1. ایران ام تی ای (مخصوص تیم استف)

   • تا کنون مطلبی ارسال نشده است
   • تا کنون مطلبی ارسال نشده است
   • تا کنون مطلبی ارسال نشده است
 2. آموزش و درخواست ها

  1. قوانین سرور

   قوانین داخلی و خارجی سرور

   5
   ارسال
  2. 39
   ارسال
  3. 642
   ارسال
  4. پیشنهادات و انتقادات

   نظرات، انتقادات ، ایده ها و پیشنهادات خود نسبت به سرور را اینجا بیان کنید

   131
   ارسال
 3. مسابقات

  1. مسابقه ها

   ساعت , تاریخ و توضیحات درباره ی مسابقات  اینجا بیان میشود

   • تا کنون مطلبی ارسال نشده است
 4. رسیدگی به شکایات

  1. 367
   ارسال
  2. 60
   ارسال
  3. 605
   ارسال
  4. 3,556
   ارسال
 5. اقلیت های نظامی

  1. اداره پلیس

   Police Department

   424
   ارسال
  2. 476
   ارسال
  3. گارد ملی

   National Guard

   631
   ارسال
 6. مافیا

  1. 146
   ارسال
  2. یاکوزا

   Yakuza

   229
   ارسال
  3. جِفِرسون

   Jefferson

   4
   ارسال
  4. دراگون

   Dragon

   4
   ارسال
  5. اَوِنجرز

   Avengers

   292
   ارسال
  6. ازروس

   Azeroth

   170
   ارسال
  7. دارک سِینتس

   Dark Saints

   241
   ارسال
  8. فیوری

   Fury

   240
   ارسال
 7. اقلیت های معمولی

  1. پزشک

   پزشک

   512
   ارسال
  2. شهردار

   شهردار

   5
   ارسال
  3. موسسه خبرنگاری و گزارشگری

   موسسه خبرنگاری و گزارشگری

   523
   ارسال
  4. مکانیک

   مکانیک

   336
   ارسال
  5. آژانس هیتمن

   آژانس هیتمن

   4
   ارسال
  6. 403
   ارسال