1. ایران ام تی ای (مخصوص تیم استف)

   • تا کنون مطلبی ارسال نشده است
   • تا کنون مطلبی ارسال نشده است
   • تا کنون مطلبی ارسال نشده است
 2. آموزش و درخواست ها

  1. قوانین سرور

   قوانین داخلی و خارجی سرور

   5
   ارسال
  2. 30
   ارسال
  3. 582
   ارسال
  4. پیشنهادات و انتقادات

   نظرات، انتقادات ، ایده ها و پیشنهادات خود نسبت به سرور را اینجا بیان کنید

   102
   ارسال
 3. رسیدگی به شکایات

  1. 344
   ارسال
  2. 67
   ارسال
  3. 619
   ارسال
  4. 2,897
   ارسال
 4. اقلیت های نظامی

  1. اداره پلیس

   Police Department

   321
   ارسال
  2. 324
   ارسال
  3. گارد ملی

   National Guard

   499
   ارسال
 5. مافیا

  1. 149
   ارسال
  2. یاکوزا

   Yakuza

   204
   ارسال
  3. جِفِرسون

   Jefferson

   4
   ارسال
  4. دراگون

   Dragon

   4
   ارسال
  5. اَوِنجرز

   Avengers

   249
   ارسال
  6. ازروس

   Azeroth

   126
   ارسال
  7. دارک سِینتس

   Dark Saints

   175
   ارسال
  8. فیوری

   Fury

   217
   ارسال
 6. اقلیت های معمولی

  1. پزشک

   پزشک

   398
   ارسال
  2. شهردار

   شهردار

   5
   ارسال
  3. موسسه خبرنگاری و گزارشگری

   موسسه خبرنگاری و گزارشگری

   419
   ارسال
  4. مکانیک

   مکانیک

   283
   ارسال
  5. آژانس هیتمن

   آژانس هیتمن

   4
   ارسال
  6. 328
   ارسال