رفتن به مطلب
آی پی عددی جدید سرور: 77.237.73.6 | آی پی متنی: sv.iranmta.ir ×

Danial1380

Member
 • تعداد ارسال ها

  30
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 Neutral

درباره Danial1380

 • درجه
  عضو تازه وارد

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. نام واقعی شما:danial سن شما:18 نام شما داخل سرور:danial_soor سطح ( Level ) شما:9 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ یاکوزا از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟عوض شدن لیدر مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟عالی روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟۸ ساعت آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ کاملا
 2. نام واقعی شما:danial سن شما:18 نام شما داخل سرور:danial_soor سطح ( Level ) شما:9 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟یاکوزا از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟عوض شدن لیدر مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟عالی روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟۸ ساعت آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ کاملا
 3. نام واقعی شما: danial سن شما:18 نام شما داخل سرور:danial_soor سطح ( Level ) شما:9 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟مافیا یاکوزا از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ عوض شدن لیدر مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟عالی روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ ۸ساعت آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ کاملا
 4. نام واقعی شما:danial سن شما:18 نام شما داخل سرور:danial_soor سطح ( Level ) شما:9 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟ یاکوزا از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟عوض شدن لیدر مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟عالی روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟۸ ساعت آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ کاملا
 5. نام واقعی شما: danial سن شما:18 نام شما داخل سرور:danial_soor سطح ( Level ) شما:9 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟مافیا یاکوزا از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ عوض شدن لیدر مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟عالی روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ ۸ساعت آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ کاملا
 6. نام واقعی شما:danial سن شما:18 نام شما داخل سرور:danial_soor سطح ( Level ) شما:8 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟هیچ فکشنی از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟هنوز نرفتمه توانایی شما در اسپرت و تیونینگ ماشین در چه سطحی است؟ عالی روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ ۸ ساعت آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟کاملا بخدا دیگه بلدم
 7. نام واقعی شما:danial سن شما:18 نام شما داخل سرور:danial_soor سطح ( Level ) شما:7 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟یاکوزا از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟عوض شدن لیدر مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟عالی روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟۸ ساعت آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ کاملا
 8. نام واقعی شما:danial سن شما:18 نام شما داخل سرور:danial_soor سطح ( Level ) شما:8 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟هیچ فکشنی از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟هنوز نرفتمه توانایی شما در اسپرت و تیونینگ ماشین در چه سطحی است؟ عالی روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ ۸ ساعت آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟کاملا 
 9. نام واقعی شما:danial سن شما:18 نام شما داخل سرور:danial_soor سطح ( Level ) شما:8 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟هیچ فکشنی از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟ نبودمه مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟عالی روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ ۸ آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟کاملا
 10. نام واقعی شما:danial سن شما:18 نام شما داخل سرور:danial_soor سطح ( Level ) شما:8 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟هیچ فکشنی از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟هنوز نرفتمه توانایی شما در اسپرت و تیونینگ ماشین در چه سطحی است؟ عالی روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ ۸ ساعت آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟کاملا 
 11. نام واقعی شما:danial سن شما:18 نام شما داخل سرور:danial_soor سطح ( Level ) شما:7 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟هیچ فکشنی از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟نبودمه توانایی شما در زمینه آموزش حرفه‌ای (خلبانی، قایق‌رانی‌و...) چگونه است؟ عالی روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ ۸ ساعت آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ کاملا
 12. نام واقعی شما:danial سن شما:18 نام شما داخل سرور:danial_soor سطح ( Level ) شما:7 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید: hichi از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)nabodam توانایی شما در اسپرت و تیونینگ ماشین در چه سطحی استaliwi روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید8 آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌ایدkmelan از اخرین تستم ۳ روز گذشته az
 13. نام واقعی شما:danial سن شما:18 نام شما داخل سرور:danial_soor سطح ( Level ) شما:7 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟نبودمه از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟نبودم مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟خوب روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟۸ آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله 
 14. نام واقعی شما: danial سن شما: 18 نام شما داخل سرور:danial_soor سطح ( Level ) شما:7 سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟نبودمه از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟نبودمه مهارت رانندگی و تیراندازی شما در چه سطحی است؟ عالی روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟ ۸ آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟بله  لیدر گفت درخواست بزار تا قبولت کنم
 15. نام واقعی شما:danial سن شما:18 نام شما داخل سرور: danial_soor سطح ( Level ) شما:۷ سابقه حضور در چه فکشن‌هایی را داشتید؟نبودم از آخرین فکشن خود به چه دلیل خارج شدید (اگر تا به حال در هیچ فکشنی حضور نداشتید، ذکر کنید)؟نبودم توانایی شما در اسپرت و تیونینگ ماشین در چه سطحی است؟عالی روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه‌روز آنلاین هستید؟۸ آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟کاملا
×
×
 • جدید...

اطلاعات مهم

قوانین انجمن