خوش آمدید به ایران ام تی ای

برای دسترسی به تمام ویژگی های ما، ثبت نام کنید. پس از ثبت نام و ورود به سیستم، شما می توانید با ارسال محتوای خود و یا پاسخ دادن به محتوای موجود به این سایت کمک کنید. شما قادر خواهید بود مشخصات خود را سفارشی کنید، امتیازات اعتباری را به عنوان پاداش برای ارسال محتوا دریافت کنید، در عین حال با سایر اعضا از طریق صندوق پستی خصوصی خود، و همچنین خیلی بیشتر ارتباط برقرار کنید!

پس از ورود به سیستم، این پیام حذف خواهد شد.

DEATHSHADOW

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  25
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

 • روز های برد

  1

تمامی ارسال های DEATHSHADOW

 1. در خواست عضویت در مافیای اونجرز

  اسم واقعی شما؟mahdi سن واقعی شما؟ 17 اسم شما در بازی؟ death shadow لول /سطح شما در بازی؟ 14 در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 6 فکشن/ مافیا قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ azeroth هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟ علاقه چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟ علاقه به مافیا و پول ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟3
 2. درخواست استعفای مافیای ازروس

  amir1381 درخواست شما قبول شد
 3. در خواست عضویت در مافیای ازروس

  amirhossein درخواست شما رد شد
 4. درخواست استعفای مافیای ازروس

  ehsanghamnavaz درخواست شما قبول شد
 5. در خواست عضویت در مافیای ازروس

  amirhossein درخواست شما رد شد
 6. در خواست عضویت در مافیای ازروس

  dadmehr درخواست شما قبول شد. آماده تست عملی باشید.
 7. در خواست عضویت در مافیای ازروس

  cloner درخواست شما رد شد
 8. در خواست عضویت در مافیای ازروس

  AhmaD amir1381 XxPOWERxX درخواست شما قبول شد. آماده تست عملی باشید.
 9. در خواست عضویت در مافیای ازروس

  mrmaster درخواست شما قبول شد. آماده تست عملی باشید.
 10. در خواست عضویت در مافیای ازروس

  ehsanghamnavaz پست شما قبول شد اماده تست باشید
 11. اسم شما در بازی ؟ DEATH SHADOW سابقه حضور در فکشن/مافیا؟(اگر دارید توضیح دهید ندارید بنویسید ندارم) بله عکس از قسمت پروفایل خود واقع در تبلت در بازی به چه دلیل می خواهید وارد این تیم شوید؟(حداقل 1 خط توضیح) واسه لیدری AZEROTH وقوی کردن فکشن آیا شما تمامی شرایط و قوانین را مطالعه کردید و اگاهی کامل دارید؟ بله
 12. در خواست عضویت در مافیای ازروس

  اسم واقعی شما؟mahdi سن واقعی شما؟ 17 اسم شما در بازی؟ death shadow لول /سطح شما در بازی؟ 13 در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 8 فکشن/ مافیا قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ خبر نگار گارد ملی مافیا دارک هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟ قوی کردن فکشن چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟ زیرا گانر خوبی هستم و میخوام همه بشناسن منو ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟6
 13. درخواست استعفای مافیا یاکوزا

  اسم شما در بازی؟DEATH SHADOW لول /سطح شما در بازی؟13 ایا کامل درباره استعفای خود تصمیم گرفته اید؟بله به چه دلیل می خواهید از این مافیا/فکشن بروید؟دلایل خواستی از عملکرد لیدر و ساب لیدر این مافیا/فکشن راضی هستید؟ خیر
 14. درخواست استعفای مافیا یاکوزا

  اسم شما در بازی؟DEATH SHADOW لول /سطح شما در بازی؟12 ایا کامل درباره استعفای خود تصمیم گرفته اید؟بله به چه دلیل می خواهید از این مافیا/فکشن بروید؟دلایل خواستی از عملکرد لیدر و ساب لیدر این مافیا/فکشن راضی هستید؟ خیر
 15. در خواست عضویت در مافیای یاکوزا

