رفتن به مطلب

amirnohd

Member
 • تعداد ارسال ها

  49
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

4 Neutral

درباره amirnohd

 • درجه
  عضو تازه وارد

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. amirnohd

  فحاشی یک پسر بچه (:

  نام شما در بازی:Amir_Nohd نام کسی که شما از ایشان شکایت دارید:Haman5 اطلاعات اکانتی که از ایشان شکایت دارید(رنک و فکشن/مافیا): Name: Haman5 | Level: 7 | Faction: Civilian(0) اطلاعات اکانت شما (Level، رنک و فکشن فعلی شما در سرور): Name: Amir_Nohd | Level: 17 | Faction: Civilian(0) توضیحات شکایت: فحاشی فیلمش هست چک کنید مدارک مورد نیاز(فیلم،عکس‌و...): http://uupload.ir/view/x0z0_2020-03-18_13-52-16-cut-cut.avi/
 2. نام واقعی شما: امیر سن شما:19 نام شما داخل سرور: Amir_Nohd سطح ( Level ) شما:17 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟Pd-Ng_Medic-Mafia از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟تایم پلی نداشتن مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟بسیار عالی روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟7 صبح تا 12 شب آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله , به طور کامل و صد در صد
 3. نام واقعی شما:امیر سن شما:19 نام شما داخل سرور:amirnohd سطح ( Level ) شما:17 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟Pd-Mafia-Ng-moalem-Mechanic از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟تایم پلی نداشتن توانایی شما در اسپرت و تیونینگ ماشین در چه سطحی است؟بسیار عالی روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 7 صبح تا 12 شب آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله , بخ طور کامل
 4. نام واقعی شما:امیر سن شما:19 نام شما داخل سرور:Amir_Nohd سطح ( Level ) شما:17 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟Pd-MAfia-Moalem-Ng از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟تایم پلی نداشتن مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟بسیار عالی روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟7تا 12 شب آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله , به طور کامل
 5. نام واقعی شما:امیر سن شما:19 نام شما داخل سرور:Amir_Nohd سطح ( Level ) شما:17 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟Pd-MAfia-Moalem-Ng از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟تایم پلی نداشتن مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟بسیار عالی روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟7تا 12 شب آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله , به طور کامل
 6. نام واقعی شما:امیر سن شما:19 نام شما داخل سرور:Amir_Nohd سطح ( Level ) شما:17 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟Pd-Medic-Moalem-Fbi-Ng از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ فعال نبودن مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟بسیار عالی روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟7صبخ تا 12 شب آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله,به طور کامل و صد در صد
 7. نام واقعی شما:امیر سن شما:19 نام شما داخل سرور:Amir_Nohd سطح ( Level ) شما:18 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟Pd R1-Moalem Sub-Medic R1- از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟انلاین نبودن مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟عالی روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟+10 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله به طور کامل و صد در صد
 8. نام واقعی شما:امیر سن شما:19 نام شما داخل سرور:Amir_Nohd سطح ( Level ) شما:19 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟Pd<R1-Medic-Moalem از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟آنلاین نبودن بدون مرخصی مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟عالی روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟12 تا 6 صبح آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله. به طور کامل و صد در صد
 9. نام واقعی شما:امیر سن شما:19 نام شما داخل سرور:Amir_Nohd سطح ( Level ) شما: 16 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ Pd-Moalem-Medic از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟آنلاین نبودن مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟بسیارعالی روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟12تا 6صبح آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله. به طور کامل و صد در صد
 10. نام واقعی شما:امیر سن شما:19 نام شما داخل سرور:Amir_Nohd سطح ( Level ) شما:16 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ Medic-Pd-Moalem از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟آنلاین نبودن توانایی شما در زمینه آموزش حرفه‌ای (خلبانی، قایق‌رانی‌و...) چگونه است؟بسیارعالی روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟12تا 6 صبح آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟به طور کامل و صد در صد
 11. نام واقعی شما:امیر سن شما:19 نام شما داخل سرور:Amir_Nohd سطح ( Level ) شما:16 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟Pd-medic-Moalem از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟آنلاین نبودن بدون مرخصی توانایی شما در اسپرت و تیونینگ ماشین در چه سطحی است؟بسیار عالی روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟12ظهر تا 6 صبح آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله . به طور کامل و صد در صد
 12. نام واقعی شما:امیر سن شما:19 نام شما داخل سرور: Amir_Nohd سطح ( Level ) شما:16 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟Pd-Moalem-Medic از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟فعال نبودن بدون مرخصی مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟بسیار عالی روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟12تا 6 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله به طور کامل و صد در صد
 13. نام واقعی شما:امیر سن شما:19 نام شما داخل سرور:Amir_Nohd سطح ( Level ) شما:16 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟Medic-Moalem--Pd از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟Medic-حضور نداشتن در فکشن بدون مرخصی مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟عالی روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟12 تا 6 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله به طور کامل و صد در صد
 14. amirnohd

  شکایت از پلیس و پلیر

  نام شما در بازی: Amir_Nohd نام کسی که شما از ایشان شکایت دارید:IRan_Higher اطلاعات اکانتی که از ایشان شکایت دارید(رنک و فکشن/مافیا):Pd اطلاعات اکانت شما (Level، رنک و فکشن فعلی شما در سرور):Level 15-Civilian توضیحات شکایت:منو گرفته بودن تند تند تیزر میزد و CMd میزدن رو من پیگیری کنید مدارک مورد نیاز(فیلم،عکس‌و...):http://uupload.ir/view/huj2_ssss.rar/
×
×
 • جدید...

اطلاعات مهم

قوانین انجمن