند هفته در  گارد ملی بوده اید؟1
 • لینک گزارشات:http://s9.picofile.com/file/8303069334/1.zip.html
 • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Arrest , Kill Rober و ...)20

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

 • نام شما در بازی:AlonE_HerO
 • رنک شما: 6
 • چند هفته در  گارد ملی بوده اید؟ 2
 • لینک گزارشات:http://s9.picofile.com/file/8303923934/11.rar.html
 • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: 33

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی: ViPeR
 • رنک شما: 1
 • چند هفته در  گارد ملی بوده اید؟ 1
 • لینک گزارشات: http://s8.picofile.com/file/8303927726/ViPeR.rar.html
 • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Arrest , Kill Rober و ...) 22
ویرایش شده در توسط ViPeR

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی: ViPeR
 • رنک شما: 1
 • چند هفته در  گارد ملی بوده اید؟ 2
 • لینک گزارشات: http://s9.picofile.com/file/8304585684/Wantedss.zip.html
 • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Arrest , Kill Rober و ...) 22

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی: HosseinKhan
 • رنک شما: 6
 • چند هفته در  گارد ملی بوده اید؟ 2
 • لینک گزارشات: yon.ir/rJDiJ
 • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Arrest , Kill Rober و ...) Kill = 11 | Arrest = 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

 • نام شما در بازی:Alone_Hero
 • رنک شما:2
 • چند هفته در  گارد ملی بوده اید؟3
 • لینک گزارشات:http://s8.picofile.com/file/8304595084/13.zip.html
 • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Arrest , Kill Rober و ...) 39

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی:BuGaTTi
 • رنک شما:1
 • چند هفته در  گارد ملی بوده اید؟1
 • لینک گزارشات:mta_screen_2017_08_25_22_02_32.pngmta_screen_2017_08_23_16_39_58.png
 • mta_screen_2017_08_23_16_44_49.png
 • mta_screen_2017_08_23_17_00_06.png
 • mta_screen_2017_08_24_16_25_13.png
 • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Arrest , Kill Rober و ...)

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی: HosseinKhan
 • رنک شما: 2
 • چند هفته در  گارد ملی بوده اید؟ 4 هفته
 • لینک گزارشات: yon.ir/fC9CO
 • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Arrest , Kill Rober و ...) Kills = 8 | Arrests = 3

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی:BuGaTTi
 • رنک شما:1
 • چند هفته در  گارد ملی بوده اید؟2
 • لینک گزارشات:http://s9.picofile.com/file/8305278350/screenshots.rar.html
 • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Arrest , Kill Rober و ...)81

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@Bugatti

 

164 هزار دلار تایید شد.

 

@AloneHero

 

104 هزار دلار تایید شد.

 

 

@HoseinKhan

 

33هزار دلار تایید شد.

 

تمامی حقوق ها به لیدر تحویل داده شد

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی : Zanjiri

رنک شما : 1

چند هفته در گارد ملی بودید ؟ 1

لینک گزارشات : http://uupload.ir/view/fs4d_ss_ng_2.zip

http://uupload.ir/view/3i6n_ss_ng.zip

تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق : 89 . به دلیل زیاد بودن حجم . گزارش ها به دو لینک تقسیم شده

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سرباز گاردملی محترم @Sina22 13عدد عکس های شما مورد تایید قرار گرفت.

<< حقوق دریافتی قانونی شما: 26.000$>> هریک عددعکس: 2.000$

 

سرباز گاردملی محترم @Zanjiri 85عدد عکس های شما مورد تایید قرار گرفت.

<< حقوق دریافتی قانونی شما: 170.000$>> هریک عددعکس: 2.000$

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی: NitroEx
 • رنک شما: 1
 • چند هفته در  گارد ملی بوده اید؟ 1
 • لینک گزارشات: http://s8.picofile.com/file/8307151242/NitroEx.rar.html
 • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Arrest , Kill Rober و ...): 39

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سرباز گاردملی محترم  @NitroEx   39 عدد عکس های شما مورد تایید قرار گرفت.

<< حقوق دریافتی قانونی شما: 78.000$>> هریک عددعکس: 2.000$

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی:ehsangh
 • رنک شما:1
 • چند هفته در  گارد ملی بوده اید؟2
 • لینک گزارشات:http://s9.picofile.com/file/8307737834/screenshots.rar.html
 • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Arrest , Kill Rober و ...)14

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.

×