PoUyAMcP

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  29
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 Neutral

درباره PoUyAMcP

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

46 بازدید کننده نمایه
 1. اسم واقعی شما؟ pouya سن واقعی شما؟ 14 اسم شما در بازی؟ pouya_mcp لول /سطح شما در بازی؟ 21 در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 24 فکشن/ مافیا قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) fury be dalil nadasht leader هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) in fac dost darm چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) leader khob member haye bahal ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ bale روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 3/5
 2. اسم واقعی شما؟ pouya سن واقعی شما؟ 14 اسم شما در بازی؟ pouya_mcp لول /سطح شما در بازی؟ 20 در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 24 فکشن/ مافیا قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) fury be dalil nadasht leader هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) fac khobie چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) hoghogh khob v member khob ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ bale روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 3/5
 3. اسم واقعی شما؟ pouya سن واقعی شما؟ 14 اسم شما در بازی؟ pouya_mcp لول /سطح شما در بازی؟ 20 در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 24 فکشن/ مافیا قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) fury bod be dalil nadashtn leader هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) in faction kheyli dost darm چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) leader khb v member haye khob ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ bale روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 3/5
 4. اسم شما در بازی؟ pouya_mcp لول /سطح شما در بازی؟ 20 ایا کامل درباره استعفای خود تصمیم گرفته اید؟ بله به چه دلیل می خواهید از این مافیا/فکشن بروید؟(حداقل 1 خط توضیح) به دلیل اینکه لیدرش علیرضا دیموت شد و من اینجا نمیمونم از عملکرد لیدر و ساب لیدر این مافیا/فکشن راضی هستید؟(بله/خیر) بله
 5. اسم شما در بازی؟ pouya_mcp مدت زمانی که شما مرخصی می خواهید؟(چند روز و از چه تاریخی تا چه تاریخی تاریخ شمسی باشد) 3 دلیل شما برای مرخصی ؟(حداکثر 1 خط) برای مسافرت میرم جایی و نمیتونم بیام
 6. اسم شما در بازی؟ pouya_mcp لول /سطح شما در بازی؟ 20 ایا کامل درباره استعفای خود تصمیم گرفته اید؟ بله به چه دلیل می خواهید از این مافیا/فکشن بروید؟(حداقل 1 خط توضیح) به خاطر اینکه کم انلاین هستن و حقوق هارو دیر میدن از عملکرد لیدر و ساب لیدر این مافیا/فکشن راضی هستید؟(بله/خیر) بله در حد متوسط
 7. اسم واقعی شما؟ pouya سن واقعی شما؟ 14 اسم شما در بازی؟ pouya_mcp لول /سطح شما در بازی؟ 19 در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 13 فکشن/ مافیا قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) dark saints bod haminjori raftm هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) bala bordn in faction چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) hoghogh khob va member haye khob ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ bale روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 3/5
 8. اسم واقعی شما؟ pouya سن واقعی شما؟ 14 اسم شما در بازی؟ pouya_mcp لول /سطح شما در بازی؟ 19 در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 13 فکشن/ مافیا قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) dark saints bod v haminjori raftm هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) bala bordn in faction چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) hoghogh khob v adm haye khob ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ bale روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 3/5
 9. اسم شما در بازی؟ pouya_mcp لول /سطح شما در بازی؟ 19 ایا کامل درباره استعفای خود تصمیم گرفته اید؟ بله به چه دلیل می خواهید از این مافیا/فکشن بروید؟(حداقل 1 خط توضیح) همینجوری از عملکرد لیدر و ساب لیدر این مافیا/فکشن راضی هستید؟(بله/خیر) بله
 10. اسم شما در بازی ؟ pouya_mcp سابقه حضور در فکشن/مافیا؟(اگر دارید توضیح دهید ندارید بنویسید ندارم) medic , nr , dark saints عکس از قسمت پروفایل خود واقع در تبلت در بازی (به صورت اپلود شده و لینک قرار دهید) http://s6.uplod.ir/i/00911/9yiupeizhy5j.png به چه دلیل می خواهید وارد این تیم شوید؟(حداقل 1 خط توضیح) میخوام برای لیدری ng پست بزارم آیا شما تمامی شرایط و قوانین را مطالعه کردید و اگاهی کامل دارید؟ بله
 11. اسم واقعی شما؟ پویا سن واقعی شما؟ 14 اسم شما در بازی؟ pouya_mcp لول /سطح شما در بازی؟ 17 در طول روز چقدر بازی می کنید ؟13 فکشن/ مافیا قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) dashtm ama man man be in faction alaghe darm هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) komk be in faction چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) chon leader khobi dare ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ bale روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 4/5
 12. اسم واقعی شما؟ pouya سن واقعی شما؟ 14 اسم شما در بازی؟ pouya_mcp لول /سطح شما در بازی؟ 17 در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 13 فکشن/ مافیا قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) faction ghabli nr bod ama man mafia dost darm هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) komk be in faction va bala bordn parcham چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) chon besyar az leader in fac razi hastm va mikham be in fac berm ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ bale روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 4/5
 13. اسم واقعی شما؟ پویا سن واقعی شما؟ 14 اسم شما در بازی؟ pouya_mcp لول /سطح شما در بازی؟ 17 در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 13 فکشن/ مافیا قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) از فکشن مافیا خوشم میاد هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) کمک به فکشن چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) از این فکشن دوست دارم ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) ۴/۵
 14. اسم واقعی شما؟ سن واقعی شما؟ پویا اسم شما در بازی؟ pouya_mcp لول /سطح شما در بازی؟ 17 در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 12 فکشن/ مافیا قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) news reporter همین جوری اومدم بیرون هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) از این فکشن خوشم میاد چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) از فکشن راضیم ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 4/5
 15. اسم شما در بازی؟ pouya_mcp لول /سطح شما در بازی؟ 16 ایا کامل درباره استعفای خود تصمیم گرفته اید؟ بله به چه دلیل می خواهید از این مافیا/فکشن بروید؟(حداقل 1 خط توضیح) به دلیل اینکه کم میام سرور از عملکرد لیدر و ساب لیدر این مافیا/فکشن راضی هستید؟(بله/خیر) بله