emailshayan

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  19
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 Neutral

درباره emailshayan

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

13 بازدید کننده نمایه
 1. اسم شما در بازی؟emailshayan مدت زمانی که شما مرخصی می خواهید؟(چند روز و از چه تاریخی تا چه تاریخی تاریخ شمسی باشد)1 روز مرخصی دلیل شما برای مرخصی ؟(حداکثر 1 خط)زیرا رفتن به شهر دیگر
 2. اسم واقعی شما؟شایان سن واقعی شما؟13 اسم شما در بازی؟emailshayan لول /سطح شما در بازی؟6 در طول روز چقدر بازی می کنید ؟12 ساعت فکشن/ مافیا قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)مدیک بودم که درست حوق نمی داد هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)دادن انواع لیسانس به پلیر های عزیز ایران ام تی ای چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)زیرا من به این فکشن الاقه دارم ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)6
 3. اسم شما در بازی؟emailshayan لول /سطح شما در بازی؟6 ایا کامل درباره استعفای خود تصمیم گرفته اید؟بله به چه دلیل می خواهید از این مافیا/فکشن بروید؟(حداقل 1 خط توضیح) زیرا می خاهم ازو فکشن پلیس بشم از عملکرد لیدر و ساب لیدر این مافیا/فکشن راضی هستید؟(بله/خیر)بله
 4. اسم واقعی شما؟شایان سن واقعی شما؟13 اسم شما در بازی؟emailshayan لول /سطح شما در بازی؟6 در طول روز چقدر بازی می کنید ؟24 saate فکشن/ مافیا قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)مدیک بودم ولی درست حوق نمی داد هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)همینجوری چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)من gunner خیلی خوبی هستم ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)6 به بالا
 5. اسم شما در بازی؟شایات لول /سطح شما در بازی؟6 ایا کامل درباره استعفای خود تصمیم گرفته اید؟بله به چه دلیل می خواهید از این مافیا/فکشن بروید؟(حداقل 1 خط توضیح) زیرا می خاهم ازو فکشن پلیس بشم از عملکرد لیدر و ساب لیدر این مافیا/فکشن راضی هستید؟(بله/خیر)بله
 6. سم واقعی شما؟شایان سن واقعی شما؟13 اسم شما در بازی؟emailshayan لول /سطح شما در بازی؟6 در طول روز چقدر بازی می کنید ؟12 ساعت فکشن/ مافیا قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)تا به حال نبودم هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)بهتر کردن فکشن چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)تیر اندازی ماهری دارم ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)6 به بالا
 7. اسم واقعی شما؟شایان سن واقعی شما؟13 اسم شما در بازی:emailshayan لول /سطح شما در بازی؟6 در طول روز چقدر بازی می کنید ؟12saat فکشن/ مافیا قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)تا به حال در فکشن نبودم هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)درست کردن ماشین های پلیر ها و رعاین نظم در ماشین ها چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)زیرا من به ماشین شلاقه دارم و می خواهم شهر من همه ماشین با صفا داشته باشن ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بمه روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)6 به بالا
 8. اسم واقعی شما؟شایان سن واقعی شما؟13 اسم شما در بازی؟emailshayan لول /سطح شما در بازی؟5 در طول روز چقدر بازی می کنید ؟24ساعت فکشن/ مافیا قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)نبودم هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)بپگرفتن راببری و دزد ها چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)من تیر انداز ماهری هستم ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)6 به بالا
 9. اسم واقعی شما؟شایان سن واقعی شما؟13 اسم شما در بازی؟emailshayan لول /سطح شما در بازی؟5 در طول روز چقدر بازی می کنید ؟24ساعت فکشن/ مافیا قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)تاهالا تو بازی نبودم هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)همینجوری چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)زیرا تیر اندازی ماهری دارم ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)6 به بالا
 10. اسم واقعی شما؟شایان سن واقعی شما؟13 اسم شما در بازی؟emailshayan لول /سطح شما در بازی؟5 در طول روز چقدر بازی می کنید ؟بالای 12 فکشن/ مافیا قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)تاهالا نبودم هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)گرفتن دزد ها چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)تیر اندازی ماهر هستم ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بمه روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)6 به بالا
 11. sina dobare az man test begirid
 12. اسم واقعی شما؟شایان سن واقعی شما؟13 اسم شما در بازی؟emailshayan لول /سطح شما در بازی؟5 در طول روز چقدر بازی می کنید ؟بالای 8 ساعت فکشن/ مافیا قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)تاهالا تو فاکشن نبودم هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)گرفتن دزد ها چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)زیرا من تیر اندازه ماهری هستم ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بمه روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)6 ساعت به بالا
 13. اسم واقعی شما؟shayan سن واقعی شما؟13 اسم شما در بازی؟emailshayan لول /سطح شما در بازی؟5 در طول روز چقدر بازی می کنید ؟balaye 8 فکشن/ مافیا قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)tahala nabodam هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)gereftan dozdan چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)tir andazi man maher ast ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟bale روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)balaye 6
 14. اسم واقعی شما؟شایان سن واقعی شما؟13 اسم شما در بازی؟emailshayan لول /سطح شما در بازی؟5 در طول روز چقدر بازی می کنید ؟بالای8ساعت فکشن/ مافیا قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)تاهالا نبودم هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)گرفتن پلیس ها چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)زیرا من تیرندازی ماهری هستم ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)6
 15. اسم واقعی شما؟شایان سن واقعی شما؟13 اسم شما در بازی؟emailshayan لول /سطح شما در بازی؟5 در طول روز چقدر بازی می کنید؟12 فکشن/ مافیا قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)تاحلا نبودم هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)جون دادن چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)فاکشن قشنگیه ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)8