LastTime

درخواست عضویت اداره آموزش

Recommended Posts

اسم واقعی شما؟ ارسلان

سن واقعی شما؟ 16

اسم شما در بازی؟ arsalan_0098

لول /سطح شما در بازی؟ 6

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 5 h

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) نداشتم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) چون شغل پر در امدی است

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) به دلیل عالی بودن و علاقه به شغل
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 2h

 
  •  

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟Mersad

سن واقعی شما؟15

اسم شما در بازی؟Mersad_87

لول /سطح شما در بازی؟6

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟5

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟مرصاد

سن واقعی شما؟15

اسم شما در بازی؟Mersad_87

لول /سطح شما در بازی؟6

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟5ساعت

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟رامتین

سن واقعی شما؟17

اسم شما در بازی؟Mr_R4mtin

لول /سطح شما در بازی؟27

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟4 5 ساعت

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)ng pd fbi fury yakuzza azeroth avengers medic nr

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)لیدرش گله

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)

بعضی ها lic ندارن باید بهشون lic داد :D
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟10000 درصد

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)24 ساعته :)

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بازیکن Mr_r4mtin درخواست شما قبول شد آمادی تست عملی باشید !
 

بازیکن Mersad_87 درخواست شما رد شد !
فورم خود را درست پر کنید

ویرایش شده در توسط AloneHero

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ ArkGame

سن واقعی شما؟ 19

اسم شما در بازی؟ Alireza

لول /سطح شما در بازی؟ 12

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 4+

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) NR MEDIC

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) Refiqam tooshe

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) Choon hamishe on am
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ y

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 24 Check midm

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟Parsa

سن واقعی شما؟15

اسم شما در بازی؟Parsakzz

لول /سطح شما در بازی؟11

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟5saeat

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)pcim kharab bod az faction raftam

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)faction khobie be nazaram

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)leaderesh khobe
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟bale kamelan

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)3saeat

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ehsan

سن واقعی شما؟17

اسم شما در بازی؟ehsan

لول /سطح شما در بازی؟13

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟3sat

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ faghat school chon khili alaghe daram

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟be player ha khedmat konam

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟chon khili alaghe daram
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟bale kamelan

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟2sat

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سم واقعی شما؟ali

سن واقعی شما؟17

اسم شما در بازی؟alimohammad

لول /سطح شما در بازی؟12

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟5

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)pd .mafiaبرای این که خسته کننده شده بود

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)کمک کردن به پلایر های دیگر

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)چون میتونم  کسانی که wدارند را 5.6 را بگیرم
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)5

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟رامتین

سن واقعی شما؟17

اسم شما در بازی؟Mr_R4mtin

لول /سطح شما در بازی؟27

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟4 5 ساعت

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)ng pd fbi fury yakuzza azeroth avengers medic nr

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)لیدرش گله

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)

بعضی ها lic ندارن باید بهشون lic داد :D
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟10000 درصد

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)24 ساعته :)

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ مبین

سن واقعی شما؟ 16

اسم شما در بازی؟ mahdi0098behnia

لول /سطح شما در بازی؟ 11

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 3h

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) مدیک کیکم کردن

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) من می خوام به سرور کمک کنم

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) چون علاقه دارم
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 1h

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟abdulrahman 

سن واقعی شما؟14

اسم شما در بازی؟gamerhero_13

لول /سطح شما در بازی؟12

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟3+

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود).school.

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح).پول در اوردن.كمك به ساير پلير ها

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)چون قبلا توي اين فكشن بودم و همه قوانين رو بلدم
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟١٠٠٪؜

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)٢٤ساعته

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ مهدی

سن واقعی شما؟ 15

اسم شما در بازی؟  SlenderMan

لول /سطح شما در بازی؟ 14

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 5h

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)  school  NR

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) کمک به  مردم

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) قبلا بودم خوبه دوس دارم
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)  24 h

ویرایش شده در توسط SlenderMan

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟abdulrahman 

سن واقعی شما؟14

اسم شما در بازی؟gamerhero_13

لول /سطح شما در بازی؟12

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟3+

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود).school.

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح).پول در اوردن.كمك به ساير پلير ها

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)چون قبلا توي اين فكشن بودم و همه قوانين رو بلدم
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟١٠٠٪؜

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)٢٤ساعته

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟امیرحسین

سن واقعی شما؟14

اسم شما در بازی?amirkhan

لول /سطح شما در بازی؟5

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟2.3.4.5

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید?نداشتم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) هدف خاصی ندارم

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) چون خوبه
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله تاکمی

 

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ میکاییل

سن واقعی شما؟ 16

اسم شما در بازی؟mikayil004

لول /سطح شما در بازی؟ 21

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟3 ساعت

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)لیدر مدیک

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)کمک 

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)علاقه به این شغل و مجوز دادن
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری