TarD

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  42
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

10 Good

درباره TarD

 • درجه
  عضو فعال

آخرین بازدید کنندگان نمایه

69 بازدید کننده نمایه
 1. در خواست عضویت در مافیای ازروس

  اسم واقعی شما؟رهام سن واقعی شما؟18 اسم شما در بازی؟ TarD لول /سطح شما در بازی؟ 21 در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ معلوم نیست ولی در همه ی وارها هستم فکشن/ مافیا قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) لیدر Avengers هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) بخواطر رفیقم چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) چون Zanjiri توشه ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله کاملا روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 1 2
 2. در خواست عضویت در مافیای ازروس

  سم شما در بازی؟TarD لول /سطح شما در بازی؟20 در طول روز چقدر بازی می کنید ؟نا معلوم فکشن/ مافیا قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)لیدر Avengers به دلایلی هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)بخاطر رفیقم Zanjiri چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)چون شاخه ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)2 الا 3 ساعت
 3. درخواست استعفای مافیای اف ام اس

  اسم شما در بازی؟TarD لول /سطح شما در بازی؟20 ایا کامل درباره استعفای خود تصمیم گرفته اید؟بله به چه دلیل می خواهید از این مافیا/فکشن بروید؟(حداقل 1 خط توضیح)می خواهم برم به یک مافیا دیگه از عملکرد لیدر و ساب لیدر این مافیا/فکشن راضی هستید؟(بله/خیر)بله کاملاً
 4. در خواست عضویت در مافیای اف ام اس

  اسم واقعی شما؟ رهام سن واقعی شما؟17 اسم شما در بازی؟TarD لول /سطح شما در بازی؟20 در طول روز چقدر بازی می کنید ؟نا معلوم فکشن/ مافیا قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود)لیدر Avengers به دلایلی هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح)بخاطر رفیقم Assassin چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح)چون شاخه ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟بله روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت)2 الا 3 ساعت
 5. درخواست استعفای مافیای اونجرز

  اسم شما در بازی؟TarD لول /سطح شما در بازی؟20 ایا کامل درباره استعفای خود تصمیم گرفته اید؟بله به چه دلیل می خواهید از این مافیا/فکشن بروید؟(حداقل 1 خط توضیح)1.زماننشو ندارم 2.بی توجهی ادامین
 6. در خواست عضویت در مافیای اونجرز

  @elfدرخواست شما قبول شد آماده ی تست باشید
 7. در خواست عضویت در مافیای اونجرز

  @AMIRKILLERدرخواست شما قبول شد آماده ی تست باشید
 8. در خواست عضویت در مافیای اونجرز

  @RezaBug & @LordClown درخواست شما قبول شد آماده ی تست باشید
 9. در خواست عضویت در مافیای اونجرز

  @Enragedشما قبول شدید آماده ی تست باشید
 10. در خواست عضویت در مافیای اونجرز

  Sarina شما قبول شدید آماده ی تست باشید
 11. در خواست عضویت در مافیای اونجرز

  @NiGhTشما قبول شدید آماده ی تست باشید
 12. در خواست عضویت در مافیای اونجرز

  @ashkan321شما قبول شدید آماده ی تست باشید
 13. جلسات

  روز شنبه 1/7/139 میتینگ است
 14. در خواست عضویت در مافیای اونجرز

  @Archmageدر حال حاضر فکشن پر است
 15. در خواست عضویت در مافیای اونجرز

  @mashty شما قبول شدید آماده ی تست باشید