رفتن به مطلب
News Ticker
 • News ticker sample
 • News ticker sample

Thor

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  24
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 Neutral

درباره Thor

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

51 بازدید کننده نمایه
 1. Thor

  درخواست عضویت اداره آموزش

  اسم واقعی شما؟ متین سن واقعی شما؟ 17 اسم شما در بازی؟ GuNNNeR لول /سطح شما در بازی؟ 22 در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ +9 فکشن/ مافیا قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) Nr - Medic - Fury Sub Leader هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) علاقه چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) لیدر و اعضای خوب ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 1
 2. Thor

  در خواست عضویت در فکشن پلیس فدرال

  اسم واقعی شما؟ متین سن واقعی شما؟ 17 اسم شما در بازی؟ GuNNNeR لول /سطح شما در بازی؟ 22 در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ +9 فکشن/ مافیا قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) NR 1 - Medic 2 - Fury Sub leader هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) علاقه داشتن چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) اعضای خوبی داره ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 1
 3. Thor

  در خواست عضویت در فکشن پلیس فدرال

  اسم واقعی شما؟ متین سن واقعی شما؟ 17 اسم شما در بازی؟ GuNNNeR لول /سطح شما در بازی؟ 22 در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ +9 فکشن/ مافیا قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) NR 1 - Medic 2 - Fury Sub leader هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) علاقه داشتن چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) اعضای خوبی داره ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 1
 4. Thor

  در خواست عضویت در فکشن پلیس فدرال

  اسم واقعی شما؟ متین سن واقعی شما؟ 17 اسم شما در بازی؟ GuNNNeR لول /سطح شما در بازی؟ 22 در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ +9 فکشن/ مافیا قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) NR Rank 2 - Medic Rank 1 - Fury Sub Leader هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) داشتن علاقه چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) لیدر و اعضای خوبی داره ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 1
 5. Thor

  در خواست عضویت در فکشن مکانیک

  اسم واقعی شما؟ متین سن واقعی شما؟ 17 اسم شما در بازی؟GuNNNeR لول /سطح شما در بازی؟ 22 در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ +9 فکشن/ مافیا قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) Nr 2- Medic 1 - Fury Sub Leader هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) داشتن علاقه به این فکشن چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) داشتن لیدر و اعضای خوب ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 1
 6. Thor

  در خواست عضویت در فکشن مکانیک

  اسم واقعی شما؟ متین سن واقعی شما؟ 17 اسم شما در بازی؟GuNNNeR لول /سطح شما در بازی؟ 21 در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ +9 فکشن/ مافیا قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) Nr 2- Medic 1 - Fury Sub Leader هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) داشتن علاقه به این فکشن چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) داشتن لیدر و اعضای خوب ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ بله روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 1 
 7. Thor

  در خواست عضویت در مافیای فیوری

  اسم واقعی شما؟ Matin سن واقعی شما؟ 17 اسم شما در بازی؟ GuNNNeR لول /سطح شما در بازی؟ 20 در طول روز چقدر بازی می کنید ؟ 5+ فکشن/ مافیا قبلی شما چیست و چرا آن را ترک کردید؟ (اگر فکشن داشتید در غیر این صورت نداشتم ذکر شود) Nr - Medic هدف شما برای پیوستن به این فکشن / مافیا چیست؟(حداقل 1 خط توضیح) Alaqe چرا فکر می کنید که این فکشن /مافیا جای خوبی برای شما است ؟(حداقل 1 خط توضیح) Leader Va Azyaye Khob ایا قوانین عمومی و فکشن /مافیا را بلد هستید و تسلط کامل دارید؟ Bale روزانه چقدر از انجمن بازدید می کنید ؟(چند ساعت) 1-2
 8. Thor

  درخواست استعفای فکشن پزشک

  اسم شما در بازی؟ GuNNNeR لول /سطح شما در بازی؟ 20 ایا کامل درباره استعفای خود تصمیم گرفته اید؟ Bale به چه دلیل می خواهید از این مافیا/فکشن بروید؟(حداقل 1 خط توضیح) Raftan be mafia از عملکرد لیدر و ساب لیدر این مافیا/فکشن راضی هستید؟(بله/خیر) Bale
 9. Thor

  گزارش های هفتگی دکتر

  نام شما در بازی: GuNNNeR رنک شما: 1 چند هفته دکتر بودید؟ 1 لینک گزارشات: لینک گزارشات تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Heal, و ...) 200
 10. Thor

  در خواست عضویت درفکشن پزشک

 11. Thor

  وانتد الکی

 12. Thor

  وانتد الکی

  اسم بازیکنی که شما از ایشون شکایت دارید ؟ DaLTooN اسم شما در بازی ؟ GuNNNeR توضیح شما در باره این شکایت؟ من داشتم باس میرفتم که پلیر Axe باسمو دزدید و من هم با تیراندازی خواستم باسمو پس بگیرم که پلیر DaLTooN به من 4 وانتد DM دادن.(اونجا مکان امن نبوده) مدارک مورد نیاز برای شکایت؟ من از ایشون مدرک میخوام که نشون بده من در مکان امن DM کردم
 13. Thor

  درخواست استعفای فکشن موسسه خبرنگاری

  اسم شما در بازی؟ GuNNNeR لول /سطح شما در بازی؟ 17 ایا کامل درباره استعفای خود تصمیم گرفته اید؟ بله به چه دلیل می خواهید از این مافیا/فکشن بروید؟(حداقل 1 خط توضیح) خسته شدم از عملکرد لیدر و ساب لیدر این مافیا/فکشن راضی هستید؟(بله/خیر) بله لیدر عالی
 14. Thor

  گزارش های هفتگی خبرنگار

  نام شما در بازی: GuNNNeR رنک شما: 2 چند هفته خبرنگار بودید؟ 4 لینک گزارشات: Link تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Live,Ad, و ...) 135
 15. Thor

  DM In Safe Zone

  اسم بازیکنی که شما از ایشون شکایت دارید ؟ MANIKILLER اسم شما در بازی ؟ GuNNNeR توضیح شما در باره این شکایت؟ ایشون ظهر هم باس من رو ترکوندن الان هم در سیف زون کیل میدن لطفا با ایشون برخورد جدی کنید. مدارک مورد نیاز برای شکایت؟
×