رفتن به مطلب
آی پی عددی جدید سرور: 77.237.73.6 | آی پی متنی: sv.iranmta.ir ×

death77king

Member
 • تعداد ارسال ها

  20
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 Neutral

درباره death77king

 • درجه
  عضو تازه وارد

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. death77king

  نحوه صحیح ارسال گزارش کار

  نام شما در بازی: death77king سطح ( Level ) و رنک شما در فکشن: Rank :1\level :18 تعداد اسکرین‌شات‌های شما: heal:70 accept:11 لینک فایل گزارش‌کار: http://uupload.ir/view/bp0z_gozaresh_kar.rar/
 2. نام واقعی شما ali سن شما:18 نام شما داخل سرور:death77king سطح ( Level ) شما:18 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ در فکشنی نبودم از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ در فکشنی نبودم مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟AWLI روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟+10 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟اره به خوبی
 3. نام واقعی شما: ali سن شما: 18 نام شما داخل سرور: death77king سطح ( Level ) شما: 18 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ در فکشنی نبودم از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ در فکشنی نبودم روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 10 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله به خوبی لطفا کمی اهمیت دهید 5 درخواست قبلی من قبول شد ولی کسی برای تست تماس نگرفت
 4. نام واقعی شما: ali سن شما: 18 نام شما داخل سرور: death77king سطح ( Level ) شما: 17 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ در فکشنی نبودم از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ در فکشنی نبودم روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 10 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله به خوبی لطفا کمی اهمیت دهید 4 درخواست قبلی من قبول شد ولی کسی برای تست تماس نگرفت
 5. نام واقعی شما: ali سن شما: 18 نام شما داخل سرور: death77king سطح ( Level ) شما: 17 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ در فکشنی نبودم از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ در فکشنی نبودم روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 10 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله به خوبی لطفا کمی اهمیت دهید 3 درخواست قبلی من قبول شد ولی کسی برای تست تماس نگرفت
 6. نام واقعی شما: ali سن شما: 18 نام شما داخل سرور: death77king سطح ( Level ) شما: 17 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ در فکشنی نبودم از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ در فکشنی نبودم روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 10 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله به خوبی
 7. نام واقعی شما: ali سن شما: 18 نام شما داخل سرور: death77king سطح ( Level ) شما: 17 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ در فکشنی نبودم از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ در فکشنی نبودم روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 10 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله به خوبی
 8. م واقعی شما: ali سن شما: 18 نام شما داخل سرور: death77king سطح ( Level ) شما: 16 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ در هیچ فکشنی نبودم از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ در هیچ فکشنی نبودم مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ عالی روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ ۱۰ ساعت آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله به طور کامل
 9. ام واقعی شما: ali سن شما: 18 نام شما داخل سرور: death77king سطح ( Level ) شما: 16 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ در هیچ فکشنی نبودم از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ در هیچ فکشنی نبودم مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ عالی روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ ۱۰ ساعت آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله به طور کامل
 10. ام واقعی شما: ali سن شما: 18 نام شما داخل سرور: death77king سطح ( Level ) شما: 17 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ در هیچ فکشنی نبودم از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ در هیچ فکشنی نبودم مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ عالی روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ ۱۰ ساعت آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله به طور کامل
 11. نام واقعی شما: ali سن شما: 18 نام شما داخل سرور: death77king سطح ( Level ) شما: 16 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ در هیچ فکشنی نبودم از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ در هیچ فکشنی نبودم مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ عالی روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ ۱۰ ساعت آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله به طور کامل
 12. م واقعی شما: ali سن شما: 18 نام شما داخل سرور: death77king سطح ( Level ) شما: 16 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ در هیچ فکشنی نبودم از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ در هیچ فکشنی نبودم مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ عالی روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ ۱۰ ساعت آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله به طور کامل
 13. م واقعی شما: ali سن شما: 18 نام شما داخل سرور: death77king سطح ( Level ) شما: 17 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ در هیچ فکشنی حضور نداشتم از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ در هیچ فکشنی حضور نداشتم مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ عالی روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ ۷ الی ۱۰ ساعت آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله به طور کامل
 14. م واقعی شما: ali سن شما: 18 نام شما داخل سرور: death77king سطح ( Level ) شما: 16 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ در هیچ فکشنی حضور نداشتم از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ در هیچ فکشنی حضور نداشتم مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ عالی روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ ۷ الی ۱۰ ساعت آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله به طور کامل
 15. ام واقعی شما: ali سن شما: 18 نام شما داخل سرور: death77king سطح ( Level ) شما: 16 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ در هیچ فکشنی حضور نداشتم از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ در هیچ فکشنی حضور نداشتم مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ متوسط روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ ۷ الی ۱۰ ساعت بیشتر شب آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله
×
×
 • جدید...

اطلاعات مهم

قوانین انجمن