رفتن به مطلب

badboygamer

Member
 • تعداد ارسال ها

  15
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

5 Neutral

درباره badboygamer

 • درجه
  عضو تازه وارد

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. نام واقعی شما:امیرمحمد سن شما:14 نام شما داخل سرور:MRCREEPER سطح ( Level ) شما:10 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟بله مدیک از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟به دلیل ساده بودن و قابل ساخت گان نبود مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟بد نیست روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟روزای تعطیل 15 ساعت و روزای مدرسه 9 ساعت آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله
 2. نام واقعی شما:امیرمحمد سن شما:14 نام شما داخل سرور:MRCREEPER سطح ( Level ) شما:10 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟بله مدیک از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟خیلی ساده بود و نمیتونستم گان بسازم توانایی شما در زمینه آموزش حرفه‌ای (خلبانی، قایق‌رانی‌و...) چگونه است؟خوبه روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟روزای مدرسه 7 ساعت روزای تعطیل 16 ساعت آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله
 3. نام واقعی شما:امیرمحمد سن شما:14 نام شما داخل سرور:MRCREEPER سطح ( Level ) شما:10 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟مدیک از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ساده بودن و نمی شود گان ساخت و اون موقع خیلی درس داشتم توانایی شما در اسپرت و تیونینگ ماشین در چه سطحی است؟خوبه روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟روزای مدرسه 8 ساعت روزای تعطیل 15 ساعت آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله
 4. نام واقعی شما:امیرمحمد سن شما:14 نام شما داخل سرور:MRCREEEPER سطح ( Level ) شما:10 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟medic از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟به دلیل ساده بودن و حوصله سر بر بودن و کم بودن حقوق مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟خوبه روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟زیاد بازی میکنم مثلا ظهرها زیاد و شبا 7 ساعت بازی میکنم و روزای تعطیل 16 ساعت بازی میکنم آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله
 5. نام واقعی شما:امیرمحمد سن شما:14 نام شما داخل سرور:MRCREEPER سطح ( Level ) شما:10 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟مدیک از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟خیلی ساده و حوصله سر بر بود و نمی شد اصلا ساخت مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟خوبه بد نیست روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟روزایی که مدرسه هست زیاد بازی نمیکنم ولی روزای تعطیل زیاد بازی میکنم آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله
 6. نام واقعی شما:امیرمحمد سن شما:14 نام شما داخل سرور:MRCREEPER سطح ( Level ) شما:11 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟مدیک از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟خیلی ساده و حوصله سر بر بود و نمیتونستم گان بسازم مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟خوبه بد نیست روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ظهر و بعدازظهر و شب و روزهای تعطیل همیشه مثل 4 شنبه 5 شنبه و جمعه آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله
 7. نام واقعی شما:امیرمحمد سن شما:14 نام شما داخل سرور:MRCREEPER سطح ( Level ) شما:11 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟بله فکشن مدیک از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟به دلیل ساده بودن و نمیشه گان ساخت مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟خوبه روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟15 ساعت آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله
 8. نام شما در بازی:MRCREEPER رنک شما:1 دلیل استعفا:وقت بازی کردن ندارم و درس و امتحان زیاد دارم از استعفای خود اطمینان کامل دارید؟بله
 9. نام واقعی شما:امیرمحمد سن شما:14 نام شما داخل سرور:MRCREEPER سطح ( Level ) شما:10 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟بله از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟نبودن به مدت زیاد توانایی شما در اسپرت و تیونینگ ماشین در چه سطحی است؟خوبه روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟15 ساعت آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله
 10. نام واقعی شما:امیرمحمد سن شما:14 نام شما داخل سرور:MRCREEPER سطح ( Level ) شما:9 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟بله از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟به دلیل نبودن به مدت زیاد کیکم کردن خلاقیت شما در انتشار اخبار و مصاحبه‌های جذاب (به طور کلی کار در این فکشن) چگونه است؟خوبه بد نیست روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟15 ساعت آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله
 11. نام واقعی شما:امیرمحمد سن شما:14 نام شما داخل سرور:MRCREEPER سطح ( Level ) شما:9 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟بله از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟نبودن به مدت زیاد روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟14 ساعت آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله
 12. نام واقعی شما:امیرمحمد سن شما:14 نام شما داخل سرور:MRCREEPER سطح ( Level ) شما:9 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟بله از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟نبودن به مدت زیاد مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟بد نیست روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟15 ساعت آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله 
 13. نام واقعی شما:امیرمحمد سن شما:14 نام شما داخل سرور:MRCREEPER سطح ( Level ) شما:9 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟بله در فکشن پزشک بودم از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟نبودن به مدت زیاد مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟بدنیست روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟15 ساعت آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله 
 14. نام واقعی شما:امیرمحمد سن شما:14 نام شما داخل سرور:MRCREEPER سطح ( Level ) شما:9 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟آره تو فکشن پزشک بودم ولی چون یه مدت نرفتم کیکم کردن :/ از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟نبودن به مدت زیاد مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟بدنیست روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟15 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله
 15. badboygamer

  شکایت از پلیر

  نام شما در بازی:MRCREEPER نام کسی که شما از ایشان شکایت داریدmusioyakuza: اطلاعات اکانت شما (Level، رنک و فکشن فعلی شما در سرور):من لولم 9 عه فکشنم ندارم توضیحات شکایت:این یارو همش ماشینامو میدوزده مدارک مورد نیاز(فیلم،عکس‌و...):عکس ندارم
×
×
 • جدید...

اطلاعات مهم

قوانین انجمن