رفتن به مطلب

Yasingamer13

Member
 • تعداد ارسال ها

  53
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

2 Neutral

درباره Yasingamer13

 • درجه
  عضو تازه وارد

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. نام واقعی شما:محمدیاسین سن شما:16 نام شما داخل سرور: Yasingamer13 سطح ( Level ) شما:13 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ندارم از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟حضور نداشتم مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟عالی روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟10 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله
 2. نام واقعی شما:یاسین سن شما:۱6 نام شما داخل سرور: Yasingamer13 سطح ( Level ) شما:13 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ حضور نداشتم از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ حضور نداشتم مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟عالی روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 10 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله
 3. نام واقعی شما:یاسین سن شما:۱6 نام شما داخل سرور: Yasingamer13 سطح ( Level ) شما:13 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ حضور نداشتم از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ حضور نداشتم مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟عالی روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 10 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله
 4. نام واقعی شما: یاسین سن شما:16 نام شما داخل سرور: Yasingamer13 سطح ( Level ) شما: اخرای لول 12 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ حضور نداشتم از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟حضور نداشتم مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ عالی روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟10 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله نقل قول
 5. نام واقعی شما: یاسین سن شما:16 نام شما داخل سرور: Yasingamer13 سطح ( Level ) شما:12 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ حضور نداشتم از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ حضور نداشتم مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟عالی روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟10 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله
 6. نام واقعی شما: محمد یاسین سن شما:16 نام شما داخل سرور: Yasingamer13 سطح ( Level ) شما:13 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ حضور نداشتم از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ حضور نداشتم روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 10 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله
 7. نام واقعی شما: یاسین سن شما:16 نام شما داخل سرور: Yasingamer13 سطح ( Level ) شما: اخرای لول 12 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ حضور نداشتم از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟حضور نداشتم مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ عالی روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟10 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله
 8. نام واقعی شما:محمدیاسین سن شما:16 نام شما داخل سرور: Yasingamer13 سطح ( Level ) شما:12 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟در هیچ فکشنی حضور نداشتم. از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟در هیچ فکشنی حضور نداشتم. خلاقیت شما در انتشار اخبار و مصاحبه‌های جذاب (به طور کلی کار در این فکشن) چگونه است؟عالی روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟10 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله
 9. نام واقعی شما: یاسین سن شما16 نام شما داخل سرور Yasingamer13 سطح ( Level ) شما:12 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟در هیچ فکشنی حضور نداشتم از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟در هیچ فکشنی حضور نداشتم مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟عالی روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟9 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله
 10. نام واقعی شما: یاسین سن شما:16 نام شما داخل سرور: Yasingamer13 سطح ( Level ) شما:12 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ حضور نداشتم از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ نداشتم مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟GooD روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟12 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟Yes
 11. نام واقعی شما: یاسین سن شما:16 نام شما داخل سرور: Yasingamer13 سطح ( Level ) شما:12 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ حضور نداشتم از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ نداشتم مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟awli روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟13+ آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟bale
 12. نام واقعی شما: یاسین سن شما:16 نام شما داخل سرور: Yasingamer13 سطح ( Level ) شما:12 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ حضور نداشتم از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ حضور نداشتم مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟عالی روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟10 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله
 13. نام واقعی شما: یاسین سن شما: 16 نام شما داخل سرور: Yasingamer13 سطح ( Level ) شما: 12 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ حضور نداشتم از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ حضور نداشتم مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ Nice روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 10 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله
 14. Yasingamer13

  Dm

  نام شما در بازی: Yasingamer13 نام کسی که شما از ایشان شکایت دارید: sajjadx123 اطلاعات اکانتی که از ایشان شکایت دارید(رنک و فکشن/مافیا): civilan lvl 22 فکر کنم یا لول 23 اطلاعات اکانت شما (Level، رنک و فکشن فعلی شما در سرور): lvl 12 civilian توضیحات شکایت: همش دی ام میکنه حتی من تصمیم کرفتم ماشین اجاره کنم که اون موقع دی ام نکنه که بازم دی ام میکنه من نزدیک 12 تا بیمه به خاطر این پلیر از دست دادم و قبلا شکایت کردم و شما گگفتید برخورد میشود. ایا برخورد شما این است که همش دی ام کند؟ مدارک مورد نیاز(فیلم،عکس‌و...): http://uploadb.me/xriurbqq19ty/sssss.rar.html
 15. نام واقعی شما:محمدیاسین سن شما:16 نام شما داخل سرور: Yasingamer13 سطح ( Level ) شما:12 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟در هیچ فکشنی حضور نداشتم. از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟در هیچ فکشنی حضور نداشتم. مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟عالی روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟10 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله
×
×
 • جدید...

اطلاعات مهم

قوانین انجمن