1. ایران ام تی ای (مخصوص تیم استف)

   • تا کنون مطلبی ارسال نشده است
   • تا کنون مطلبی ارسال نشده است
   • تا کنون مطلبی ارسال نشده است
 2. آموزش و درخواست ها

  1. قوانین سرور

   قوانین داخلی و خارجی سرور

   5
   ارسال
  2. 30
   ارسال
  3. 615
   ارسال
  4. پیشنهادات و انتقادات

   نظرات، انتقادات ، ایده ها و پیشنهادات خود نسبت به سرور را اینجا بیان کنید

   119
   ارسال
 3. مسابقات

  1. مسابقه ها

   ساعت , تاریخ و توضیحات درباره ی مسابقات  اینجا بیان میشود

   • تا کنون مطلبی ارسال نشده است
 4. رسیدگی به شکایات

  1. 350
   ارسال
  2. 58
   ارسال
  3. 591
   ارسال
  4. 3,145
   ارسال
 5. اقلیت های نظامی

  1. اداره پلیس

   Police Department

   400
   ارسال
  2. 409
   ارسال
  3. گارد ملی

   National Guard

   577
   ارسال
 6. مافیا

  1. 149
   ارسال
  2. یاکوزا

   Yakuza

   206
   ارسال
  3. جِفِرسون

   Jefferson

   4
   ارسال
  4. دراگون

   Dragon

   4
   ارسال
  5. اَوِنجرز

   Avengers

   273
   ارسال
  6. ازروس

   Azeroth

   161
   ارسال
  7. دارک سِینتس

   Dark Saints

   216
   ارسال
  8. فیوری

   Fury

   243
   ارسال
 7. اقلیت های معمولی

  1. پزشک

   پزشک

   470
   ارسال
  2. شهردار

   شهردار

   5
   ارسال
  3. موسسه خبرنگاری و گزارشگری

   موسسه خبرنگاری و گزارشگری

   490
   ارسال
  4. مکانیک

   مکانیک

   316
   ارسال
  5. آژانس هیتمن

   آژانس هیتمن

   4
   ارسال
  6. 384
   ارسال