رفتن به مطلب

Terrorists

Member
 • تعداد ارسال ها

  168
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

 • Time Online

  8h 59m 58s

اعتبار در سایت

15 Good

درباره Terrorists

 • درجه
  عضو نیمه حرفه ای

اطلاعات اکانت

 • Referral ID
  13939

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. نام واقعی شما:Mohammad سن شما:14 نام شما داخل سرور: Terrorists سطح ( Level ) شما:32 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ FBI Mafia Fury Mafia Yakuza MAfia Fms از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ Fury Bodam Leader EStefa Dad 0 FP Kick Shodam مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟Awli روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ Time War آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟Yes
 2. نام واقعی شما: Mohammad سن شما:14 نام شما داخل سرور:Terrorists سطح ( Level ) شما:32 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟Fbi Fury FAmily YAkuza FAmily FMS از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ Fury Bodam Leader Estefa Dad مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ Awli روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟Time War آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ Bale khode leader Goft Dobare Post BEzar Spam HEsab Nakonid
 3. نام واقعی شما: Mohammad سن شما:14 نام شما داخل سرور:Terrorists سطح ( Level ) شما:32 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟Fbi Fury FAmily YAkuza FAmily FMS از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ Fury Bodam Leader Estefa Dad مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ Awli روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟Time War آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ Bale
 4. نام واقعی شما:Mohammad سن شما:14 نام شما داخل سرور:Terrorists سطح ( Level ) شما: 32 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ FBI Mafia Fury MAfia YAkuza Mafia FMs از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ Mafia Fury Bodam Leader EStefa Dad مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ Awli روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ +15 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ Bale
 5. نام واقعی شما:Mohammad سن شما:15 نام شما داخل سرور: Terrorists سطح ( Level ) شما:32 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ Fbi Mafia Fury Mafia YAkuza MAfia Fms از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ Fury Bod Leader Estefa Dad مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ Noob & Pro روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟15 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟yes
 6. Terrorists

  DM & DB Bug Deagle

  نام شما در بازی:Terrorists نام کسی که شما از ایشان شکایت دارید:meyti اطلاعات اکانتی که از ایشان شکایت دارید(رنک و فکشن/مافیا):Civilian 30 اطلاعات اکانت شما (Level، رنک و فکشن فعلی شما در سرور):Fury Damily 32 توضیحات شکایت: تو مدرک ملومه مدارک مورد نیاز(فیلم،عکس‌و...): http://uupload.ir/view/qjf_gta_sa_2020-08-31_18-07-15-219.avi/ http://uupload.ir/view/b9eb_gta_sa_2020-08-31_18-07-27-323.avi/
 7. Terrorists

  fahashi rakik

  نام شما در بازی:Terrorists نام کسی که شما از ایشان شکایت دارید:TheSnak اطلاعات اکانتی که از ایشان شکایت دارید(رنک و فکشن/مافیا):30 Civi اطلاعات اکانت شما (Level، رنک و فکشن فعلی شما در سرور):32 Fury Family توضیحات شکایت: تو مدرک ملومه مدارک مورد نیاز(فیلم،عکس‌و...):http://uupload.ir/files/0t21_mta-screen_2020-08-29_21-52-40.png
 8. Terrorists

  fahashi rakik

  نام شما در بازی:Terrorists نام کسی که شما از ایشان شکایت دارید:Hirad061 اطلاعات اکانتی که از ایشان شکایت دارید(رنک و فکشن/مافیا):32 Azeroth Family اطلاعات اکانت شما (Level، رنک و فکشن فعلی شما در سرور):32 Fury Family توضیحات شکایت: تو مدرک ملومه مدارک مورد نیاز(فیلم،عکس‌و...):http://uupload.ir/files/ixrx_mta-screen_2020-08-29_19-23-21.png
 9. Terrorists

