ArkGame

Ahmad

Recommended Posts

اسم بازیکنی که شما از ایشون شکایت دارید ؟ Ahmad

اسم شما در بازی ؟ ArkGame

توضیح شما در باره این شکایت؟ Kerm Rikhtan

مدارک مورد نیاز برای شکایت؟

mta-screen_2018-02-05_13-46-29.thumb.png.93ed8c97d1e239222654a1067bd71f1c.pngmta-screen_2018-02-05_13-46-30.thumb.png.cef3e5e0ad43ddd844f640507386d603.pngmta-screen_2018-02-05_13-46-34.thumb.png.2fb7f8bad71002398e6480becc41f24f.pngmta-screen_2018-02-05_13-46-38.thumb.png.e7d7edc9b09d9d48bc324d117627907e.pngmta-screen_2018-02-05_13-46-58.thumb.png.11bce4e3b0090ea16e3531f04294834c.png

mta-screen_2018-02-05_13-46-56.png

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.