خوش آمدید به ایران ام تی ای

برای دسترسی به تمام ویژگی های ما، ثبت نام کنید. پس از ثبت نام و ورود به سیستم، شما می توانید با ارسال محتوای خود و یا پاسخ دادن به محتوای موجود به این سایت کمک کنید. شما قادر خواهید بود مشخصات خود را سفارشی کنید، امتیازات اعتباری را به عنوان پاداش برای ارسال محتوا دریافت کنید، در عین حال با سایر اعضا از طریق صندوق پستی خصوصی خود، و همچنین خیلی بیشتر ارتباط برقرار کنید!

پس از ورود به سیستم، این پیام حذف خواهد شد.

LastTime

گزارش های هفتگی اداره آموزش

124 ارسال در این موضوع قرار دارد

 • نام شما در بازی:pegah
 • رنک شما:1
 • چند هفته در اداره آموزش هستید؟3
 • لینک گزارشات:

  http://uplod.ir/96vf1sive4mw/FAC_NEW_DAY.rar.htm

   

  • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل چند عکس به چه تعدادپلیر لایسنس دادید  و ...) 27

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی: (BlacK_KnighT)
 • رنک شما:1
 • چند هفته در اداره آموزش هستید؟2
 • لینک گزارشات: http://uplod.ir/mvasdm4z02f5/Moalem_(BlacK_KnighT).rar.htm
  • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل چند عکس به چه تعدادپلیر لایسنس دادید  و ...)  8ss 8lic

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عضو @mahdihp12345

تعداد50 عدد عکس از تعداد گزارشات کار شما مورد تایید قرار گرفت.

حقوق دریافتی شما:د250000$.

عضو @arslwn

تعداد 6 عدد عکس از نعداد گزارشات شما مورد تایید قرار گرفت.

حقوق دریافتی شما:30000$.

عضو @joseph

تعداد 98 عدد عکس ار تعداد گزارشات شما مورد تایید قرار گرفت.

حقوق دریافتی شما:490000$.

عضو @Deagle

تعداد 3 عدد عکس از گزارشات کار شما مورد تایید قرار گرفت.

حقوق دریافتی شما:15000$.

عضو @madboyh

گزارش کار شما به دلیل بالا بودن حجم و فایل های نا موربوط رد می شود.

عضو @Nigho

تعداد 8 عدد عکس از تعداد گزارشات کار شما مورد تایید قرار گرفت.

حقوق دریافتی شما:40000$.

 

مجموع کل حقوق ها:825000$.

 

 

امضا AliSa

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی:pegah
 • رنک شما:1
 • چند هفته در اداره آموزش هستید؟3
 • لینک گزارشات:

  http://uplod.ir/vj7wf9tylu0j/aaaaaa.rar.htm

   

  • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل چند عکس به چه تعدادپلیر لایسنس دادید  و ...)27
  • حجم پایین اورده شد روی 35
  • پوزش

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • جدید
 • نام شما در بازی:pegah
 • رنک شما:1
 • چند هفته در اداره آموزش هستید؟3
 • لینک گزارشات:

  http://uplod.ir/womof5cwrxsh/gh.rar.htm

   

  • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل چند عکس به چه تعدادپلیر لایسنس دادید  و ...)13
  • باتشکر از لیدر alisa

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عضو @madboyh

تعداد 13 عدد عکس از تعداد گزارشات شما مورد تایید قرار گرفت.

حقوق دیافتی شما:65000$.

(و از این به بعد در گزاشتن گزارش کار دقت گنید.)

 

 

امضا AliSa

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی: joseph
 • رنک شما: sub-leader
 • چند هفته در اداره آموزش هستید؟ 3/4 hafte
 • لینک گزارشات:  http://s8.picofile.com/file/8329726818/haftee3.rar.html
  • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل چند عکس به چه تعدادپلیر لایسنس دادید  و ...)   99 lic  
 • پسورد لینک برای ادمین محترم ارسال گردید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی: joseph
 • رنک شما: sub-leader
 • چند هفته در اداره آموزش هستید؟ 3/4 hafte
 • لینک گزارشات:   http://s9.picofile.com/file/8329749176/hafteee3.rar.html
  • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل چند عکس به چه تعدادپلیر لایسنس دادید  و ...)   103  lic  
 • پسورد لینک برای ادمین محترم ارسال گردید   و    (   لینک  بروزرسانی  شد  )       بابت گزارش  دو  بار  از لیدر محترم معذرت میخوام  
ویرایش شده در توسط joseph

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی : arslwn_ah 
 • رنک شما : 1
 • چند هفته در اداره آموزش هستید؟ 2
 • لینک گزارشات : http://s8.picofile.com/file/8329799134/screenshots.rar.html
  • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل چند عکس به چه تعدادپلیر لایسنس دادید  و ...) 40

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عضو @joseph

تعداد 110 عدد عکس از تعداد گزارشات شما مورد تایید قرار گرفت.

حقوق دریافتی شما:  550000$.

 

عضو @arslwn

 تعداد 32  عدد عکس از  تعداد گزارشات شما مورد تایید قرار گرفت.

حقوق دریافتی شما:160000$.

( به تاریخ های عکس دقت کنید که مال هفته مربوط باشند.)

 

مجموع کل حقوق ها: 710000$.

 

 

 

 

امضا AliSa

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی: joseph
 • رنک شما: sub-leader
 • چند هفته در اداره آموزش هستید؟ 1 ماه
 • لینک گزارشات: http://s9.picofile.com/file/8330299092/akharin_hafte.rar.html
  • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل چند عکس به چه تعدادپلیر لایسنس دادید  و ...)      72 lic
 • رمز گزارش برای لیدر محترم ارسال خواهد شد

 

امضا Joseph

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی: Mobin_L_A
 • رنک شما: 1
 • چند هفته در اداره آموزش هستید؟ 4 روز
 • لینک گزارشات:  http://s8.picofile.com/file/8330328450/New_WinRAR_ZIP_archive.zip.html
  • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل چند عکس به چه تعدادپلیر لایسنس دادید  و ...)   11 lic

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عضو @Joseph

تعداد 72 عدد عکس از گزارشات کار شما، مورد تایید قرار گرفت.

حقوق دریافتی شما: 288000$.

 

بازیکن @MobinMabera

تعداد  11 عدد عکس از گزارشات کار شما، مورد تایید قرار گرفت.

حقوق دریافتی شما:44000$

 

جمع کل حقوق های این هفته: 332,000$

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

فرم گزارش هفتگی

 • نام شما در بازی: mr_ali
 • رنک شما:1
 • چند هفته در اداره آموزش هستید؟1
 • لینک گزارشات: http://s9.picofile.com/file/8330945184/scool.rar.html
  • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (تعداد 108 عدد لایسنس )

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@meysamnn 

تعداد 100 عدد عکس از گزارشات کار شما، مورد تایید قرار گرفت.

حقوق دریافتی شما: 400,000$.

 @alikabei 

تعداد 50 عدد عکس از گزارشات کار شما، مورد تایید قرار گرفت.

حقوق دریافتی شما: 200,000$.

 

جمع کل حقوق های این هفته: 600,000$

ویرایش شده در توسط MehdiPoweR

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی: Speedy
 • رنک شما: 1
 • چند هفته در اداره آموزش هستید؟ 1
 • لینک گزارشات: http://s8.picofile.com/file/8331524300/Speedy.zip.html
  • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل چند عکس به چه تعدادپلیر لایسنس دادید  و ...)  22

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

فرم گزارش هفتگی

 • نام شما در بازی: Mr_POOYA
 • رنک شما:1
 • چند هفته در اداره آموزش هستید؟ 1
 • لینک گزارشات: mta_screen_2018_07_10_22_05_26.pngmta_screen_2018_07_10_22_03_52.pngmta_screen_2018_07_10_18_38_32.pngmta_screen_2018_07_10_18_37_53.pngmta_screen_2018_07_10_18_31_36.pngmta_screen_2018_07_10_18_28_42.pngmta_screen_2018_07_09_23_26_49.pngmta_screen_2018_07_09_16_19_29.pngmta_screen_2018_07_09_16_18_08.pngmta_screen_2018_07_09_15_17_44.pngmta_screen_2018_07_09_14_07_19.pngmta_screen_2018_07_09_14_03_35.pngmta_screen_2018_07_09_13_38_06.pngmta_screen_2018_07_09_13_30_59.pngmta_screen_2018_07_09_13_23_48.pngmta_screen_2018_07_08_19_29_50.pngmta_screen_2018_07_08_19_25_59.pngmta_screen_2018_07_08_19_23_03.png
  • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل چند عکس به چه تعدادپلیر لایسنس دادید  و
  • ...):   [  18   ] LicenSe

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

فرم گزارش هفتگی

 • نام شما در بازی: mr_ali
 • رنک شما:1
 • چند هفته در اداره آموزش هستید؟2
 • لینک گزارشات:   udl5.png
  • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق:22 عدد لیسنس

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@Speedy

تعداد 22 عدد عکس از گزارشات کار شما، مورد تایید قرار گرفت.

حقوق دریافتی شما: 88,000$.

 @GodFire

تعداد 30 عدد عکس از گزارشات کار شما، مورد تایید قرار گرفت.

حقوق دریافتی شما: 120,000$

@MobinMabera

تعداد 20 عدد عکس از گزارشات کار شما، مورد تایید قرار گرفت.

حقوق دریافتی شما: 80,000$.

@meysamnn

تعداد 25 عدد عکس از گزارشات کار شما، مورد تایید قرار گرفت.

حقوق دریافتی شما: 100,000$.

@Mr.POOYA.

تعداد 18 عدد عکس از گزارشات کار شما، مورد تایید قرار گرفت.

حقوق دریافتی شما: 72,000$.

@alikabei

تعداد 22 عدد عکس از گزارشات کار شما، مورد تایید قرار گرفت.

حقوق دریافتی شما: 88,000$.

جمع کل حقوق های این هفته: 548,000$

 

همگی خسته نباشید:x

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

مگا فوتر

شما می توانید این محتوا را در داخل پنل خود در ویرایش قالب پیکربندی کنید.

درباره ما

شما می توانید این محتوا را در داخل پنل خود در ویرایش قالب پیکربندی کنید.