1. ایران ام تی ای (مخصوص تیم استف)

   • تا کنون مطلبی ارسال نشده است
   • تا کنون مطلبی ارسال نشده است
   • تا کنون مطلبی ارسال نشده است
 2. آموزش و درخواست ها

  1. قوانین سرور

   قوانین داخلی و خارجی سرور

   5
   ارسال
  2. 33
   ارسال
  3. 604
   ارسال
  4. پیشنهادات و انتقادات

   نظرات، انتقادات ، ایده ها و پیشنهادات خود نسبت به سرور را اینجا بیان کنید

   111
   ارسال
 3. رسیدگی به شکایات

  1. 366
   ارسال
  2. 73
   ارسال
  3. 626
   ارسال
  4. 3,085
   ارسال
 4. اقلیت های نظامی

  1. اداره پلیس

   Police Department

   342
   ارسال
  2. 334
   ارسال
  3. گارد ملی

   National Guard

   514
   ارسال
 5. مافیا

  1. 149
   ارسال
  2. یاکوزا

   Yakuza

   206
   ارسال
  3. جِفِرسون

   Jefferson

   4
   ارسال
  4. دراگون

   Dragon

   4
   ارسال
  5. اَوِنجرز

   Avengers

   250
   ارسال
  6. ازروس

   Azeroth

   136
   ارسال
  7. دارک سِینتس

   Dark Saints

   188
   ارسال
  8. فیوری

   Fury

   232
   ارسال
 6. اقلیت های معمولی

  1. پزشک

   پزشک

   417
   ارسال
  2. شهردار

   شهردار

   5
   ارسال
  3. موسسه خبرنگاری و گزارشگری

   موسسه خبرنگاری و گزارشگری

   437
   ارسال
  4. مکانیک

   مکانیک

   290
   ارسال
  5. آژانس هیتمن

   آژانس هیتمن

   4
   ارسال
  6. 338
   ارسال