رفتن به مطلب

This is Dreadnought theme

Dreadnought is a modern, Creative, Super advanced theme comes with tons of features including responsive drop down navigation, Custom Google fonts, custom widgets, Custom forum category styles, Extra footer, Social links, News ticker, Six of awesome article templates and a powerful touch slider that can be integrated with (IP.Content) as a complete package for infinite slider.
Buy now
News Ticker
  • News ticker sample
  • News ticker sample
LastTime

در خواست عضویت در مافیای یاکوزا

Recommended Posts

در در 7/14/2017 در 21:41، LastTime گفته است :

اسم واقعی شما؟علی

سن واقعی شما؟14

اسم شما در بازی؟alizvl

لول /سطح شما در بازی؟17

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟5

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) به دلیل این که دیگه زیاد بازی نمیکردم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) برای اثبات کردن گانری خود

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) چون من  در گانری تجربه داشتم

ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 2

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 

اسم واقعی شما؟آرش

سن واقعی شما؟16

اسم شما در بازی؟arslwn_ah

لول /سطح شما در بازی؟13

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟6ساعت

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ من این اکانت رو از فامیلمون گرفتم اما بازی رو به خوبی بلدم و نمیدونم در چه فکشن هایی بود

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟ بهتر شدن گانریم  و جمع یاکوزا چون دوستم اونجاست

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟ زیرا از نظر خودم گانریم خیلی خوبه
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟ در حدی که هر روز چک میکنم

 

 

ویرایش شده در توسط Arash0098

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ عماد

سن واقعی شما؟  19

اسم شما در بازی؟ kanieloutis

لول /سطح شما در بازی؟ 6

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟  5 یا 6 ساعت

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) نداشتم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) هم سرگرمی هم کمک به دوستای عزیز

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) از مافیا خوشم میاد و علاقه دارم

ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله 

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)  1

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟HeMeN

سن واقعی شما؟16

اسم شما در بازی؟GodOfGunner

لول /سطح شما در بازی؟30

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟4h

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)Fury

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)همین جوری

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)همین جوری
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟منگول

سن واقعی شما؟15

اسم شما در بازی؟ASL_STAR

لول /سطح شما در بازی؟5

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟3h

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)fury

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)وار زدن

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)وار زدن
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

کسری

۱۸

king8kasra

8

12الی14 ساعت

نداشتم

شرکت در وار و پیشرفت گانری

لیدر خوبی داره مافیا خوبیه

بله

بعضی اوقات 3 ساعت بعضی اوقات 5ساعت

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ مهرداد

سن واقعی شما؟ 17

اسم شما در بازی؟ Tupac

لول /سطح شما در بازی؟ 22

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 6

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) یادم نمیاد

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست?(حداقل 1 خط توضیح) عشقو حال

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) چون دوست دارم
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ پ ن پ

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

کسری

۱۸

king8kasra

8

12الی14 ساعت

نداشتم

شرکت در وار و پیشرفت گانری

لیدر خوبی داره مافیا خوبیه

بله

بعضی اوقات 3 ساعت بعضی اوقات 5ساعت

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟Ramin

سن واقعی شما؟15

اسم شما در بازی؟HackeR

لول /سطح شما در بازی؟26

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟12س به بالا

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)Leader_Fury/Sub_Leader_Dark/Rank_3_Yakuza/Rank_1_NR_Medic_Avengers_Azeroth_FBI_NG_

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)داداشام

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)داداشام
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بلی

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)1ساعت

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟رضا

سن واقعی شما؟15

اسم شما در بازی؟Fire(LorD)

لول /سطح شما در بازی؟13

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟6

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)کیکPD

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)کسب تجربه

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)علاقه دارم و لیدر بسیار خوبی دارد.
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟seyyed javad

سن واقعی شما؟17

اسم شما در بازی؟_FasTeR_

لول /سطح شما در بازی؟13

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟2  3 ساعت

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)ّ Furyلیدر استعفا داد

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)پول

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)گانر خوبیم
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)1 ساعت

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟متین

سن واقعی شما؟ 16

اسم شما در بازی؟_MTN_

لول /سطح شما در بازی؟13

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 4 - 5 ساعت

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)ّ News Reporter  ساب لیدر عوض شد

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) وار دادن

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) لیدر خوبی داره ممبراشم خوبن
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 1 ساعت

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

×