رفتن به مطلب

STRoNG_BoY

Member
 • تعداد ارسال ها

  13
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 Neutral

درباره STRoNG_BoY

 • درجه
  عضو تازه وارد

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. نام واقعی شما:arsalan سن شما:12 نام شما داخل سرور: STRoNG666 سطح ( Level ) شما: 21 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟MEDIC_SCHOOL_ از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ estefa مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟awli روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 12_13 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله
 2. نام واقعی شما:arsalan سن شما:12 نام شما داخل سرور: STRoNG666 سطح ( Level ) شما: 21 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟MEDIC_SCHOOL از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ estefa مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟awli روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 12_13 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله
 3. نام واقعی شما:arsalan سن شما:12 نام شما داخل سرور:STRoNG666 سطح ( Level ) شما:21 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟School_medic از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟estefa مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟عالی روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟12_13 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله
 4. ام واقعی شما:arsala سن شما:12 نام شما داخل سرور:STRoNG666 سطح ( Level ) شما:20 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید? SCHOLL _MEDIC از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟Estefa مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟awli روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید?12_13 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ble
 5. ناواقعی شما:arsalan سن شما:12 نام شما داخل سرور:STRoNG666 سطح ( Level ) شما:20 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ Medic>sCHool از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ Estefa مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ awli روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 12_13 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله
 6. نام واقعی شما:arsalan سن شما:12 نام شما داخل سرور:STRoNG666 سطح ( Level ) شما:20 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ Medic>sCHool از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ Estefa مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ awli روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 12_13 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله
 7. نام واقعی شما: arsalan سن شما: 12 نام شما داخل سرور: STRoNG_Boy سطح ( Level ) شما: 20 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ medic_school از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ estefa مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ Awlii روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 12_13 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ Kamelan
 8. نام واقعی شما:arsalan سن شما:12 نام شما داخل سرور:STRoNG_Boy سطح ( Level ) شما:20 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید?medic_school از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟estefa مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟awli روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟12_13 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟bale
 9. نام واقعی شما:arsalan سن شما:12 نام شما داخل سرور:STRoNG_Boy سطح ( Level ) شما:20 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟medic _school از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟estefa مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟عالی روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟12_13 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟bale
 10. نام واقعی شما:ارسلان سن شما:12 نام شما داخل سرور:STRoNG_Boy سطح ( Level ) شما:19 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟medic_schol از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟استفا توانایی شما در زمینه آموزش حرفه‌ای (خلبانی، قایق‌رانی‌و...) چگونه است؟عالی روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟12 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله
 11. STRoNG_BoY

  PD

  الکی به من 4کال مید armin666 بوده
 12. نام واقعی شما:arsalan سن شما:12 نام شما داخل سرور:STRoNG_Boy سطح ( Level ) شما:18 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟schol_medic از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید): estefaتوانایی شما در زمینه آموزش حرفه‌ای (خلبانی، قایق‌رانی‌و...) چگونه است:عالی روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟10 آیا قوانوانایی شما در زمینه آموزش حرفه‌ای (خلبانی، قایق‌رانی‌و...) چگونه است:عالی روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟10ین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟are
 13. نام واقعی شما:arsalan سن شما:12 نام شما داخل سرور:STRoNG_BOY سطح ( Level ) شما:18 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟medic_school از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟estefa خلاقیت شما در انتشار اخبار و مصاحبه‌های جذاب (به طور کلی کار در این فکشن) چگونه است؟ عالی روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستیید:10 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟bale
×
×
 • جدید...

اطلاعات مهم

قوانین انجمن