رفتن به مطلب

شکایت‌های مربوط به وار

247 موضوع در این تالار قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 599 بازدید
  • 9 پاسخ
  • 196 بازدید
 1. Tp

  • 0 پاسخ
  • 59 بازدید
 2. یار ذخیره

  • 2 پاسخ
  • 215 بازدید
 3. pirmardprhashie #

  • 1 پاسخ
  • 117 بازدید
 4. RaGe KiD #2

  • 1 پاسخ
  • 75 بازدید
 5. RaGe Kid

  • 4 پاسخ
  • 169 بازدید
 6. Fake Winner

  • 16 پاسخ
  • 473 بازدید
 7. Backed Turf #4

  • 3 پاسخ
  • 173 بازدید
 8. Backed Turf #2

  • 5 پاسخ
  • 181 بازدید
 9. Backed Turf #6

  • 5 پاسخ
  • 129 بازدید
 10. Backed Turf #5

  • 13 پاسخ
  • 236 بازدید
 11. Backed Turf #3

  • 6 پاسخ
  • 146 بازدید
 12. ترس از شلاغ Azeroth

  • 2 پاسخ
  • 318 بازدید
 13. Backed Turf #1

  • 4 پاسخ
  • 112 بازدید
 14. ترس باخت 2

  • 1 پاسخ
  • 65 بازدید
 15. ترس باخت

  • 1 پاسخ
  • 73 بازدید
 16. bug snipe dar war !!!

  • 1 پاسخ
  • 84 بازدید
 17. Avengers

  • 1 پاسخ
  • 69 بازدید
 18. What The Hell Is Fredy

  • 4 پاسخ
  • 150 بازدید
 19. Danial

  • 1 پاسخ
  • 71 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 56 بازدید
 20. Nmikhay Bemiri?

  • 2 پاسخ
  • 164 بازدید
 21. Head Nashodan MOHAMMAD1398

  • 3 پاسخ
  • 106 بازدید
 22. Dekhalat Dar War

  • 2 پاسخ
  • 100 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 152 بازدید
 23. ُSherreveR

  • 2 پاسخ
  • 172 بازدید
 24. impolite

  • 8 پاسخ
  • 177 بازدید
 25. Marijuana

  • 1 پاسخ
  • 97 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 133 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 112 بازدید
 26. Lag And Head Nashudane Betaw

  • 2 پاسخ
  • 101 بازدید
 27. FreDy BugeR

  • 3 پاسخ
  • 216 بازدید
 28. مثل همیشه لگ

  • 9 پاسخ
  • 166 بازدید
 29. هد نشدن

  • 2 پاسخ
  • 94 بازدید
 30. Danial Lag

  • 3 پاسخ
  • 177 بازدید
 31. shrdr

  • 6 پاسخ
  • 143 بازدید
 32. Rage Kid

  • 1 پاسخ
  • 136 بازدید
 33. (_SaMira_)

  • 1 پاسخ
  • 118 بازدید
 34. Troll

  • 7 پاسخ
  • 159 بازدید
 35. Teleport #Part 2

  • 1 پاسخ
  • 132 بازدید
 36. نمیر المومنین

  • 2 پاسخ
  • 142 بازدید
 37. dns Metro

  • 6 پاسخ
  • 190 بازدید
 38. Metro

  • 7 پاسخ
  • 221 بازدید
 39. Head Nshudn ArsalanFury

  • 8 پاسخ
  • 212 بازدید
 40. MysTiC Head Nemishavad !

  • 6 پاسخ
  • 171 بازدید
 41. TelePort Is Real

  • 3 پاسخ
  • 110 بازدید
 42. Kill Out Turf

  • 1 پاسخ
  • 73 بازدید
 43. ِDB داخل Turf

  • 2 پاسخ
  • 64 بازدید
  • 11 پاسخ
  • 264 بازدید
 44. Head Nashodan _Punisher_

  • 4 پاسخ
  • 130 بازدید
 45. FreDy

  • 12 پاسخ
  • 223 بازدید
  • 18 پاسخ
  • 349 بازدید
 46. MysTiCCCCCCCCCCCCCCC

  • 4 پاسخ
  • 141 بازدید
 47. mohammadcallme

  • 5 پاسخ
  • 115 بازدید
 48. HaKeM

  • 7 پاسخ
  • 166 بازدید
 49. یویو

  • 2 پاسخ
  • 88 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 81 بازدید
 50. DB Cat

  • 1 پاسخ
  • 80 بازدید
 51. نداشتن اسکین وار

  • 1 پاسخ
  • 68 بازدید
 52. ArSalan Happy

  • 16 پاسخ
  • 331 بازدید
 53. _AmiRHoSieN_

  • 1 پاسخ
  • 58 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 83 بازدید
 54. سلطان لگ ایران

  • 1 پاسخ
  • 113 بازدید
 55. pingo

  • 2 پاسخ
  • 109 بازدید
 56. MmdWill-Lag and Non Rp

  • 1 پاسخ
  • 69 بازدید
 57. meytii

  • 2 پاسخ
  • 80 بازدید
 58. Head Nashodan Recon

  • 1 پاسخ
  • 54 بازدید
 59. Iron Kid

  • 1 پاسخ
  • 74 بازدید
 60. SherreveR

  • 9 پاسخ
  • 157 بازدید
×
×
 • جدید...

اطلاعات مهم

قوانین انجمن