LastTime

درخواست عضویت اداره آموزش

Recommended Posts

اسم واقعی شما؟amin

سن واقعی شما؟14

اسم شما در بازی؟amin82

لول /سطح شما در بازی؟8

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟7_8 saeat

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)yakoza  bood

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)help be in faction 

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)b in fac alaghe daram 
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟bale

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)3_4 saeat

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟ ایلیا

سن واقعی شما؟ 15

اسم شما در بازی؟ iliafa

لول /سطح شما در بازی؟ 9

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 6 7

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) کمک به پلیر ها 

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) لیدر خوبی داره
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 2 ساعت

 

  • reaction_title_1 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
اسم واقعی شما؟ پویا
 
سن واقعی شما؟ 14
 
اسم شما در بازی؟ pouya_mcp
 
لول /سطح شما در بازی؟ 9
 
در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 12
 
فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) پزشک بود و بدلیل حقوق کم رفتم
 
هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) کمک به پلیر ها
 
چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) فکشن خوبیه و حقوق خوبی داره
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله
 
روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 6 یا 7 ساعت

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
اسم واقعی شما؟ پویا
 
سن واقعی شما؟ 14
 
اسم شما در بازی؟ pouya_mcp
 
لول /سطح شما در بازی؟ 9
 
در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 12
 
فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) پزشک بود و بدلیل حقوق کم رفتم
 
هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) کمک به پلیر ها
 
چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) فکشن خوبیه و حقوق خوبی داره
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله
 
روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 6 یا 7 ساعت

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سم واقعی شما؟Reza

سن واقعی شما؟26

اسم شما در بازی؟AghReza

لول /سطح شما در بازی؟10

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟6/7

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) مدیک- عدم توجه لیدر مربوطه به ممبرها

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) آموزش دادن به دیگران

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) آموزش و کمک به دیگران رو دوست دارم
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)2ساعت

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

اسم واقعی شما؟ سیاوش

سن واقعی شما؟ 26

اسم شما در بازی؟ Ciavash

لول /سطح شما در بازی؟ 8

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 8 ساعت

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ نداشتم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟ اموزش و کمک  به دیگران

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟ اموزش و در کل دوست دارم
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟ حدودا 2 ساعت

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟hoseinj

سن واقعی شما؟ 17

اسم شما در بازی؟ (_HoSein_)

لول /سطح شما در بازی؟ 5

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 10 saat

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) من این فکشن را دوست دارم 

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) برای علاقه و برای کمک رسانی به کسایی که licencec میخواهند

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)به دلیل علاقه
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله بلدم و تسلط دارم

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)1 ساعت

ویرایش شده در توسط hosein17

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سم واقعی شما؟عرفان

سن واقعی شما؟17

اسم شما در بازی؟erfanshadow

لول /سطح شما در بازی؟16

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟7

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ معلمی قبلا بودم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟علاقه :)

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟از این شغل خوشم میاد
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله کاملا بلد ام

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟1 ساعت

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟abdulrahman

سن واقعی شما؟14

اسم شما در بازی؟gamerhero-13

لول /سطح شما در بازی؟5

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟1تا7

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)نداشتم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)پول در اوردن و کمک کردن پلیر ها و جزاب تر شدن بازی

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)لیدر عالیش و فکشن عالی
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟99درصد اره

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟کیان

سن واقعی شما؟13

اسم شما در بازی؟superkiller

لول /سطح شما در بازی؟5

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟7saat

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) نداشتم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)می خواهم احساس یک مهلم را داشته باشم چون تمامی فکشن ها بوده ام .

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)احساس معلم بودن
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 2تا 3

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟رامتین

سن واقعی شما؟17

اسم شما در بازی؟Mr_R4mtin

لول /سطح شما در بازی؟13

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟6 7

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)fbi

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)برای تنوع

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)یکی از دوستانه من داخله این فکشن بوده و خیلی تعریف کرده
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)1 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 6 دقیقه قبل، superkiller گفته است :

اسم واقعی شما؟کیان

سن واقعی شما؟13

اسم شما در بازی؟superkiller

لول /سطح شما در بازی؟5

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟7saat

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) نداشتم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)می خواهم احساس یک مهلم را داشته باشم چون تمامی فکشن ها بوده ام .

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)احساس معلم بودن
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 2تا 3

میگی فکشنی نداشتی بعد میگی تو تمام فکشن ها بودم؟

خدایا شفاااااااا

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 3 ساعت قبل، gamerhero گفته است :

اسم واقعی شما؟abdulrahman

سن واقعی شما؟14

اسم شما در بازی؟gamerhero_13

لول /سطح شما در بازی؟5

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟1تا7

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)نداشتم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)پول در اوردن و کمک کردن پلیر ها و جزاب تر شدن بازی

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)لیدر عالیش و فکشن عالی
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟99درصد اره

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)2

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟عطا ریوالز

سن واقعی شما؟21

اسم شما در بازی؟atarevals

لول /سطح شما در بازی؟5

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟۹ ساعت

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)نداشتم

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)کسب پول و کمک کردن به بازیکنا

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) چون هم تسلط کافی رو دارو هم علاقه
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید 100درصد اره

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)6

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@Atarevals  در خواست شما قبول شد  آماده تست عملی باشید

@gamerheroدر خواست شما قبول شد  آماده تست عملی باشید

@MrR4mtinدر خواست شما قبول شد  آماده تست عملی باشید

@superkillerدر خواست شما قبول شد  آماده تست عملی باشید

@erfanshadowدر خواست شما قبول شد  آماده تست عملی باشید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
مهمان

اسم واقعی شما؟سینا

سن واقعی شما؟17

اسم شنا در بازی؟Sina_Ghost

لول/سطح شما در بازی؟19

در طول روز چقدر بازی میکنید؟14ساعت

فکشن/مافیا قبلی شما چیست و چرا ان را ترک کردید؟Mafiaبودم و به دلایلی نتونستم بمونم.

هدف شما برای پیوستن به این فکشن/مافیا چیست؟ این شغل رو دوست دارم و میخواهم عضوش شوم

چرا فکر میکنید که این فکشن/مافیا جای خوبی برای شماست؟چون میخواهم ی کمکی به دوستان و لیدر این فکشن  کمک کرده باشم

ایا قوانین عمومی فکشن/مافیا را بلد هستیدوتسلط کامل دارید؟بله کاملا

روزانه چقدر از انجمن بازدید میکنید؟1ساعت 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم واقعی شما؟رضا

سن واقعی شما؟ 25

اسم شما در بازی؟ aghreza

لول /سطح شما در بازی؟ 15

در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 6

فکشن/ مافیا  قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) school

هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) کمک به پلیر ها 

چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)آموزش و کمک به دیگران
ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله

روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 2 ساعت

 

ویرایش شده در توسط AghReza

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری