رفتن به مطلب

cfz21

Member
 • تعداد ارسال ها

  20
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

 • Time Online

  1h 28m 26s

اعتبار در سایت

0 Neutral

درباره cfz21

 • درجه
  عضو تازه وارد

اطلاعات اکانت

 • Referral ID
  14465

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. نام واقعی شما: عبدالله سن شما: 18 نام شما داخل سرور: cfz21 سطح ( Level ) شما: 21 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ معلم از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ fw مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ عالی بیشترین اسکیل ها 1000 هست روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 16 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله
 2. نام واقعی شما: عبدالله سن شما: 18 نام شما داخل سرور: cfz21 سطح ( Level ) شما: 21 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ معلم از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ fw مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ عالی بیشترین اسکیل ها 1000 هست روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 16 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله
 3. نام واقعی شما: عبدالله سن شما: 18 نام شما داخل سرور: cfz21 سطح ( Level ) شما: 21 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ معلم از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ fw مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ عالی بیشترین اسکیل ها 1000 هست روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 16 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله
 4. نام واقعی شما: عبدالله سن شما: 18 نام شما داخل سرور: cfz21 سطح ( Level ) شما:21 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ معلم از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ fw مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ عالی بیشترین اسکیل ها 1000 هست روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 16 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله
 5. نام واقعی شما: عبدالله سن شما: 18 نام شما داخل سرور: cfz21 سطح ( Level ) شما: 21 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ معلم از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ Fw روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟16 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله
 6. نام واقعی شما: عبدالله سن شما: 18 نام شما داخل سرور: cfz21 سطح ( Level ) شما: 21 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ معلم از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ Fw روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟16 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله
 7. نام واقعی شما: عبدالله سن شما: 18 نام شما داخل سرور: cfz21 سطح ( Level ) شما: 21 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ معلم از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ دیم FW مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ عالی بیشترین اسکیل ها 1000 هست روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 16 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله
 8. نام واقعی شما: عبدالله سن شما: 18 نام شما داخل سرور: cfz21 سطح ( Level ) شما: 21 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ معلم از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ Fw روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 16 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله
 9. نام واقعی شما: عبدالله سن شما: 18 نام شما داخل سرور: cfz21 سطح ( Level ) شما: 21 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ معلم از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ Fw توانایی شما در زمینه آموزش حرفه‌ای (خلبانی، قایق‌رانی‌و...) چگونه است؟ عالی روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 16 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله
 10. نام واقعی شما: عبدالله سن شما: 18 نام شما داخل سرور: cfz21 سطح ( Level ) شما: 20 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ معلم از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ بخاطر FW توانایی شما در زمینه آموزش حرفه‌ای (خلبانی، قایق‌رانی‌و...) چگونه است؟ عالی روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟16 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله
 11. نام واقعی شما: عبدالله سن شما: 18 نام شما داخل سرور: cfz21 سطح ( Level ) شما: 20 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ معلم از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ بخاطر FW توانایی شما در زمینه آموزش حرفه‌ای (خلبانی، قایق‌رانی‌و...) چگونه است؟ عالی روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 16 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله
 12. نام واقعی شما: عبدالله سن شما: 18 نام شما داخل سرور: cfz21 سطح ( Level ) شما: 20 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ معلم از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ واسه دیمfw گرفتم خلاقیت شما در انتشار اخبار و مصاحبه‌های جذاب (به طور کلی کار در این فکشن) چگونه است؟ عالی روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 16 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله
 13. نام واقعی شما: عبدالله سن شما: 18 نام شما داخل سرور: cfz21 سطح ( Level ) شما: 20 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ معلم از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ فکشن معلم به دلیل دیم و تایپ فارسی در فکشن توانایی شما در زمینه آموزش حرفه‌ای (خلبانی، قایق‌رانی‌و...) چگونه است؟ عالی روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 16 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله
 14. cfz21

  ((_Amir_))

  نام شما در بازی: cfz21 نام کسی که شما از ایشان شکایت دارید: ((_Amir_)) اطلاعات اکانتی که از ایشان شکایت دارید(رنک و فکشن/مافیا): Name: ((_Amir_)) | Referral ID: 9410 | Level: 31 | Faction: Police Federal(1) اطلاعات اکانت شما (Level، رنک و فکشن فعلی شما در سرور): Name: cfz21 | Referral ID: 14465 | Level: 17 | Faction: Edare Amoozesh Va Morabigari(1) توضیحات شکایت: داداش امیر من از و WTF_NeoN من از این اقا شکایت دارم اگه تو تصویر نگاه کنی میبینی منو کیل کرده جلوی چشم شما شما امیر سر سحنه بودید ولی از عکسی که شما گداشتی وانتدی نمی بینم به ایشان داده بشه مدارک مورد نیاز(فیلم،عکس‌و...): http://s12.picofile.com/file/8403537226/bandicam_2020_07_21_12_09_42_662.jpg
 15. cfz21

  ((_Amir_))

  نام شما در بازی: cfz21 نام کسی که شما از ایشان شکایت دارید:((_Amir_)) اطلاعات اکانتی که از ایشان شکایت دارید(رنک و فکشن/مافیا): Name: ((_Amir_)) | Referral ID: 9410 | Level: 31 | Faction: Police Federal(1) اطلاعات اکانت شما (Level، رنک و فکشن فعلی شما در سرور): Name: cfz21 | Referral ID: 14465 | Level: 17 | Faction: Edare Amoozesh Va Morabigari(1) توضیحات شکایت: وانتد ندادن جلوی چشمش دیم میکنن وانتد نمیده میگم وانتد دیم بده اصلا حساب نمیکنه مدارک مورد نیاز(فیلم،عکس‌و...): http://s12.picofile.com/file/8403499884/gta_sa_2020_07_20_23_00_35_331.mp4.html
×
×
 • جدید...

اطلاعات مهم

قوانین انجمن