رفتن به مطلب

KnightGhost

Member
 • تعداد ارسال ها

  15
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

 • Time Online

  2h 21m 39s

اعتبار در سایت

0 Neutral

درباره KnightGhost

 • درجه
  عضو تازه وارد

اطلاعات اکانت

 • Referral ID
  16424

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. نام شما در بازی:KnightGhost رنک شما:1 دلیل استعفا:mikham beram faction dige از استعفای خود اطمینان کامل دارید؟bale
 2. نام واقعی شما:Reza سن شما:18 نام شما داخل سرور:KnightGhost سطح ( Level ) شما:7 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟naboodam از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟naboodam روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟5ya6 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ble
 3. نام واقعی شما:REZA سن شما:18 نام شما داخل سرور:KnightGhost سطح ( Level ) شما:6 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟sabeghe naram از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟da factioni naboodam مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟tirandazi awli ranandegi khoob روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟4ya5 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟bale
 4. نام واقعی شما:REZA سن شما:18 نام شما داخل سرور:KnightGhost سطح ( Level ) شما:6 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟sabeghe naram از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟da factioni naboodam مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟tirandazi awli ranandegi khoob روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟4ya5 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟bale
 5. من الان آنلاینم چیشد پس؟
 6. ام واقعی شما:REZA سن شما:18 نام شما داخل سرور:KnightGhost سطح ( Level ) شما:6 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟sabeghe naram از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟da factioni naboodam مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟tirandazi awli ranandegi khoob روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟4ya5 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟bale
 7. ام واقعی شما:REZA سن شما:18 نام شما داخل سرور:KnightGhost سطح ( Level ) شما:6 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟sabeghe naram از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟da factioni naboodam مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟tirandazi awli ranandegi khoob روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟4ya5 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟bale
 8. ام واقعی شما:REZA سن شما:18 نام شما داخل سرور:KnightGhost سطح ( Level ) شما:6 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟sabeghe naram از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟da factioni naboodam مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟tirandazi awli ranandegi khoob روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟4ya5 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟bale
 9. ام واقعی شما:REZA سن شما:18 نام شما داخل سرور:KnightGhost سطح ( Level ) شما:6 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟sabeghe naram از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟da factioni naboodam مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟tirandazi awli ranandegi khoob روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟4ya5 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟bale
 10. ام واقعی شما:REZA سن شما:18 نام شما داخل سرور:KnightGhost سطح ( Level ) شما:6 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟sabeghe naram از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟da factioni naboodam مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟tirandazi awli ranandegi khoob روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟4ya5 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟bale
 11. ام واقعی شما:REZA سن شما:18 نام شما داخل سرور:KnightGhost سطح ( Level ) شما:6 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟sabeghe naram از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟da factioni naboodam مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟tirandazi awli ranandegi khoob روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟4ya5 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟bale
 12. ام واقعی شما:REZA سن شما:18 نام شما داخل سرور:KnightGhost سطح ( Level ) شما:6 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟sabeghe naram از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟da factioni naboodam مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟tirandazi awli ranandegi khoob روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟4ya5 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟bale در ضمن من از مافیا قرمز نفرت دارم و میخوام باهاشون مبارزه کنم
 13. ام واقعی شما:REZA سن شما:18 نام شما داخل سرور:KnightGhost سطح ( Level ) شما:6 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟sabeghe naram از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟da factioni naboodam مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟tirandazi awli ranandegi khoob روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟4ya5 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟bale
 14. ام واقعی شما:REZA سن شما:18 نام شما داخل سرور:KnightGhost سطح ( Level ) شما:6 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟sabeghe naram از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟da factioni naboodam مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟tirandazi awli ranandegi khoob روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟4ya5 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟bale
 15. نام واقعی شما:رضا سن شما:18 نام شما داخل سرور:KnightGhost سطح ( Level ) شما:5 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟هیچ از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟حضور نداشتم مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟خوب روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ چهار تا پنج ساعت آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله
×
×
 • جدید...

اطلاعات مهم

قوانین انجمن