رفتن به مطلب

Loki

Member
 • تعداد ارسال ها

  71
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

6 Neutral

درباره Loki

آخرین بازدید کنندگان نمایه

67 بازدید کننده نمایه
 1. نام شما در بازی:Loki سن شما:15 سطح (Level) شما در سرور:30 توضیحات مختصر در رابطه با تجربیات و سابقه شما در سرور و فکشن‌های مختلف (رنک شما، نام فکشن):FBI rank 2 | Medic Rank 2 |Mafia Fury Leader عکس جدید از قسمت Stats (از F1 بخش Stats): رنک مورد نظر شما (لیدری فکشن X، هلپری، ادمینی):هاپری خودتان را به طور مختصر توصیف کنید (چرا این رنک را برای خود مناسب می‌دانید):فردی خون سرد و جدی هستم (دوست دارم به پلیر هایی که مشکل دارند کمک کنم) آیا قوانین مربوطه را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله
 2. Loki

  نحوه صحیح ارسال پست درخواست عضویت

  نام واقعی شما:محمد مهدی سن شما:15 نام شما داخل سرور:Loki سطح ( Level ) شما:30 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟FBI rank 2 va Medic Rank 2 va Mafia Fury Leader از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟استفا مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟عالی روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟8 تا 10 از 12تا 20 از 12 تا 22 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله
 3. Loki

  نحوه صحیح ارسال پست درخواست عضویت

  ام واقعی شما:محمد مهدی سن شما:15 نام شما داخل سرور:Loki سطح ( Level ) شما:30 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟Medic Rank 2 / FBI Rank 2 / Mafia Fury Leader از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟استفا مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟عالی روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟8 تا 10 ساعت از 12 تا 20 از 12 تا 22 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله
 4. Loki

  نحوه صحیح ارسال پست درخواست عضویت

  پس گرقته شد
 5. Loki

  نحوه صحیح ارسال پست درخواست عضویت

  نام واقعی شما:محمد مهدی سن شما:15 نام شما داخل سرور:Loki سطح ( Level ) شما:29 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟FBI Medic rank 2 mafia Fury leader از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟اسفا مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟عالی روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟8 تا 10 ساعت از 12 تا 20 و از 12 تا 22 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله
 6. Loki

  نحوه صحیح ارسال پست درخواست عضویت

  ام واقعی شما:محمد مهدی سن شما:15 نام شما داخل سرور:Loki سطح ( Level ) شما:29 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟Medic Rank 2 / FBI Rank 2 / Mafia Fury Leader از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟استفا مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟عالی روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟8 تا 10 ساعت از 12 تا 20 از 12 تا 22 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله
 7. Loki

  نحوه صحیح ارسال پست درخواست عضویت

  نام واقعی شما:محمد مهدی سن شما:15 نام شما داخل سرور:Loki سطح ( Level ) شما:29 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟FBI rank 2 va Medic Rank 2 va Mafia Fury Leader از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟استفا مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟عالی روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟8 تا 10 از 12تا 20 از 12 تا 22 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله
 8. Loki

  فحاشی

  نام شما در بازی:Loki نام کسی که شما از ایشان شکایت دارید:mr_ali اطلاعات اکانت شما (Level، رنک و فکشن فعلی شما در سرور): فکشن ندارم Level 29 توضیحات شکایت:ایشون به بنده فحاشی کردند و در عکس معلوم میباشد مدارک مورد نیاز(فیلم،عکس‌و...):
 9. Loki

  نحوه صحیح ارسال پست درخواست عضویت

  ام واقعی شما:محمد مهدی سن شما:15 نام شما داخل سرور:Loki سطح ( Level ) شما:28 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟Medic Rank 2 / FBI Rank 2 / Mafia Fury Leader از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟استفا مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟عالی روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟8 تا 10 ساعت از 12 تا 20 از 12 تا 22 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله
 10. Loki

  نحوه صحیح ارسال پست درخواست عضویت

  ام واقعی شما:محمد مهدی سن شما:15 نام شما داخل سرور:Loki سطح ( Level ) شما:28 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟Medic Rank 2 / FBI Rank 2 / Mafia Fury Leader از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟استفا مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟عالی روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟8 تا 10 ساعت از 12 تا 20 از 12 تا 22 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله
 11. Loki

  نحوه صحیح ارسال پست درخواست عضویت

  ام واقعی شما:محمد مهدی سن شما:15 نام شما داخل سرور:Loki سطح ( Level ) شما:28 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟Medic Rank 2 / FBI Rank 2 / Mafia Fury Leader از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟استفا مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟عالی روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟8 تا 10 ساعت از 12 تا 20 از 12 تا 22 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله
 12. Loki

  نحوه صحیح ارسال پست درخواست عضویت

  ام واقعی شما:محمد مهدی سن شما:15 نام شما داخل سرور:Loki سطح ( Level ) شما:28 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟Medic Rank 2 / FBI Rank 2 / Mafia Fury Leader از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟استفا مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟عالی روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟8 تا 10 ساعت از 12 تا 20 از 12 تا 22 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله
 13. Loki

  نحوه صحیح ارسال پست درخواست عضویت

  ام واقعی شما:محمد مهدی سن شما:15 نام شما داخل سرور:Loki سطح ( Level ) شما:28 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟Medic Rank 2 / FBI Rank 2 / Mafia Fury Leader از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟استفا مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟عالی روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟8 تا 10 ساعت از 12 تا 20 از 12 تا 22 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله
 14. Loki

  نحوه صحیح ارسال پست درخواست عضویت

  @Hakmis @MehrabWoW درخواست شما قبول شد اماده تست باشید
 15. Loki

  نحوه صحیح ارسال پست درخواست عضویت

  نام واقعی شما:محمد مهدی سن شما: 15 نام شما داخل سرور: Loki سطح ( Level ) شما: 28 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ FBI Rank 2 Medic Rank 2 Mafia Fury Leader از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟استفا توانایی شما در زمینه آموزش حرفه‌ای (خلبانی، قایق‌رانی‌و...) چگونه است؟عالی روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟8 تا 10 ساعت 12 تا 20 و 12 تا 22 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله
×