DarkKnight00738

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  26
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 Neutral

درباره DarkKnight00738

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

24 بازدید کننده نمایه
 1. اسم واقعی شما؟ پوریا سن واقعی شما؟14 اسم شما در بازی؟Dark_Knight00738 لول /سطح شما در بازی؟10 در طول روز چقدر بازی می کنید ؟1تا 10 ساعت فکشن/ مافیا قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)medic برای علاقه داشتن به f.b.i هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)برای عضویت در یک فکشن و کمک به نیرو های پلیس چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)زیرا میخواهم در کار های پلیس کمک دست باشم ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)خیلی
 2. اسم واقعی شما؟پوریا سن واقعی شما؟14 اسم شما در بازی؟Dark_Knight00738 لول /سطح شما در بازی؟10 در طول روز چقدر بازی می کنید ؟1تا 10 ساعت فکشن/ مافیا قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)medic هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)برای عضویت در یک مافیا و بازی کردن در گروه چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)زیرا شنیدم که اینجا مافیای خوبی است ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)خیلی
 3. اسم واقعی شما؟پوریا سن واقعی شما؟14 اسم شما در بازی؟Dark_Knight00738 لول /سطح شما در بازی؟10 در طول روز چقدر بازی می کنید ؟1تا 10 ساعت فکشن/ مافیا قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)نmedic هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)برای عضویت در یک مافیا و بازی کردن در گروه چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)زیرا شنیدم که اینجا مافیای خوبی است ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)خیلی
 4. مافیای یاکوزا اسم شما در بازی ؟Dark_Knight00738 سابقه حضور در فکشن/مافیا؟(اگر دارید توضیح دهید ندارید بنویسید ندارم)medic عکس از قسمت پروفایل خود واقع در تبلت در بازی (به صورت اپلود شده و لینک قرار دهید) به چه دلیل می خواهید وارد این تیم شوید؟(حداقل 1 خط توضیح)علاقه به ماقیا یاکوزا آیا شما تمامی شرایط و قوانین را مطالعه کردید و اگاهی کامل دارید؟بله
 5. اسم واقعی شما؟پوریا سن واقعی شما؟14 اسم شما در بازی؟Dark_Knight00738 لول /سطح شما در بازی؟9 در طول روز چقدر بازی می کنید ؟1تا 10 ساعت فکشن/ مافیا قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)medic برای علاقه داشتن به خبر نگاری هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)برای عضویت در یک مافیا و بازی کردن در گروه چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)زیرا از خبر نگاری خوشم میاید ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)خیلی
 6. اسم واقعی شما؟پوریا سن واقعی شما؟14 اسم شما در بازی؟Dark_Knight00738 لول /سطح شما در بازی؟9 در طول روز چقدر بازی می کنید ؟1تا 10 ساعت فکشن/ مافیا قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)medic برای علاقه داشتن به خبر نگاری هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)برای عضویت در یک مافیا و بازی کردن در گروه چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)زیرا از خبر نگاری خوشم میاید ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)خیلی
 7. اسم واقعی شما؟پوریا سن واقعی شما؟14 اسم شما در بازی؟Dark_Knight00738 لول /سطح شما در بازی؟9 در طول روز چقدر بازی می کنید ؟1تا 10 ساعت فکشن/ مافیا قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)medic برای علاقه داشتن به f.b.i هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)برای عضویت در یک مافیا و بازی کردن در گروه چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)زیرا پلیس بودن را دوست دارم ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)خیلی
 8. اسم واقعی شما؟پوریا سن واقعی شما؟14 اسم شما در بازی؟Dark_Knight00738 لول /سطح شما در بازی؟9 در طول روز چقدر بازی می کنید ؟1تا 10 ساعت فکشن/ مافیا قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)medic برای علاقه داشتن به مافیا هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)برای عضویت در یک مافیا و بازی کردن در گروه چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)زیرا شنیدم که اینجا مافیای خوبی است ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)خیلی
 9. اسم واقعی شما؟پوریا سن واقعی شما؟14 اسم شما در بازی؟Dark_Knight00738 لول /سطح شما در بازی؟9 در طول روز چقدر بازی می کنید ؟1تا 10 ساعت فکشن/ مافیا قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)نداشتم هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)برای عضویت در یک مافیا و بازی کردن در گروه چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)زیرا شنیدم که اینجا مافیای خوبی است ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)خیلی
 10. اسم شما در بازی ؟Dark_Knight00738 سابقه حضور در فکشن/مافیا؟(اگر دارید توضیح دهید ندارید بنویسید ندارم)رنک 1 مدیک عکس از قسمت پروفایل خود واقع در تبلت در بازی (به صورت اپلود شده و لینک قرار دهید) به چه دلیل می خواهید وارد این تیم شوید؟(حداقل 1 خط توضیح)به دلیل دوست داشتن این فکشن و اوردن و تست گرفتن از دوستانم آیا شما تمامی شرایط و قوانین را مطالعه کردید و اگاهی کامل دارید؟بله نام فکشن مورد نظرم need for speed می باشد
 11. اسکرین شات پول الانم
 12. http://s9.picofile.com/file/8303693792/mta_screen_2017_08_16_18_59_52.png این عکس نشون میده که میسم گفت ماشین بهم میفروشه بعد از اینکه پول رو دادم ماشین رو نداد
 13. شکایت از meysam
 14. اسم شما در بازی؟Dark_Knight00738 لول /سطح شما در بازی؟8 ایا کامل درباره استعفای خود تصمیم گرفته اید؟بله به چه دلیل می خواهید از این مافیا/فکشن بروید؟(حداقل 1 خط توضیح)میخواهم عضو مافیا یا خبرنگار شوم و قبل از استغفا لطفن حقوق منو به لیدر مان بدهید چون ایشان حقوق من از حساب خود داده با تشکر از عملکرد لیدر و ساب لیدر این مافیا/فکشن راضی هستید؟(بله/خیر)بله بسیار راضی بوده و فقط برای تناسب نداشتن سلیقه با این فکشن درخاست داده ام