موسسه خبرنگاری و گزارشگری

موسسه خبرنگاری و گزارشگری

8 موضوع در این تالار قرار دارد

  • 59 پاسخ
  • 756 بازدید
  • 246 پاسخ
  • 3,147 بازدید
  • 189 پاسخ
  • 2,753 بازدید
 1. مرخصی

  • 11 پاسخ
  • 212 بازدید
 2. جلسات

  • 10 پاسخ
  • 265 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 380 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 652 بازدید
 3. لیست تبلیغات و مصاحبه و قواین جدید!

  • 0 پاسخ
  • 76 بازدید