رفتن به مطلب

Ahmad_Gamer

Member
 • تعداد ارسال ها

  24
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 Neutral

1 دنبال کننده

درباره Ahmad_Gamer

 • درجه
  عضو تازه وارد

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. نام واقعی شما: Abbasi سن شما:20 نام شما داخل سرور:Ahmad_Gamer سطح ( Level ) شما:13 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟None از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟none روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟6+ آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟Yes
 2. نام واقعی شما:Abbasi سن شما:20 نام شما داخل سرور: Ahmad_Gamer سطح ( Level ) شما:13 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید? هیچ از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟نبودم روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟9 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟آره
 3. نام واقعی شما:Abbasi سن شما: 20 نام شما داخل سرور: Ahmad_Gamer سطح ( Level ) شما:12. سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟هیچ از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ننبوده ام مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟خوب روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟۷تا ۸ ساعت و شبانه آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله
 4. نام واقعی شما: عباسی سن شما: 20 نام شما داخل سرور: Ahmad_Gamer سطح (Level) شما: 20 سابقه حضور در چه فکشن هایی را داشتید؟ هیچ فکشنی از آخرین فکشن خود به چه دلیلی خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنیحضور نداشتید ذکر کنید)؟ فکشنی نداشتم مهارت رانندگی و تیر اندازی شما در چه سطحی است؟ رانندگیم عالیه و تیر اندازیم خوبه روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه روز آنلاین هستید؟ 6 ساعت و شبانه بازی میکنم آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده اید؟ بله
 5. نام واقعی شما: Abbasi سن شما: 20 نام شما داخل سرور: Ahmad_Gamer سطح ( Level ) شما: 11 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ هیچ از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ هیچ مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ رانندگیم حرف نداره.تیر اندازیمم خوبه روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ ۶ ساعت و شبانه آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله
 6. نام واقعی شما: Abbasi سن شما:20 نام شما داخل سرور:Ahmad_Gamer سطح ( Level ) شما:11 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟None از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟None مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟Awli روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟6+ Va shabane آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟Bale
 7. نام واقعی شما: Abbasi سن شما: 20 نام شما داخل سرور: Ahmad_Gamer سطح ( Level ) شما: 20 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ نبودم از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ نداشتم مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ عالی و حرف نداره روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 5 تا 7 ساعت و معمولا شبانه آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله به طور کامل
 8. نام واقعی شما: Abbasi سن شما:20 نام شما داخل سرور:Ahmad_Gamer سطح ( Level ) شما:10 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟None مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟عالی روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟5 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله
 9. نام واقعی شما: Abbasi سن شما:20 نام شما داخل سرور:Ahmad_Gamer سطح (level) شما:10 سابقه حضور در چه فکشن هایی را داشتید؟نداشتم از اخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید ذکر کنید)؟ نداشتم مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ عالی روزانه چند ساعت و حددودا چه زمانی از شبانه روز انلاین هستید؟5 الی 7 ساعت آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده اید؟بله
 10. نام واقعی شما: Abbasi سن شما:20 نام شما داخل سرور:Ahmad_Gamer سطح (level) شما:10 سابقه حضور در چه فکشن هایی را داشتید؟ نداشتم از اخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید ذکر کنید)؟ نداشتم مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ عالی روزانه چند ساعت و حددودا چه زمانی از شبانه روز انلاین هستید؟5 الی 7 ساعت آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده اید؟بله
 11. نام واقعی شما:Abbasi سن شما:20 نام شما داخل سرور:Ahmad_Gamer سطح ( Level ) شما:10 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟هیچ از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟اصلا سابقه نداشتم مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟تیر اندازی متوسط به بالا رانندگی فوق‌العاده عالی روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟5ساعت و شبانه آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله به طور كامل
 12. نام واقعی شما: Abbasi سن: 20 نام شما داخل سرور: Ahmad_Gamer سطح ( Level ) شما: 10 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟اولین بارمه از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟من تابحال داخل فکشنی نبودم روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 5 ساعت و شب آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله
 13. نام واقعی شما: Abbasi سن: 20 نام شما داخل سرور: Ahmad_Gamer سطح ( Level ) شما: 10 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟اولین بارمه از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟من تابحال داخل فکشنی نبودم روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 5 ساعت و شب آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله
 14. نام واقعی شما: Abbasi سن شما: 20 نام شما داخل سرور: Ahmad_Gamer سطح ( Level ) شما: 9 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ نداشتم از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ نداشتم روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ شبانه 5~6 ساعت آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله به طور کامل
 15. نام واقعی شما: Abbasi سن شما: 20 نام شما داخل سرور: Ahmad_Gamer سطح ( Level ) شما: 9 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ نداشتم از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ نداشتم مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ خوب رو به بالا روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 3 تا 4 ساعت معمولا شبانه آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله به طور کامل
×
×
 • جدید...

اطلاعات مهم

قوانین انجمن