  Non-Rp

  نام شما در بازی:Terrorists نام کسی که شما از ایشان شکایت دارید:gAnG اطلاعات اکانتی که از ایشان شکایت دارید(رنک و فکشن/مافیا):10 Civi اطلاعات اکانت شما (Level، رنک و فکشن فعلی شما در سرور):32 Fury FAmily توضیحات شکایت: تو مدرک ملومه مدارک مورد نیاز(فیلم،عکس‌و...): http://uupload.ir/view/xvfm_gta_sa_2020-08-29_14-00-10-902.avi/ http://uupload.ir/view/ymr6_gta_sa_2020-08-29_14-00-26-733.avi/
 10. Terrorists

  Bug Docharkhe Va Spaz12

  نام شما در بازی:Terrorists نام کسی که شما از ایشان شکایت دارید:abolfazlmohammad2000 اطلاعات اکانتی که از ایشان شکایت دارید(رنک و فکشن/مافیا):level 17 Civilian اطلاعات اکانت شما (Level، رنک و فکشن فعلی شما در سرور):Level 31 Fury Family توضیحات شکایت: تو مدرک ملومه مدارک مورد نیاز(فیلم،عکس‌و...):http://uupload.ir/view/wrnl_gta_sa_2020-08-29_12-47-06-518.avi/
 11. نام شما در بازی:Terrorists نام کسی که شما از ایشان شکایت دارید:piremardporhashie اطلاعات اکانتی که از ایشان شکایت دارید(رنک و فکشن/مافیا):level 12 Dark Saints اطلاعات اکانت شما (Level، رنک و فکشن فعلی شما در سرور):Level 31 Fury Family توضیحات شکایت: تو مدرک ملومه مدارک مورد نیاز(فیلم،عکس‌و...):http://uupload.ir/view/38v_gta_sa_2020-08-29_11-57-14-694.avi/
 12. Terrorists

  fahashi rakik

  نام شما در بازی:Terrorists نام کسی که شما از ایشان شکایت دارید:mmd_heidari1100 اطلاعات اکانتی که از ایشان شکایت دارید(رنک و فکشن/مافیا):25 Civilian اطلاعات اکانت شما (Level، رنک و فکشن فعلی شما در سرور):31 Fury Family توضیحات شکایت: تو مدرک ملومه مدارک مورد نیاز(فیلم،عکس‌و...):http://uupload.ir/files/npcd_mta-screen_2020-08-28_13-37-12.png
 13. Terrorists

  Azar Va Aziate

  نام شما در بازی:Terrorists نام کسی که شما از ایشان شکایت دارید:alirezaerfani اطلاعات اکانتی که از ایشان شکایت دارید(رنک و فکشن/مافیا):19 Civi اطلاعات اکانت شما (Level، رنک و فکشن فعلی شما در سرور):31 Fury Family توضیحات شکایت: داشتم میرفتم که با ماشین زیرم کرد تو مدرک ملومه مدارک مورد نیاز(فیلم،عکس‌و...):http://uupload.ir/view/mfje_gta_sa_2020-08-25_17-46-10-307.avi/
 14. Terrorists

  Non-Rp

  نام شما در بازی:Terrorists نام کسی که شما از ایشان شکایت دارید:IRAN28799 اطلاعات اکانتی که از ایشان شکایت دارید(رنک و فکشن/مافیا):Level 25 Civilian اطلاعات اکانت شما (Level، رنک و فکشن فعلی شما در سرور):Level 31 Fury Family توضیحات شکایت:تو مدرک ملومه مدارک مورد نیاز(فیلم،عکس‌و...):http://uupload.ir/view/5ohq_gta_sa_2020-08-25_10-21-50-901.avi/
 15. Terrorists

  DM & DB Bug Deagle

  نام شما در بازی:Terrorists نام کسی که شما از ایشان شکایت دارید:(_JERRY_) اطلاعات اکانتی که از ایشان شکایت دارید(رنک و فکشن/مافیا):Level 38 Civilian اطلاعات اکانت شما (Level، رنک و فکشن فعلی شما در سرور):Level 31 Fury Family توضیحات شکایت:تو مدرک ملومه مدارک مورد نیاز(فیلم،عکس‌و...):http://uupload.ir/view/lg71_gta_sa_2020-08-25_10-00-48-406.avi/
×
×
 • جدید...

اطلاعات مهم

قوانین انجمن