رفتن به مطلب

safari1382

Member
 • تعداد ارسال ها

  63
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

1 Neutral

درباره safari1382

 • درجه
  عضو معمولی

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. نام واقعی شما:محمد سن شما:16 نام شما داخل سرور:Safari2003 سطح ( Level ) شما:21 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟مدیک و نیوز از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟استعفا روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟9 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله به طور کامل
 2. نام واقعی شما:محمد سن شما:16 نام شما داخل سرور:Safari2003 سطح ( Level ) شما:20 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟Medic and NR از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟استعفا مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟عالی روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟12 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله به طورکامل
 3. نام واقعی شما:محمد سن شما:16 نام شما داخل سرور:Safari2003 سطح ( Level ) شما:20 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟مدیک و نیوز از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟استعفا مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟عالی روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟11 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله به طورکامل
 4. نام واقعی شما:محمد سن شما:16 نام شما داخل سرور:Safari2003 سطح ( Level ) شما:20 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟Medic and News reporter از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟استعفا توانایی شما در اسپرت و تیونینگ ماشین در چه سطحی است؟عالی روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟11 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله به طورکامل
 5. نام واقعی شما:محمد سن شما:16 نام شما داخل سرور:Safari2003 سطح ( Level ) شما:20 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟Medic and News reporter از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟استعفا مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟عالی روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟11 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله به طور کامل
 6. نام شما در بازی:Safari2003 رنک شما:1 دلیل استعفا:ظایع شدن حق از استعفای خود اطمینان کامل دارید؟120 %
 7. نام شما در بازی:ِSafari2003 رنک شما:1 دلیل استعفا:تغییر فکشن از استعفای خود اطمینان کامل دارید؟بله اطمینان دارم
 8. نام واقعی شما:محمد سن شما:16 نام شما داخل سرور:Safari2003 سطح ( Level ) شما:19 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟مدیک از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟استعفا مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟عالی روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟9 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟لاه به طور کامل
 9. نام واقعی شما:محمد سن شما:16 نام شما داخل سرور:Safari2003 سطح ( Level ) شما:19 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟مدیک از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟استعفا خلاقیت شما در انتشار اخبار و مصاحبه‌های جذاب (به طور کلی کار در این فکشن) چگونه است؟عالی روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟9 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله به طورکامل
 10. نام واقعی شما:محمد سن شما:16 نام شما داخل سرور:Safari2003 سطح ( Level ) شما:19 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟مدیک از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟استعفا خلاقیت شما در انتشار اخبار و مصاحبه‌های جذاب (به طور کلی کار در این فکشن) چگونه است؟عالی روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟9 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله به طور کامل