Nimapn7

رهبر
 • تعداد ارسال ها

  127
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

تمامی ارسال های Nimapn7

 1. PD

  اسم بازیکنی که شما از ایشون شکایت دارید ؟ Dangerous اسم شما در بازی ؟ Nima_pn7 توضیح شما در باره این شکایت؟ تیرانداری و ترکوندن ماشین بی دلیل مدارک مورد نیاز برای شکایت؟ فایل پیوست
 2. ایده های جدید برای فکشن جدید هکر

  😂😂😂 بگه 13 ساله چ فشاری خورده 😯😂
 3. شکایت از mr_4mtin

  LoooooL mibinam baz zaye shodi 😂😂😂
 4. در خواست عضویت در مافیای دارک سینتس

  اسم واقعی شما؟ نیما سن واقعی شما؟ 17 اسم شما در بازی؟ nima_pn7 لول /سطح شما در بازی؟ 23 در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 2,war ها هستم. فکشن/ مافیا قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) همه به جز مکانیک هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) همینطوری چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) زیرا دوست دارم ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 2
 5. پیشنهادات و انتقادات آزاد از سرور

  ازدواج ماشین های آتشنشانی برای مدیک دست انداز ها پارک ممنوع ( بردن ماشین یه پارکینگ توسط مکانیک.و خروج با جریمه حدودی 25K...جریمه توسط PD ) پارکینگ در چهاراه بانک
 6. در خواست عضویت در فکشن مکانیک

  اسم واقعی شما؟ نیما سن واقعی شما؟ 16 اسم شما در بازی؟ nima_pn7 لول /سطح شما در بازی؟ 22 در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 2 فکشن/ مافیا قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) همه فکشن ها بودم. هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) رفقا اینجان چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) مسلط ام. ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بلهت. روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 3h
 7. شکایت از ahmad

  کار* 🙂
 8. شکایت از ahmad

  ول کن دیگ 😐 یک مار میکنی پاش وایستا عجبا 😐
 9. در خواست عضویت در فکشن مکانیک

  اسم واقعی شما؟ نیما سن واقعی شما؟ 17 اسم شما در بازی؟ nima_pn7 لول /سطح شما در بازی؟ 22 در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 2 فکشن/ مافیا قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) همه به جز مکانیک هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) همینطوری چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) زیرا ... ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 2
 10. در خواست عضویت در مافیای دارک سینتس

  اسم واقعی شما؟ نیما سن واقعی شما؟ 17 اسم شما در بازی؟ nima_pn7 لول /سطح شما در بازی؟ 22 در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 2 فکشن/ مافیا قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) همه به جز مکانیک هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) همینطوری چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) زیرا دوست دارم ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 2
 11. در خواست عضویت در مافیای اونجرز

  اسم واقعی شما؟ نیما سن واقعی شما؟ 17 اسم شما در بازی؟ nima_pn7 لول /سطح شما در بازی؟ 22 در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 2 فکشن/ مافیا قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) همه به جز مکانیک هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) همینطوری چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) دوست دارم ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 2
 12. در خواست عضویت در مافیای اف ام اس

  اسم واقعی شما؟ نیما سن واقعی شما؟ 17 اسم شما در بازی؟ nima_pn7 لول /سطح شما در بازی؟ 22 در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 2 فکشن/ مافیا قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) همه به جز مکانیک هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) همینطوری چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) زیرا ... ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 2
 13. کلاهبرداری متین لول پایین :)

  حاجی ناموسا WTF !!! اومدی Cilivian آیتم انداختی انتظار داری کسی بر نداره =)) بی دقتی خودته و حقته
 14. پیشنهادات و انتقادات آزاد از سرور

  Nice =))
 15. Behnamfox-call 110 in cop !

  پلیس حق /call 110 نداره اینو هذکی میدونه فک کنم وقتی شمارو کیل میده باید 5 وانتد kill cop بدی نه call 110/
 16. در خواست عضویت در فکشن مکانیک

  اسم واقعی شما؟ نیما سن واقعی شما؟ 16 اسم شما در بازی؟ nima_pn7 لول /سطح شما در بازی؟ 22 در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 2 فکشن/ مافیا قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) همه فکشن ها بودم. هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) رفقا اینجان چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) مسلط ام. ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بلهت. روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 3h
 17. Big Event

  peygir sho binam =))
 18. mr_ali

  چرا قیمه هارو میریزید تو ماستا؟
 19. Big Event

  شنونده باید عاقل باشد !
 20. در خواست عضویت در موسسه خبرنگاری

  اسم واقعی شما؟ nima سن واقعی شما؟ 16 اسم شما در بازی؟ nima_pn7 لول /سطح شما در بازی؟ 21 در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 2 فکشن/ مافیا قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) همه فکشن ها جز مکانیک هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) بدون هدف چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) نظری ندارم ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) چندین بار
 21. arkgame

  پول حرام،خوردن ندارد! اینجا پول نمیدی ولی بدون بعدا همین کارت،بدبختت میکنه =)) رفتار صادقانه داشته باشیم!
 22. اسم شما در بازی ؟ nima_pn7 سابقه حضور در فکشن/مافیا؟(اگر دارید توضیح دهید ندارید بنویسید ندارم) همه فکشن ها و لیدری همین فکشن مدیک عکس از قسمت پروفایل خود واقع در تبلت در بازی (به صورت اپلود شده و لینک قرار دهید) به چه دلیل می خواهید وارد این تیم شوید؟(حداقل 1 خط توضیح) خودم قبلا لیدر مدیک بودم و راضی بودم. آیا شما تمامی شرایط و قوانین را مطالعه کردید و اگاهی کامل دارید؟ بله 100%
 23. در خواست عضویت در فکشن مکانیک

  اسم واقعی شما؟ نیما سن واقعی شما؟ 16 اسم شما در بازی؟ nima_pn7 لول /سطح شما در بازی؟ 21 در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 2 فکشن/ مافیا قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) همه فکشن ها بودم. هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) پول چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) خوب است. ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 3h
 24. در خواست عضویت درفکشن پزشک

  @Dead درخواست شما رد شد!
 25. جلسات

  جلسه این هفته در تاریخ 1396/10/14 شمسی و 2018/01/04 میلادی ساعت 21:00 حضوز همه الزامی است! @sheyda @mohammady26 @OmiT @mehrzadjadid @Kia @DeviL