رفتن به مطلب

parsa12

Member
 • تعداد ارسال ها

  9
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 Neutral

درباره parsa12

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. رای عضویت در پزشک، فرم زیر را به دقت پر کنید و از طریق "ارسال پاسخ به این موضوع" برای ما ارسال کنید. نام واقعی شما:پارسا سن شما:17 نام شما داخل سرور:salehi22 سطح ( Level ) شما:level6 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتی از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتی روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟3تا6 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله
 2. نام واقعی شما:پارسا سن شما:17 نام شما داخل سرور:salehi22 سطح ( Level ) شما:5 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟هیچی از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟هیچی توانایی شما در زمینه آموزش حرفه‌ای (خلبانی، قایق‌رانی‌و...) چگونه است؟عالی روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟3تا6 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله
 3. نام واقعی شما:پارسا سن شما:17 نام شما داخل سرور:salehi22 سطح ( Level ) شما:5 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟هیچی از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟هیچی توانایی شما در زمینه آموزش حرفه‌ای (خلبانی، قایق‌رانی‌و...) چگونه است؟عالی روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟3تا6 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله
 4. نام واقعی شما:پارسا سن شما:17 نام شما داخل سرور:salehi22 سطح ( Level ) شما:5 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟هیچی از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟هیچی مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟خوب روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟3تا 6 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله
 5. نام واقعی شما:پارسا سن شما:17 نام شما داخل سرور:salehi22 سطح ( Level ) شما:5 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟id]d از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟id]d مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟o,f روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟3تا 6 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله
 6. نام واقعی شما:پارسا سن شما:17 نام شما داخل سرور:salehi22 سطح ( Level ) شما:5 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟هیچکدام از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتم روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟3-5 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله
 7. نام واقعی شما:پارسا صالحی سن شما:17 نام شما داخل سرور:salehi22 سطح ( Level ) شما:4 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟هیچی از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ هیچی مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟خوبه روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟معلوم نمی کند آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله
 8. نام واقعی شما:پارسا سن شما:17 نام شما داخل سرور:salehi22 سطح ( Level ) شما:4 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟نداشتم از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟نداشتم تا الان مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟متوسط رو به بالا روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟معلوم نمی کوند آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله کامل
×
×
 • جدید...

اطلاعات مهم

قوانین انجمن