  م واقعی شما؟mahdi سن واقعی شما؟ 17 اسم شما در بازی؟ death shadow لول /سطح شما در بازی؟ 11 در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 6 فکشن/ مافیا قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ خبر نگار گارد ملی مافیا دارک هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟ علاقه چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟ علاقه به مافیا و پول ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟3
 16. در خواست عضویت در فکشن گارد ملی

  اسم واقعی شما؟مهدی سن واقعی شما؟ 17 اسم شما در بازی؟ DEATH SHADOW لول /سطح شما در بازی؟ 12 در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 6 فکشن/ مافیا قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ دارک سنتیس گارد ملی خبر نگار هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟ کمک به قوانین چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟ زیرا دوستان زیادی در ان دارم و کمک به سرور ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟ 3
 17. در خواست عضویت در مافیای فیوری

  اسم واقعی شما؟mahdi سن واقعی شما؟ 17 اسم شما در بازی؟ death shadow لول /سطح شما در بازی؟ 11 در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 6 فکشن/ مافیا قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟ علاقه چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟ علاقه به مافیا و پول ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟۱
 18. در خواست عضویت در مافیای دارک سینتس

  اسم واقعی شما؟mahdi سن واقعی شما؟ 17 اسم شما در بازی؟ death shadow لول /سطح شما در بازی؟ 11 در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 6 فکشن/ مافیا قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟ علاقه چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟ علاقه به مافیا و پول ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟3
 19. در خواست عضویت در مافیای اف ام اس

  اسم واقعی شما؟mahdi سن واقعی شما؟ 17 اسم شما در بازی؟ death shadow لول /سطح شما در بازی؟ 11 در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 6 فکشن/ مافیا قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟ علاقه چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟ علاقه به مافیا و پول ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟۱
 20. در خواست عضویت در مافیای ازروس

  اسم واقعی شما؟mahdi سن واقعی شما؟ 17 اسم شما در بازی؟ death shadow لول /سطح شما در بازی؟ 11 در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 6 فکشن/ مافیا قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ خبر نگار گارد ملی مافیا دارک هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟ علاقه چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟ علاقه به مافیا و پول ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟3
 21. در خواست عضویت در مافیای اونجرز

  اسم واقعی شما؟mahdi سن واقعی شما؟ 17 اسم شما در بازی؟ death shadow لول /سطح شما در بازی؟ 11 در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 6 فکشن/ مافیا قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ خبر نگار گارد ملی مافیا دارک هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟ علاقه چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟ علاقه به مافیا و پول ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟3
 22. در خواست عضویت در مافیای یاکوزا

  اسم واقعی شما؟mahdi سن واقعی شما؟ 17 اسم شما در بازی؟ death shadow لول /سطح شما در بازی؟ 11 در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 6 فکشن/ مافیا قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ خبر نگار گارد ملی مافیا دارک هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟ علاقه چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟ علاقه به مافیا و پول ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟3
 23. گزارش های هفتگی خبرنگار

  نام شما در بازی:DEATH SHADOW رنک شما: 1 چند هفته خبرنگار بودید؟ 1 لینک گزارشات:http://s8.picofile.com/file/8311978684/MAhdi.rar.html
 24. در خواست عضویت در موسسه خبرنگاری

  اسم واقعی شما؟ مهدی سن واقعی شما؟ 17 اسم شما در بازی؟ DEATH SHADOW لول /سطح شما در بازی؟ 5 در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 7 فکشن/ مافیا قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ نداشتم هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟ برای پیشرفت و جمع کردن پول چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟ دوستان توصیه کردن ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ خیر روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟ 4
 25. در خواست عضویت در مافیای فیوری

  اسم واقعی شما؟mahdi سن واقعی شما؟ اسم شما در بازی؟17 لول /سطح شما در بازی؟5 در طول روز چقدر بازی می کنید ؟5 فکشن/ مافیا قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ nadashtam(اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود).... هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)لیدر خوبی دارد و ممبر های خوب چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟بهترین مافیا و بهترین ممبر ها (حداقل 1 خط توضیح) ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)2

مگا فوتر

شما می توانید این محتوا را در داخل پنل خود در ویرایش قالب پیکربندی کنید.

درباره ما

شما می توانید این محتوا را در داخل پنل خود در ویرایش قالب پیکربندی کنید.