RedBull

amir007s

3 ارسال در این موضوع قرار دارد

اسم بازیکنی که شما از ایشون شکایت دارید ؟amir007s

اسم شما در بازی ؟RedBull

توضیح شما در باره این شکایت؟DB در مکان امن و دادن وانتد در اثر ترکیدن ماشین انجام کار بصورت مکرر!

مدارک مورد نیاز برای شکایت؟mta-screen_2018-01-10_13-07-13.thumb.png.f7db3dc7d481ae3b2ecd3805344aa06f.pngmta-screen_2018-01-10_13-07-12.thumb.png.4be19050642c715038ed735f91af90c0.pngmta-screen_2018-01-10_13-07-13.thumb.png.f7db3dc7d481ae3b2ecd3805344aa06f.pngmta-screen_2018-01-10_13-07-10.thumb.png.e7a400db0c62722f4e1f2d7fb914be22.pngmta-screen_2018-01-10_13-07-10.thumb.png.e7a400db0c62722f4e1f2d7fb914be22.pngmta-screen_2018-01-10_13-07-12.thumb.png.4be19050642c715038ed735f91af90c0.pngmta-screen_2018-01-10_13-07-13.thumb.png.f7db3dc7d481ae3b2ecd3805344aa06f.pngmta-screen_2018-01-10_13-07-13.thumb.png.f7db3dc7d481ae3b2ecd3805344aa06f.pngmta-screen_2018-01-10_13-07-12.thumb.png.4be19050642c715038ed735f91af90c0.pngmta-screen_2018-01-10_13-07-10.thumb.png.e7a400db0c62722f4e1f2d7fb914be22.pngmta-screen_2018-01-10_13-07-12.thumb.png.3603e7b0c5e498b39248ddb71ec144ca.png

 

mta-screen_2018-01-10_13-07-13.png

پسند شده توسط 1 کاربر

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

شکایت شما تایید شد

با پلیر خاطی برخورد خواهد شد.

بسته شد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.