Saleh

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  15
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

1 Neutral

درباره Saleh

 • درجه
  عضو
 1. گزارش های هفتگی گارد ملی

  نام شما در بازی:_Saleh_ رنک شما:6(Sub-Leader) چند هفته در گارد ملی بوده اید؟4 لینک گزارشات: http://s9.picofile.com/file/8321806368/Gozaresh_kar.rar.html تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Arrest , Kill Rober و ...)27
 2. گزارش های هفتگی گارد ملی

  نام شما در بازی:_Saleh_ رنک شما:1 چند هفته در گارد ملی بوده اید؟1 لینک گزارشات:http://s8.picofile.com/file/8320709776/Saleh.rar.html تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Arrest , Kill Rober و ...)19
 3. !!!!WANTED BI MORED

 4. در خواست عضویت در فکشن گارد ملی

  اسم واقعی شما؟صالح سن واقعی شما؟14 اسم شما در بازی؟_saleh_ لول /سطح شما در بازی؟13 در طول روز چقدر بازی می کنید ؟3‌ساعت به بالا فکشن/ مافیا قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)NG به دلیل شروع امتحانات هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)برای کسب در امد و کمک به بقیه چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)چون قبلا هم توی این فکشن بودم ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)1
 5. در خواست عضویت در فکشن گارد ملی

  اسم واقعی شما؟صالح سن واقعی شما؟14 اسم شما در بازی؟_saleh_ لول /سطح شما در بازی؟13 در طول روز چقدر بازی می کنید ؟3‌ساعت به بالا فکشن/ مافیا قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)NG به دلیل شروع امتحانات هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)برای کسب در امد و کمک به بقیه چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)چون قبلا هم توی این فکشن بودم ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)1
 6. در خواست عضویت در مافیای دارک سینتس

  سم واقعی شما؟صالح سن واقعی شما؟14 اسم شما در بازی؟_saleh_ لول /سطح شما در بازی؟13 در طول روز چقدر بازی می کنید ؟3 به بالا فکشن/ مافیا قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)NG به دلیل شروع امتحانات هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)برای کسب در امد چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) چون مافیا رو دوست دار م ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)1
 7. در خواست عضویت در موسسه خبرنگاری

  سم واقعی شما؟صالح سن واقعی شما؟14 اسم شما در بازی؟_saleh_ لول /سطح شما در بازی؟12 در طول روز چقدر بازی می کنید ؟3 به بالا فکشن/ مافیا قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)NG به دلیل شروع امتحانات هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)برای کسب در امد و کمک به بقیه چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)چون قبلا هم توی این فکشن بودم ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)1
 8. در خواست عضویت در موسسه خبرنگاری

  اسم واقعی شما؟صالح سن واقعی شما؟14 اسم شما در بازی؟_saleh_ لول /سطح شما در بازی؟12 در طول روز چقدر بازی می کنید ؟3 به بالا فکشن/ مافیا قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)NG به دلیل شروع امتحانات هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)برای کسب در امد و کمک به بقیه چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)چون قبلا هم توی این فکشن بودم ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)30 دقیقه به بالا
 9. شکایت از _saleh_

  وقتی با سرعت فرار میکنند چطوری من اخطار بدم!؟
 10. درخواست استعفای فکشن گارد ملی

  اسم شما در بازی؟_Saleh_ لول /سطح شما در بازی؟8 ایا کامل درباره استعفای خود تصمیم گرفته اید؟بله به چه دلیل می خواهید از این مافیا/فکشن بروید؟(حداقل 1 خط توضیح) به دلیل شروع امتحانات ترم از عملکرد لیدر و ساب لیدر این مافیا/فکشن راضی هستید؟(بله/خیر)بله
 11. مرخصی

  اسم شما در بازی؟_Saleh_ مدت زمانی که شما مرخصی می خواهید؟(چند روز و از چه تاریخی تا چه تاریخی تاریخ شمسی باشد) یک ماه از تاریخ /96/30/9 تا 96/10/21 دلیل شما برای مرخصی ؟(حداکثر 1 خط)امتحانات ترم
 12. گزارش های هفتگی گارد ملی

  نام شما در بازی:_Saleh_ رنک شما:1 چند هفته در گارد ملی بوده اید؟ تغریبا1 هفته لینک گزارشات: http://s9.picofile.com/file/8314841718/gozarsh_kar.rar.html تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق:12 عدد (شامل Arrest , Kill Rober و ...)
 13. در خواست عضویت در فکشن گارد ملی

  اسم واقعی شما؟صالح سن واقعی شما؟14 اسم شما در بازی؟_Saleh_ لول /سطح شما در بازی؟7 در طول روز چقدر بازی می کنید ؟بیشتر از 2 ساعت فکشن/ مافیا قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)نیوز بود و به دلیل مشکل اینترنت برای چند روز کیک شدم هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)دوست دارم جزو کسانی باشم که نظم رو برقرار میکنند چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)چون قبلا هم توی یک سرور دیگه توی این فکشن بودم ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله تسلط دارم روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)30دقیقه
 14. گزارش های هفتگی خبرنگار

  نام شما در بازی:_Saleh_ رنک شما:1 چند هفته خبرنگار بودید؟1 هفته لینک گزارشات: تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Live,Ad, و ...)13
 15. در خواست عضویت در موسسه خبرنگاری

  اسم واقعی شما؟صالح سن واقعی شما؟14 اسم شما در بازی؟_saleh_ لول /سطح شما در بازی؟5 در طول روز چقدر بازی می کنید ؟2 به بالا فکشن/ مافیا قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)نداشتم هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)دوست دارم یه کاریه ای باشم چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)چون توی چند سرور دیگه هم توی این فکشن بودم ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟تغریبا روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)20 دقیقه به بالا