رفتن به مطلب

mahdi_pc1

Member
 • تعداد ارسال ها

  16
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 Neutral

درباره mahdi_pc1

 • درجه
  عضو تازه وارد

آخرین بازدید کنندگان نمایه

38 بازدید کننده نمایه
 1. نام واقعی شما:سید مهدی سن شما:23 نام شما داخل سرور:mahdi_pc1 سطح ( Level ) شما:15 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟school از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟استعفا دادم به دلیل خسته شدن از فکشن معلم مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟10/10 روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟6 ساعت , از ساعت 19 الی 13 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله
 2. نام واقعی شما: سید مهدی سن شما:23 نام شما داخل سرور:mahdi_pc1 سطح ( Level ) شما:15 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟school از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟استعفا دادم به دلیل خسته شدن از فکشن معلم مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟10/10 روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟6 ساعت , از ساعت 19الی13 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله
 3. نام واقعی شما:مهدی سن شما:23 نام شما داخل سرور:mahdi_pc1 سطح ( Level ) شما:15 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟School از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟استفا مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟10/10 روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟حداقل 14 ساعت 22الی15و 10الی2 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله
 4. نام واقعی شما:مهدی سن شما:23 نام شما داخل سرور:mahdi_pc1 سطح ( Level ) شما:15 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟School از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟استفا خسته شدن از فکشن معلم مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟10/10 روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟حداقل 14 ساعت 22 الی 15 و 6 الی 2 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله
 5. نام واقعی شما:مهدی سن شما:23 نام شما داخل سرور:mahdi_pc1 سطح ( Level ) شما:15 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟School Instructor از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟استفا به دلیل درآمد کم مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟تیراندازی 10/10 رانندگی 10/10 روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟حداقل 14 ساعت 10الی2 22الی15 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله
 6. نام واقعی شما:مهدی سن شما:23 نام شما داخل سرور:mahdi_pc1 سطح ( Level ) شما:15 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟School Instructor از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟استفا دادم به دلیل درآمد کم و خسته شدن از فکشن معلم مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟تیراندازی 10/10 رانندگی 10/10 روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟حداقل 14 ساعت 12الی2 22الی18 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله
 7. نام واقعی شما:مهدی سن شما:23 نام شما داخل سرور:mahdi_pc1 سطح ( Level ) شما:14 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟School Instructor از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟استفا دادم به دلیل درآمد کم و خسته شدن از فکشن معلم مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟تیراندازی 8/10 رانندگی 10/10 روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟حداقل 14 ساعت 12الی2 22الی18 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله
 8. نام واقعی شما:مهدی سن شما:23 نام شما داخل سرور:mahdi_pc1 سطح ( Level ) شما:14 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟School Instructor از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟استفا دادم به دلیل درآمد کم و خسته شدن از فکشن معلم مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟مهارت تیراندازی 8/10 مهارت رانندگی 10/10 روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟حداقل 14 ساعت 12الی 2 و 22 الی 18 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله
 9. نام شما در بازی:mahdi_pc1 رنک شما:1 دلیل استعفا:به دلیل درآمد کم از استعفای خود اطمینان کامل دارید؟بله
 10. نام واقعی شما:مهدی سن شما:23 نام شما داخل سرور:mahdi_pc1 سطح ( Level ) شما:12 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟عضو هیچ فکشنی نبودم از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟عضو هیچ فکشنی نبودم توانایی شما در زمینه آموزش حرفه‌ای (خلبانی، قایق‌رانی‌و...) چگونه است؟عالی روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟حداقل 8 ساعت 22الی15 6الی2 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله
 11. نام واقعی شما:مهدی سن شما:23 نام شما داخل سرور:mahdi_pc1 سطح ( Level ) شما:10 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟هیچ فکشنی نبودم از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟عضو هیچ فکشنی نبودم مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟رانندگی 8/10 تیر اندازی 9/10 روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟حداقل 5 ساعت 18الی14و 6 الی 2 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله
 12. نام واقعی شما:مهدی سن شما:23 نام شما داخل سرور:mahdi_pc1 سطح ( Level ) شما:10 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟عضو هیچ فکشنی نبودم از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟عضو هیچ فکشنی نبودم مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟رانندگی 8/10 و تیراندازی 9/10 روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟حداقل 8 ساعت 22الی14 و 6الی2 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله
 13. نام واقعی شما:مهدی سن شما:23 نام شما داخل سرور:mahdi_pc1 سطح ( Level ) شما:10 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟عضو هیچ فکشنی نبودم از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ عضو هیچ فکشنی نبودم مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟رانندگی 8/10 و تیراندازی 9/10 روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟حداقل 8 ساعت 22 الی 14 و 6 الی 2 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله
 14. نام واقعی شما:مهدی سن شما:23 نام شما داخل سرور:mahdi_pc1 سطح ( Level ) شما:10 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟هیچ فکشنی نبودم از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟عضو هیچ فکشنی نبودم مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟رانندگی 8/10 تیر اندازی 9/10 روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟حداقل 5 ساعت 18الی14و 6 الی 2 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله
 15. نام واقعی شما: مهدی سن شما:23 نام شما داخل سرور: mahdi_pc1 سطح ( Level ) شما: 7 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ نداشتم از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ عضو هیچ فکشنی نبودم روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ 5 ساعت حداقل , 14 الی 18 , 2 الی 6 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بله
×
×
 • جدید...

اطلاعات مهم

قوانین انجمن