mefroen

اعضا
  • تعداد ارسال ها

    2
  • تاریخ عضویت

  • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 Neutral

درباره mefroen

  • درجه
    تازه وارد
  1. اسم واقعی شما؟ علیرضا سن واقعی شما؟ 17 اسم شما در بازی؟ mefroen لول /سطح شما در بازی؟ 6 تا چند ساعت دیگ میشم 7 در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ بیشتر از 7 ساعت فکشن/ مافیا قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) نداشتم هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) دیدم که عضو میپرزیرند و من هم خواستم عضو شوم چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) زیرا مهارت خوبی در بازی دارم مخصوصا در ماشین رانی ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 1
  2. اسم واقعی شما؟علی سن واقعی شما؟17 اسم شما در بازی؟mefroen لول /سطح شما در بازی؟6 در طول روز چقدر بازی می کنید ؟10 ساعت فکشن/ مافیا قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) نداشتم هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) پول در اوردن از ان چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) من فاکشن پلیس را بیشتر دوست دارم اما تا موقعی که لولم برسد میخواهم دکتر شوم ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 1 ساعت و کم تر